ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ริจาคเงินให้เด็ก รายเดือน กับ UNICEF ลดหย่อนภาษีได้จริงหรือ?

เริ่มโดย haileyb, 11:37 น. 04 มิ.ย 63

haileyb

การลดหย่อนภาษีนั้นสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการซื้อประกันชีวิต การซื้อประกันสุขภาพ การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือหุ้นระยะยาว การเลี้ยงดูบุตร การเลี้ยงดูบิดามารดา และการท่องเที่ยวภายในประเทศ นอกจากนี้ บริจาคเงินให้เด็ก รายเดือนและการบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์ก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม องค์กร มูลนิธิ สมาคม หรือสถานสาธารณกุศลที่เปิดรับบริจาคนั้นจะต้องมีรายชื่อระบุไว้กับกรมสรรพากรจึงจะมีสิทธิขอหักลดหย่อนได้ ซึ่งหลาย ๆ คนอาจจะสงสัยว่าแล้วการบริจาคเงินให้เด็ก รายเดือน กับ UNICEF หรือองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาตินั้นจะสามารถลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบบริจาคเงินช่วยเด็กกับ UNICEF ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

การบริจาคเงินให้เด็ก รายเดือนกับ UNICEF นั้นเรียกว่าได้ประโยชน์ถึงสองต่อ เพราะนอกจากจะเป็นการทำบุญเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว เงินที่บริจาคไปนั้นสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย เนื่องจาก UNICEF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยเงินที่บริจาคนั้นสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนเงินที่บริจาคจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ

ทำไมต้อง บริจาคเงินให้เด็ก รายเดือน กับ UNICEF

การร่วมบริจาคเงินกับ UNICEF เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถทำงานเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ อีกกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมได้รับการปกป้องคุ้มครองและโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยเด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของ UNICEF นั้น มีตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น โดย UNICEF ช่วยให้เด็กกว่า 40% ของประชากรเด็กทั่วโลกได้รับการฉีดวัคซีน อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่แจกจ่ายอาหารบำบัดฉุกเฉินที่ประกอบด้วยโปรตีนและสารอาหารที่จำเป็นจำนวนมากที่สุดในโลก ซึ่งอาหารบำบัดฉุกเฉินนี้สามารถรักษาเด็กที่ป่วยเป็นโรคขาดสารอาหารให้มีสุขภาพดีขึ้นได้ภายในไม่กี่สัปดาห์

ช่องทางการบริจาคเงินกับ UNICEF

ผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุน UNICEF สามารถบริจาคเงินให้เด็ก รายเดือน ได้ทางเว็บไซต์ unicef.or.th/th/donate นอกจากนี้ คุณยังสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารได้ที่

ชื่อบัญชี: องค์การยูนิเซฟ

ธ. กรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขาสำนักงาน ก.พ.เลขที่บัญชี 201-3-01324-4
ธ. กรุงไทย (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 167-6-00662-1
ธ. กรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 011-0-06153-6
ธ. กสิกรไทย (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 008-1-09766-6
ธ.ไทยพาณิชย์ (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 003-3-10443-3

ทั้งนี้ จะต้องส่งเอกสารการโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ และระบุ "O0018" มาที่ UNICEF เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน โดยแฟกซ์มาที่ 02 356 9229 หรืออีเมล unicefthailand@unicef.org