ข่าวสารและสาระ > ร่วมด้วยช่วยกัน

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ที่สงขลา และเกาะติดความเคลื่อนไหวในทุกด้าน

(1/20) > >>

ทีมงานบ้านเรา:
สถานการณ์ COVID-19 ที่สงขลา ผู้ป่วยสะสม 23 ราย หายแล้ว 3 ราย (28-03-63)

จังหวัดสงขลา รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.

- ผู้ป่วยเฝ้าระวังโรคสะสม 270 คน เพิ่มขึ้น 10 คน

- ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 247 ราย

- รอผลตรวจ 0 ราย

- ผู้ป่วยยืนยันสะสม 23 ราย รักษาหายแล้วกลับบ้านได้ 3 ราย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 20 ราย

โดยผู้ป่วยยืนยัน อำเภอหาดใหญ่มากที่สุด 8 คน ต่อด้วยจะนะ 6 คน บางกล่ำ เมือง ระโนด คลองหอยโข่ง อำเภอละ 1 คน และต่างจังหวัด 5 ราย

ทีมงานบ้านเรา:
สถานการณ์การของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสงขลาดีขึ้น ล่าสุดมีผู้ป่วยกลับบ้านได้แล้ว 4 ราย

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของจังหวัดสงขลา จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา วันนี้ (29 มี.ค. 63) มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 23 ราย อยู่ในพื้นที่อำเภอจะนะ 6 ราย อำเภอหาดใหญ่ 8 ราย อำเภอบางกล่ำ 1 ราย อำเภอเมืองสงขลา 1 ราย อำเภอคลองหอยโข่ง 1 ราย อำเภอระโนด 1 ราย และต่างจังหวัด 5 ราย ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช ยะลาและนราธิวาส ล่าสุดมีผู้ป่วยยืนยันอาการดีขึ้นและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้อีก 2 ราย รวมเป็น 4 ราย ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ราย นราธิวาส 1 ราย และสงขลา 2 ราย เหลือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 19 ราย โดยอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (สะสม) 277 ราย ผลการตรวจไม่พบเชื้อ 252 รายและรอผลการตรวจอีก 2 ราย

จังหวัดสงขลา ยังคงติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งต่างประเทศและในประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอยู่บ้าน และปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด

ทีมงานบ้านเรา:
30-03-63 ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา รักษาหาย 7 ราย ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 2 รายรวม 25 ราย

รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13.52 น. ข้อมูล จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผู้ป่วยยืนยันสะสม 25 ราย เพิ่มขึ้น 2 ราย โดยอยู่ในพื้นที่อำเภอจะนะ 6 ราย อำเภอหาดใหญ่ 10 ราย อำเภอบางกล่ำ 1 ราย อำเภอเมืองสงขลา 1 ราย อำเภอคลองหอยโข่ง 1 ราย อำเภอระโนด 1 ราย และต่างจังหวัด 5 ราย ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช ยะลาและนราธิวาส

และมีข่าวดีคือมีผู้ป่วยยืนยันอาการดีขึ้นและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้อีก 7 ราย รวมเป็น 11 ราย ที่หายป่วยและสามารถกลับบ้านได้แล้ว ซึ่งมีชาวสงขลาถึง 9 ราย และชาวนครศรีธรรมราช 1 ราย นราธิวาส 1 ราย เหลือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 14 ราย โดยอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (สะสม) 288 ราย ผลการตรวจไม่พบเชื้อ 262 ราย และรอผลการตรวจอีก 1 ราย

สถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดสงขลา ถือว่าดีขึ้นจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกันทำงานอย่างหนักเพื่อให้จังหวัดสงขลา ปลอดเชื้อโควิด-19 ได้โดยเร็วที่สุด พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ม 136 ราย ยอดรวมสะสม 1,524 ราย เสียชีวิตรวม 9 ราย

ทีมงานบ้านเรา:
31-03-63 รายงานโควิด-19 สงขลา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 26 รายและรอผลการตรวจอีก 13 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของจังหวัดสงขลา จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา วันนี้ (31 มี.ค. 63) มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 26 ราย อยู่ในพื้นที่อำเภอจะนะ 6 ราย อำเภอหาดใหญ่ 10ราย อำเภอบางกล่ำ 1 ราย อำเภอเมืองสงขลา 1 ราย อำเภอคลองหอยโข่ง 1 ราย อำเภอระโนด 1 ราย อำเภอเทพา1 ราย และต่างจังหวัด 5 ราย ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช ยะลาและนราธิวาส

ล่าสุดมีผู้ป่วยยืนยันอาการดีขึ้นและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว 11 ราย ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ราย นราธิวาส 1 ราย และสงขลา 9 ราย เหลือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 15 ราย โดยอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (สะสม) 302 ราย ผลการตรวจไม่พบเชื้อ 289 รายและรอผลการตรวจอีก 13 ราย

