ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

INTERNATIONAL BUDDHIST COLLEGE

เริ่มโดย IBC2021, 15:19 น. 03 มี.ค 63

IBC2021

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

รับนักศึกษาใหม่ 2563 ตั้งแต่บัดนี้

จนถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2563

IBC2021

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563

วันเปิดเรียน วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563


IBC2021

INTERNATIONAL BUDDHIST COLLEGE

ทุนการศึกษา        ค่าเล่าเรียนและเงื่อนไขในการรับทุนสนับสนุน จนสำเร็จการศึกษา
                           http://ibc.ac.th/en/admission/bursary

 
สมัครเรียน           เอกสารที่ต้องเตรียม                   
                           http://ibc.ac.th/en/admission/enrollment

                           1.ใบสมัครเรียน Online Application Form 
                         [attach=1]
                         [attach=6]                                                     
                           
                           2.ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา BURSARY APPLICATION FORM (New Student)
                         [attach=2] 
                         [attach=7]

                           3.แบบฟอร์มรายงานการตรวจร่างกาย MEDICAL REPORT 
                         [attach=3]

                           4.ใบสมัครอยู่หอพัก  APPLICATION FORM FOR ACCOMMODATION
                           5. ใบยอมรับข้อตกลงการอยู่หอพัก My Commitment to follow IBC's Residential Community Life Daily Routine           
                         [attach=4] 
                         [attach=8]   
                         [attach=5]   
                         
                             


เยี่ยมชม             วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
                           http://ibc.ac.th/en/
                           https://www.facebook.com/ibc.ac.th/Welcome to IBC New Student Orientation Program 2019


https://www.youtube.com/watch?v=ZUurgc9ltXg
   
   

IBC2021


IBC2021

INTERNATIONAL BUDDHIST COLLEGE

Academic Calendar
2020-21

IBC2021

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

หลักสูตรการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา   

ทุนการศึกษา ตั้งแต่ ปีที่ 1 จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
                               [attach=1]

*หมายเหตุ     
1. การศึกษา 1 ปี ต่อ 2 ภาคการศึกษา (ไม่มีภาคฤดูร้อน)                                                                                                                                           
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับเงินค่าประกันคืน
    จำนวน  4,000 บาท ตามเงื่อนไข             

3. มูลนิธิกลิ่นเทียนธรรม ขอสงวนสิทธิ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้ทุนการศึกษา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกกรณี                         

IBC2021


IBC2021


IBC2021


IBC2021

     https://www.youtube.com/watch?v=Q9ZlpJiC4Q8


     https://www.youtube.com/watch?v=hM7Gfk0pYvE


                  https://www.facebook.com/ibc.ac.th/videos/1244101652381576/
IBC International Cuisine Day
                                                                                                                                                   
In IBC canteen, we only served vegetarian food