ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

วสันต์ คือ ฤดูอะไรกันนะ

เริ่มโดย จันทร์กระจ่างฟ้า, 19:34 น. 16 พ.ย 53

จันทร์กระจ่างฟ้า

แท้จริงแล้ว ฤดูวสันต์ ไม่ใช่ ฤดูฝน หากแต่เป็น ฤดูใบไม้ผลิ คำ "วสันต์" มาจากภาษาบาลีสันสกฤตว่า "วสนฺต" หมายถึง ฤดูใบไม้ผลิ

          การแบ่งฤดูกาลในประเทศอินเดียมีความแตกต่างจากการแบ่งฤดูกาลในประเทศไทย เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ ในประเทศอินเดียเองยังมีการแบ่งฤดูที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่และลักษณะภูมิอากาศอีกด้วย

          คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา (บาลี) กล่าวถึงฤดูในประเทศอินเดียว่า มีการแบ่ง ๒ แบบ

          แบบแรกเป็นการแบ่งฤดูตามลักษณะภูมิอากาศของประเทศอินเดียทางภาคตะวันออกและภาคใต้ คือ แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู ฤดูละ ๔ เดือน ได้แก่
๑. เหมนฺต (เหมันต์) = ฤดูหนาว 
๒. คิมฺหาน (คิมหันต์) = ฤดูร้อน   
๓. วสฺสาน (วัสสานะ) = ฤดูฝน 

          ส่วนแบบที่ ๒ เป็นการแบ่งฤดูตามลักษณะภูมิอากาศของประเทศอินเดียทางภาคเหนือ คือ แบ่งออกเป็น ๖ ฤดู ฤดูละ ๒ เดือน ได้แก่
๑. เหมนฺต (เหมันต์) = ฤดูหนาว 
๒. สิสิร (สิสิระ) = ฤดูหมอกหรือน้ำค้าง   
๓. วสนฺต (วสันต์) = ฤดูใบไม้ผลิ 
๔. คิมฺหาน (คิมหันต์) = ฤดูร้อน   
๕. วสฺสาน (วัสสานะ) = ฤดูฝน 
๖. สรท (สารท) = ฤดูใบไม้ร่วง

          สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนนั้น พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้อธิบายการแบ่งฤดูกาลในประเทศไทยไว้ว่า แบ่งตามลักษณะภูมิอากาศออกได้เป็น ๓ ฤดู ฤดูละประมาณ ๔ เดือน ได้แก่
๑. ฤดูหนาว (กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน)
๒. ฤดูร้อน (กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม)
๓. ฤดูฝน (กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม)

          จะเห็นได้ว่าการแบ่งฤดูกาลในประเทศไทยนั้นคล้ายคลึงกับการแบ่งฤดูกาลในประเทศอินเดียภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งอยู่ในเขตมรสุม คือ มี ๓ ฤดู ดังนั้น หากจะนำคำเรียกชื่อฤดูในภาษาบาลีสันสกฤตมาเทียบใช้แทนคำเรียกชื่อฤดูในภาษาไทย ก็สามารถเทียบใช้ได้ดังนี้

                    เหมันต์    =      ฤดูหนาว
                    คิมหันต์    =      ฤดูร้อน
                    วัสสานะ    =      ฤดูฝน


ผู้เขียน : นางสาวชลธิชา  สุดมุข
ที่มา : จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๕๖, มกราคม ๒๕๓๙

เอามาจากเว็บของราชบัณฑิตยสถานอีกทีน่ะ
จะเห็นได้ว่าเราสับสนคิดว่า วัสสานะ เหมือนกับคำว่า วสันต์ เลยทำให้บางคนเข้าใจผิด แปลเป็นฤดูฝนซะงั้น

เครดิต : http://www.dek-d.com/board/view.php?id=825424#ixzz15RpkRhnz
ในโลกนี้ มีคนเพียงแค่ 2 คนที่ไม่มีความทรงจำ คนหนึ่งยังไม่เกิด ส่วนอีกคนตายไปแล้ว

ฟานดี้