จังหวัดสงขลา ยังคงติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งต่างประเทศและในประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอยู่บ้านและปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด และติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาอย่างใกล้ชิด ไม่หลงเชื่อข่าวลือและไม่ตื่นตระหนก

ด้านศูนย์ข้อมูลCOVID-19 กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ม 127 ราย ยอดรวมสะสม 1,651 ราย เสียชีวิตรวม 10 ราย สำหรับผุ้เสียชีวิตรายล่าสุดเป็นชายชาวจังหวัดยะลา อายุ 79 ปี มีประวัติการเดินทางกลับจากการ่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย ในส่วนของผู้ป่วยสะสมแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นแต่ก็มีอัตราที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้มีผุ้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง 8 ราย ในขณะที่ผู้รักษาหายเพิ่มขึ้นถึง 215 คน รวมรักษาหายแล้ว 342 คน เหลือรักษาตัวที่โรงพยาบาล 1,299 คน ภาพรวมทั้งประเทศถือว่าดีขึ้น

ทีมงานบ้านเรา:
01-04-63 COVID-19 สงขลา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 รายรวมสะสม 29 ขณะที่ยังรอผลตรวจอีก 38 ราย

1 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. กระทรวงสาธารณสุข แถลงพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ม 120 ราย ยอดรวมสะสม 1,771 ราย เสียชีวิตรวม 12 ราย โดยภาพรวมถือว่าจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในปริมาณที่ลดลงเมื่อเที่ยบกับ 30 มี.ค.ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 136 ราย และ 31 มี.ค.เพิ่ม 127 ราย ส่วนที่รักษาหายแล้วเพิ่มขึ้นอีก 74 ราย รวมเป็น 416 ราย เหลือรักษาตัวที่โรงพยาบาล 1,343 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 12 ราย เพิ่มขึ้น 2 ราย และนับเป็นรายที่ 4 ของภาคใต้ เป็นชายสูงอายุชาวปัตตานี ที่สัมผัสใกล้ชิดบุตรชายที่ป่วยจากการติดเชื้อเพราะเดินทางไปร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซีย

ส่วนของจังหวัดสงขลา รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสงขลา ประจำวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 29 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย โดยอยู่ในพื้นที่อำเภทพา 2 ราย หาดใหญ่ 1 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ อำเภอจะนะ 6 ราย อำเภอหาดใหญ่ 11 ราย อำเภอบางกล่ำ 1 ราย อำเภอเมืองสงขลา 1 ราย อำเภอคลองหอยโข่ง 1 ราย อำเภอระโนด 1 ราย อำเภอเทพา 3 ราย และต่างจังหวัด 5 ราย

ส่วนผู้ป่วยยืนยันอาการดีขึ้นและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วยังคงเป็น 11 รายเท่าเดิม รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 18 ราย โดยอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และที่น่าสนใจคือในวันนี้มีรอผลตรวจอีกถึง 38 ราย รวมมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (สะสม) 341 ราย เพิ่มขึ้น 41 ราย ผลการตรวจไม่พบเชื้อ 274 ราย ลดลง 15 ราย

วันนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมเพิ่มเติม โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดอาคารรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ภายใต้ความร่วมมือของ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลนาหม่อม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสงขลา ได้ร่วมมือกันในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสงขลา โดยใช้อาคารภายในโรงพยาบาลนาหม่อม สำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีอาการไม่รุนแรงเป็นการเฉพาะ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้จำนวน 48 เตียง

สำหรับอีกหนึ่งพื้นที่ที่เปิดสำหรับผู้ป่วยพักฟื้นโควิด-19 คือการเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 (SONGKHLA COVID-19 Recovery Camp) ณ ศูนย์บ่มเพาะคนดี สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ า ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะใช้เป็นที่พักฟื้นสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้วแต่ยังต้องให้กักตัวภายใต้การดูแลของแพทย์ ทั้งนี้ ภายในศูนย์ดังกล่าวยังขาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภค จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคสนับสนุนกันได้ที่ จัดส่งหรือบริจาคด้วยตัวเองได้ที่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 (ระบุหน้ากล่อง "สู้ภัยโควิด-19") หรือบริจาคผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 (สู้ภัยโควิด) เลขที่บัญชี 565-302612-0 ธนาคารไทยพาณิชย์

นอกจากนี้นี้นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 9 /2563 เรื่อง การขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยขยายเวลาคำสั่งจากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 30 เมษายน 2563 และมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 10 /2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในร้านสะดวกซื้อ โดยให้คุมเข้มการดูแลรักษาความสะอาด การฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเปิด-ปิดร้าน คุมเข้มพนักงานในการสวมหน้ากากอนามัยและใช้น้ำยาฆ่าเชืออย่างต่อเนื่อง การดูแลไม่ให้ลูกค้ามีความแออัด และต้องจัดให้มีระยะห่างเพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยมีผลจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

Go to full version