ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

เข้าใจง่ายกับคำศัพท์ทาง Logistics ขอเสนอคำว่า "Muri Mura Muda"

เริ่มโดย Happyen, 10:37 น. 29 เม.ย 63

Happyen

วันนี้คำศัพท์ทาง Logistics ขอเสนอคำว่า "Muri Mura Muda"
ปกติแล้วตามหลักของญี่ปุ่น สิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ต้นเหตุมาจาก 3 สาเหตุใหญ่ๆ ที่ เราเรียกกันว่า เจ้า #Muda #Mura และ #Muri นี่แหละ

*** Muda คือ ความสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการทำงานบางอย่างที่ไม่มีประโยชน์ หรือ ไม่จำเป็น โดยแยกออกมาเป็นอีก 8 ข้อ ได้แก่
1. การผลิตงานออกมามากเกินไป
2. การมีสินค้าคงคลังมากเกินไป
3. กระบวนการแก้ไขงานและของเสียจากกระบวนการที่ผิดพลาด
4. การเคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็น
5. การใช้คนผิดงาน
6. กระบวนการที่ซ้ำซ้อน และไม่จำเป็น
7. การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น
8. การรอคอย

*** Mura คือ ความไม่สม่ำเสมอของงาน ทำแบบโน้นที แบบนี้ที รวมถึงความไม่มีมาตรฐานของการทำงาน

*** Muri คือ การทำงานที่มากเกินไป ทำงานเกิดตัว เกินความสามารถ

จากรูปจะเห็นว่า ถ้าเราต้องการขนกล่อง 6 กล่องโดย ใช้ Forklift ที่สามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 2 กล่อง จากในรูป แบบที่ 1 เราเรียกว่ามี Muri เพราะเราขนแต่ละเที่ยวมากเกินที่ Forklift จะรับน้ำหนักไหว แบบที่ 2 เราเรียกว่า มี Muda เพราะเรามีการเคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็นเนื่องจากเราสามารถขนของได้ทีละ 2 กล่อง 3 เที่ยวจบ แต่เรากลับทำงานโดยขนทีละกล่องทำให้เราต้องเคลื่อนย้ายถึง 6 เที่ยว ซึ่งเกินความจำเป็น แบบที่ 3 เราเรียกว่ามี Mura เนื่องจากการขนแต่ละครั้งเดี่๋ยวขนมากขนน้อย ขาดมาตรฐานที่แน่อน

ในการปรับปรุงกระบวนการ เราจะพยายามกำจัด เจ้า Muri Muda Mura ออกไป โดยเริ่มจากการกำจัด Muri ออกไปก่อน เนื่องจาก การทำงานที่มากเกินความจำเป็นจะทำให้เราไม่สามารถทำงานได้เต็มที่หลังจากกำจัด Muri ออกไปแล้ว เราก้อจะกำจัดความสูญเสียที่เราเรียกว่า Muda ออกไป สุดท้ายเราก้อจะกำจัด Mura ออกไปโดยการสร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้นในการทำงาน

ถ้าใครอยากจะสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการทำงาน ลองหันมามองและกำจัด เจ้า Muri Mura Muda กัน


Cr : Supply Chain เข้าใจง่าย By Dr.Jan


สนใจทุนการศึกษา สามารถคลิ๊กเข้าไปดูได้เลยจ้า
https://www.utcc.ac.th/undergraduate-info/#scholarship

สนใจหลักสูตรสามารถเข้าไปดูรายละเอียด และสอบถามได้ที่

https://eng.utcc.ac.th/
https://www.utcc.ac.th/admission/