gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: นักดาราศาสตร์ค้นพบว่าโลกมีลักษณะเป็นวงกลม  (อ่าน 2659 ครั้ง)

นักดาราศาสตร์ค้นพบว่าโลกมีลักษณะเป็นวงกลม

ออฟไลน์ Aileen Perry

นักวิทยาศาสตร์ คือ ผู้ที่แสวงหาคำตอบของสิ่งต่งๆ โดยอาศัย การสังเกต ค้นคว้าจากหลักฐานที่พบหรือรวบรวมข้อมูลจาก ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติแล้วนำมาประมวลผล เด็กๆก็ฝึก เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ ด้วยการสร้างนิสัยให้ช่างสังเกต ช่างสงสัย รู้จัก ตั้งคำถาม และพยายามคิดค้นวิธีหาคำตอบ นักดาราศาสตร์นับว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาแรกๆของโลก เนื่องจากมนุษย์ให้ความสำคัญกับการตีความหมายของตำแหน่ง ดวงดาวบนท้องฟ้ามาตั้งแต่ยุคโบราณแล้ว ดาราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ มุ่งศึกษาวัตถุท้องฟ้า ช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ ดาวหาง อุกกาบาต เป็นต้น นักดาราศาสตร์สมัยโบราณศึกษาท้องฟ้า ทั้งที่ยังไม่มีล้องโทรทรรศน์ เอกภพของพวกเขาจึงหมายถึงสิ่งต่างๆ บนท้องฟ้าที่มองเห็นด้วยตาเปล่า พวกเขาศึกษาการเคลื่อนที่ของ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ และเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงของ ดวงดาวเหล่านี้กับปรากฎการณ์ต่งๆบนโลก คนสมัยโบราณบางกลุ่มเชื่อว่า เอกภพคือยอดเขาที่โผล่พ้นทะเล
บทความโดย แทงบอลออนไลน์
ขึ้นมา ยอดเขานี้ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ตอนกลางวันและจาก ดวงจันทร์ตอนกลางคืน เรื่องราวประเภทนี้เรียกอีกอย่างว่าเทพนิยาย ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อตอบคำถามพื้นฐานกี่ยวกับรรมชาติของโลก หรือแสดงความเชื่อของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เทพนิยายเกิดขึ้นก่อน จะมีการเขียน และเผยแพร่ด้วยการเล่าต่อๆกันจากรุ่นสู่รุ่น การ ศึกษาเทพนิยายของแต่ละวัฒนธรรม เรียกว่า เทพนิยายศึกษา โหราศาสตร์เป็นการศึกษาเพื่อหาตำแหน่งและการ เคลื่อนที่ของวัตถุบนท้องฟ้าในช่วงเวลาที่คนคนหนึ่งถือ กำเนิดขึ้น โดยอาศัยดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ และ ดาวฤกษ์ เพื่อทำนายว่ตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของดวงดาว เหล่านั้นมีผลต่อชะตาชีวิตของคนนั้นอย่างไร โหราศาสตร์เป็นศาสตร์ ที่มีมาแต่โบราณ แต่ละอารยธรรมมีวิธีการศึกษาศาสตร์นี้เฉพาะตัว แตกต่างกัน ชาวคาลเดีย ในอาณาจักรบาบิโลเนีย (ดินแดนของ ประเทศอิรักในปัจุบัน) ศึกษาโหราศาสตร์มาตั้งแต่ 3,000 ปีก่อน ค.ศ. นักวิชาการหลายคน ในยุคก่อนเห็นว่าโหราศาสตร์และดาราศาสตร์เป็น ศาสตร์ที่เสริมกัน จนกระทั่งทศวรรษ 1500 เมื่อนิโคเลาส์ โดเพอร์นิคัส (Nicolaus Copernicus; ค.ศ. 1473-1543) พระนักดาราศาสตร์ชาว โปแลนด์ และกาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei; ค.