gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: พี่แจง ติวเตอร์ รับสอนพิเศษระดับ ประถม มัธยม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ภาษาไทย  (อ่าน 7108 ครั้ง)

พี่แจง ติวเตอร์ รับสอนพิเศษระดับ ประถม มัธยม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ภาษาไทย

ออฟไลน์ chutima kaemkit

รับสอนพิเศษวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี
เรียนแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อย 2-5 คน
สอนที่บ้าน หรือนัดสถานที่ได้ค่ะ
บริเวณอำเภอหาดใหญ่/ม.อ.
- ระดับประถม 150 บาท/ชั่วโมง/คน
- ระดับมัธยมต้น 200 บาท/ชั่วโมง/คน​
- ระดับมัธยมปลาย 250 บาท/ชั่วโมง/คน
สนใจติดต่อสอบถาม 087-0621971 พี่แจง
***เน้นการสอนเป็นกันเอง ค่อยๆปรับจุดอ่อนของน้องๆให้ดีขึ้น มีการปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะสมเฉพาะกับน้องๆแต่ละคน ปลดล้อคจุดที่ทำให้ไม่เข้าใจสะสม ที่ส่งผลให้ทำข้อสอบไม่ได้ ติดต่อมานะคะ
***ยินดีรับสอนระดับชั้นอนุบาล ในส่วนของการฝึกอ่านภาษาไทย ฝึกคณิตคิดเร็วนะคะ

ออฟไลน์ chutima kaemkit

รับสอนพิเศษวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี
เรียนแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อย 2-5 คน
สอนที่บ้าน หรือนัดสถานที่ได้ค่ะ
บริเวณอำเภอหาดใหญ่/ม.อ.
- ระดับประถม 150 บาท/ชั่วโมง/คน
- ระดับมัธยมต้น 200 บาท/ชั่วโมง/คน​
- ระดับมัธยมปลาย 250 บาท/ชั่วโมง/คน
สนใจติดต่อสอบถาม 087-0621971 พี่แจง
***เน้นการสอนเป็นกันเอง ค่อยๆปรับจุดอ่อนของน้องๆให้ดีขึ้น มีการปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะสมเฉพาะกับน้องๆแต่ละคน ปลดล้อคจุดที่ทำให้ไม่เข้าใจสะสม ที่ส่งผลให้ทำข้อสอบไม่ได้ ติดต่อมานะคะ
***ยินดีรับสอนระดับชั้นอนุบาล ในส่วนของการฝึกอ่านภาษาไทย ฝึกคณิตคิดเร็วนะคะ

ออฟไลน์ chutima kaemkit

รับสอนพิเศษวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี
เรียนแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อย 2-5 คน
สอนที่บ้าน หรือนัดสถานที่ได้ค่ะ
บริเวณอำเภอหาดใหญ่/ม.อ.
- ระดับประถม 150 บาท/ชั่วโมง/คน
- ระดับมัธยมต้น 200 บาท/ชั่วโมง/คน​
- ระดับมัธยมปลาย 250 บาท/ชั่วโมง/คน
สนใจติดต่อสอบถาม 087-0621971 พี่แจง
***เน้นการสอนเป็นกันเอง ค่อยๆปรับจุดอ่อนของน้องๆให้ดีขึ้น มีการปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะสมเฉพาะกับน้องๆแต่ละคน ปลดล้อคจุดที่ทำให้ไม่เข้าใจสะสม ที่ส่งผลให้ทำข้อสอบไม่ได้ ติดต่อมานะคะ
***ยินดีรับสอนระดับชั้นอนุบาล ในส่วนของการฝึกอ่านภาษาไทย ฝึกคณิตคิดเร็วนะคะ

ออฟไลน์ chutima kaemkit

รับสอนพิเศษวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี
เรียนแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อย 2-5 คน
สอนที่บ้าน หรือนัดสถานที่ได้ค่ะ
บริเวณอำเภอหาดใหญ่/ม.อ.
- ระดับประถม 150 บาท/ชั่วโมง/คน
- ระดับมัธยมต้น 200 บาท/ชั่วโมง/คน​
- ระดับมัธยมปลาย 250 บาท/ชั่วโมง/คน
สนใจติดต่อสอบถาม 087-0621971 พี่แจง
***เน้นการสอนเป็นกันเอง ค่อยๆปรับจุดอ่อนของน้องๆให้ดีขึ้น มีการปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะสมเฉพาะกับน้องๆแต่ละคน ปลดล้อคจุดที่ทำให้ไม่เข้าใจสะสม ที่ส่งผลให้ทำข้อสอบไม่ได้ ติดต่อมานะคะ
***ยินดีรับสอนระดับชั้นอนุบาล ในส่วนของการฝึกอ่านภาษาไทย ฝึกคณิตคิดเร็วนะคะ