ศ. 1564-1642) นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี ค้นพบความรู้ใหม่ที่มาหักล้างหลักการ โหราศาสตร์หลายเรื่อง นับแต่นั้นนักวิทยาศาสตรีจึงถือว่าโหราศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์เทียม คือความเชื่อที่ดูหมือนวิทยาศาสตร์แต่ไม่ได้อยู่ บนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์ จักรวาลวิทยาเป็นดาราศาสตร์สาขาหนึ่ง ที่มุ่งศึกษาเอกภพ ทั้งในอดีตและอนาคต นักวิทยาศาสตร์ในยุคแรกส่วนใหญ่เป็น นักปรัชญาชาวกรีก ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่แสวงหาความรู้ทั้งด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และศาสนา เพื่อให้เข้าถึงความรู้ที่แท้จริง และรวบรวม องค์ความรู้เป็นวิชาปรัชญา อาริสโตเติล (Aristotle; 384-322 ปีก่อนค.ศ.) นักปรัชญาเอกของกรีกนับเป็นนักจักรวาลวิทยาคนแรกๆ เขาสังเกตปรากฎการณ์ทางธรรมชาติและสร้างทฤษฎีเพื่ออธิบายสิ่งที่ ตนเห็นไว้มากมาย อาริสโตเติลเป็นนักปราชญ์ที่มีอิทธิพลต่อความคิด และมุมมองของชาวยุโรปนานเกือบ 2,000 ปี จนถึงทศวรรษ 1600 คริสตจักรโรมันคาทอลิกก็ยังเชื่อถือทฤษฎีของเขา และผู้ที่ไม่เห็นด้วยจะ ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต กาลิเลโอเป็นคนหนึ่งที่เคยคัดค้าน ทฤษฎีทางดาราศาสตร์ของอาริสโตเติลและเกือบถูกประหารชีวิต กาลิเลโอไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีโลกเป็นศูนย์กลางของเอกภพ ของอาริสโตเติล ซึ่งอธิบายว่าโลกอยู่นิ่ง ณ ใจกลางเอกภพและมีดาว อื่นๆ ทั้งหมดรวมทั้งดวงอาทิตยโคจรรอบโลก นอกจากนี้กาลิเลโอยัง เห็นแย้งกับความเชื่อดั้งเดิมอีกข้อที่ว่า ดาวทุกดวงมีลักษณะกลมเกลี้ยง เพราะเขาเชื่อว่าดาวต่างๆ รวมทั้งดวงจันทร์ไม่ได้มีพื้นผิวเรียบ อาริสโตเติลเป็นนักคิด ไม่ใช่นักทดลอง เขาไม่เคยพิสูจน์ความเชื่อ ของตนเลย คลอดิอุส ปโตเลมี (Claudius Ptolemy) นักดาราศาสตร์ และนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกที่อยู่ในเมืองอเล็กซานเดรีย (เมืองใน ประเทศอียิปต์) ราว ค.ศ. 100-170 ได้สร้างแบบจำลองเพื่ออธิบาย การเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้าโดยให้โลกเป็นศูนย์กลางของเอกภพ เมื่อ แบบจำลองของเขาสอดคล้องกับทฤษฎีของอาริสโตเติล จึงยิ่งตอกย้ำ ความเชื่อนี้ จนมาถึงยุคของนิโคเลาส์ โดเพอร์นิคัส จึงเริ่มเสนอทฤษฎี ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของเอกภพ แบบจำลองนี้มีหลายส่วน ที่หาคำอธิบายไม่ได้ ซึ่งศาสนาจักรไม่ถือเป็นเรื่องร้ายแรง แต นักวิทยาศาสตร์หลายคนในยุคนั้นเริ่มสนใจแนวคิดของเขา เช่น ที่โค บราเฮอ (Tycho Brahe; ค.ศ. 1546-1601) นักดาราศาสตร์ ชาวเดนมาร์กและโยฮันเนส เคพเลอร์ (Johannes Kepler; ค.ศ. 1571-1630) นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมัน ซึ่งได้ทำงานวิจัยร่วมกันจน พบว่าดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ ไม่ใช่รอบโลก และโคจรเป็นวงรี ไม่ใช่วงกลม


 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]