ออฟไลน์ chutima kaemkit

รับสอนพิเศษวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี
เรียนแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อย 2-5 คน
สอนที่บ้าน หรือนัดสถานที่ได้ค่ะ
บริเวณอำเภอหาดใหญ่/ม.อ.
- ระดับประถม 150 บาท/ชั่วโมง/คน
- ระดับมัธยมต้น 200 บาท/ชั่วโมง/คน​
- ระดับมัธยมปลาย 250 บาท/ชั่วโมง/คน
สนใจติดต่อสอบถาม 087-0621971 พี่แจง
***เน้นการสอนเป็นกันเอง ค่อยๆปรับจุดอ่อนของน้องๆให้ดีขึ้น มีการปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะสมเฉพาะกับน้องๆแต่ละคน ปลดล้อคจุดที่ทำให้ไม่เข้าใจสะสม ที่ส่งผลให้ทำข้อสอบไม่ได้ ติดต่อมานะคะ
***ยินดีรับสอนระดับชั้นอนุบาล ในส่วนของการฝึกอ่านภาษาไทย ฝึกคณิตคิดเร็วนะคะ

ออฟไลน์ chutima kaemkit


รับสอนพิเศษวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี
เรียนแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อย 2-5 คน
สอนที่บ้าน หรือนัดสถานที่ได้ค่ะ
บริเวณอำเภอหาดใหญ่/ม.อ.
- ระดับประถม 150 บาท/ชั่วโมง/คน
- ระดับมัธยมต้น 200 บาท/ชั่วโมง/คน​
- ระดับมัธยมปลาย 250 บาท/ชั่วโมง/คน
สนใจติดต่อสอบถาม 087-0621971 พี่แจง
***เน้นการสอนเป็นกันเอง ค่อยๆปรับจุดอ่อนของน้องๆให้ดีขึ้น มีการปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะสมเฉพาะกับน้องๆแต่ละคน ปลดล้อคจุดที่ทำให้ไม่เข้าใจสะสม ที่ส่งผลให้ทำข้อสอบไม่ได้ ติดต่อมานะคะ
***ยินดีรับสอนระดับชั้นอนุบาล ในส่วนของการฝึกอ่านภาษาไทย ฝึกคณิตคิดเร็วนะคะ

ออฟไลน์ chutima kaemkit

รับสอนพิเศษวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี
เรียนแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อย 2-5 คน
สอนที่บ้าน หรือนัดสถานที่ได้ค่ะ
บริเวณอำเภอหาดใหญ่/ม.อ.
- ระดับประถม 150 บาท/ชั่วโมง/คน
- ระดับมัธยมต้น 200 บาท/ชั่วโมง/คน​
- ระดับมัธยมปลาย 250 บาท/ชั่วโมง/คน
สนใจติดต่อสอบถาม 087-0621971 พี่แจง
***เน้นการสอนเป็นกันเอง ค่อยๆปรับจุดอ่อนของน้องๆให้ดีขึ้น มีการปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะสมเฉพาะกับน้องๆแต่ละคน ปลดล้อคจุดที่ทำให้ไม่เข้าใจสะสม ที่ส่งผลให้ทำข้อสอบไม่ได้ ติดต่อมานะคะ
***ยินดีรับสอนระดับชั้นอนุบาล ในส่วนของการฝึกอ่านภาษาไทย ฝึกคณิตคิดเร็วนะคะ

tutorB

  • บุคคลทั่วไป
ลองดูเว็บ https://brightnesstutor.com ดูนะครับช่วยหาติวเตอร์ได้

ออฟไลน์ chutima kaemkit

รับสอนพิเศษวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี
เรียนแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อย 2-5 คน
สอนที่บ้าน หรือนัดสถานที่ได้ค่ะ
บริเวณอำเภอหาดใหญ่/ม.อ.
- ระดับประถม 150 บาท/ชั่วโมง/คน
- ระดับมัธยมต้น 200 บาท/ชั่วโมง/คน​
- ระดับมัธยมปลาย 250 บาท/ชั่วโมง/คน
สนใจติดต่อสอบถาม 087-0621971 พี่แจง
***เน้นการสอนเป็นกันเอง ค่อยๆปรับจุดอ่อนของน้องๆให้ดีขึ้น มีการปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะสมเฉพาะกับน้องๆแต่ละคน ปลดล้อคจุดที่ทำให้ไม่เข้าใจสะสม ที่ส่งผลให้ทำข้อสอบไม่ได้ ติดต่อมานะคะ
***ยินดีรับสอนระดับชั้นอนุบาล ในส่วนของการฝึกอ่านภาษาไทย ฝึกคณิตคิดเร็วนะคะ

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]