gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 


ผู้เขียน หัวข้อ: อบรมสอบใบขับขี่ออนไลน์ 2563 (5 ปี เป็น 5 ปี) จองคิวยังไง? อบรมแล้วสอบเลยได้ไหม?  (อ่าน 4474 ครั้ง)

อบรมสอบใบขับขี่ออนไลน์ 2563 (5 ปี เป็น 5 ปี) จองคิวยังไง? อบรมแล้วสอบเลยได้ไหม?

ออฟไลน์ smanpruksa

การอบรมทำใบขับขี่ประเภท 5 ปี เป็น 5 ปี ทางออนไลน์ 2563 สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com และจองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์ล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th โดยการขอต่อใบขับขี่ประเภท 5 ปี เป็น 5 ปี จะไม่ต้องใช้ใบรับรองเเพทย์ (ใช้ในกรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี) สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน เเละต้องเข้าอบรมสอบใบขับขี่ออนไลน์ จำนวน 1 ชั่วโมง ก่อนเข้าสอบ อย่าลืมตรวจสอบประกันรถยนต์ ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์ด้วยนะครับ ตามมาดูข้อมูลการอบรมทำใบขับขี่ประเภท 5 ปี เป็น 5 ปี ได้เลย

1. คุณสมบัติของผู้ขอต่อใบขับขี่ จากประเภท 5 ปี เป็น 5 ปี
1.1 เป็นผู้ที่ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถบดถนน ใบขับขี่รถแทรกเตอร์ หรือใบขับขี่รถชนิดอื่นอยู่เดิมแล้ว

1.2 เป็นผู้ที่ยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ถือใบขับขี่ชนิดนั้นๆ

1.3 กรณีขาดต่อเกิน 1-3 ปี ต้องมาติดต่อจองคิวที่สำนักงานฯ ทั่วประเทศ หรือ สอบถามที่ 15842. เอกสารการขอต่อใบขับขี่ จากประเภท 5 ปี เป็น 5 ปี
2.1 ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน

2.2 บัตรประชาชนฉบับจริง3. ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ จากประเภท 5 ปี เป็น 5 ปี
การอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ คือ การอบรมที่ผู้ขอต่อใบขับขี่เข้าอบรมความรู้เเละความเข้าใจในการขับขี่รถอย่างปลอดภัยผ่านช่องทางออนไลน์ (www.dlt-elearning.com) ก่อนที่จะจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์เเละเข้ารับการทดสอบสมมรถภาพ ณ กรมการขนส่ง ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องเข้ารับการอบรมออนไลน์ ได้แก่ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล จาก 5 ปี เป็น 5 ปี, ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลหมดอายุไม่เกิน 1 ปี และผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน มีขั้นตอนต่อไปนี้

3.1 ลงทะเบียนก่อนเข้าระบบด้วย เลขบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ เเละวันเดือนปีเกิด

3.2 เลือกประเภทการอบรม แบ่งเป็น ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ได้แก่ รถยนต์, รถยนต์สามล้อ, และรถจักรยานยนต์ (อบรม 1 ชั่วโมง), ใบอนุญาตขับรถขนส่ง ได้แก่ บ. 1, 2, 3, 4 เเละ ท. 1, 2, 3, 4 (อบรม 2 ชั่วโมง) เเละใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ได้แก่ รถยนต์สาธารณะ หรือแท็กซี่, รถยนต์สามล้อสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ (อบรม 3 ชั่วโมง)

3.3 ชมวีดีโออบรมตามประเภทการอบรมที่เลือก โดยระหว่างรับชมวิดีโอ จะมีการสุ่มคำถามทั้งหมด 3 ครั้ง ให้ตอบให้ครบทั้ง 3 คำถาม เเละรับชมวีดีโออบรมต่อ

3.4 เมื่อชมวีดีโออบรมเสร็จ จะมีให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ใบอนุญาตขับรถ และกดปุ่ม “เสร็จสิ้นการอบรม” จากนั้น กดปุ่ม “กลับไปยังหน้าแรก” เพื่อตรวจสอบผลการอบรม โดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน

เมื่อผ่านการอบรมเรียบร้อย สามารถนำผลการอบรมไปติดต่อ เพื่อขอต่อใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งได้ทั่วประเทศ ภายใน 90 วัน4. ขั้นตอนการจองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์ จากประเภท 5 ปี เป็น 5 ปี
ผู้ขอต่อใบขับขี่สามารถจองคิวสอบใบขับขี่ออนไลน์ หรือจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก มีขั้นตอนดังนี้

4.1 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

iOS : https://apps.apple.com/th/app/dlt-smart-queue/id1437480803
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DLT.SmartQueue
 
4.2 เลือก “สำนักงานขนส่ง” ที่ต้องการจองคิวต่อใบขับขี่

4.3 เลือก "งานใบอนุญาต" และเลือก "วันที่" ที่สะดวก โดยวันที่มี "จุดสีแดง" คือ วันหยุด "จุดสีเหลือง" คือ วันที่คิวเต็ม และ "จุดสีดำ" คือวันที่คิวว่าง

4.4 เลือก "รอบบริการ" ที่สะดวก และกด "ยืนยันการจอง"

4.5 ภายหลังจากยืนยันการจองวันเเละรอบบริการต่อใบขับขี่เรียบร้อยเเล้ว ระบบจะแสดง QR Code พร้อมรายละเอียดการจองที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ขอต่อใบขับขี่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานขนส่งที่เลือกไว้ เพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายต่อไป5. ขั้นตอนการขอต่อใบขับขี่ จากประเภท 5 ปี เป็น 5 ปี
 
5.1 ยื่นตรวจสอบเอกสารที่เตรียมมา ณ เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และออกคำขอ(ใบคำขอต่อใบขับขี่)

5.2 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

- ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
- ทดสอบสายตาทางลึก
- ทดสอบสายตาทางกว้าง
- ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
 
5.3 อบรม 1 ชั่วโมง

5.4 ชำระค่าธรรมเนียม (ปิดรับชำระเงิน 15.30 น. )  / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่หมายเหตุ
- กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน
- กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน และการสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์
- เมื่อได้รับใบขับขี่ใหม่ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบนใบขับขี่ใหม่ ได้แก่ ประเภทใบอนุญาต, ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทยเเละภาษาอังกฤษ), เลขบัตรประชาชน, วันอนุญาติ วันสิ้นอายุ และที่อยู่

ออฟไลน์ best2hands

เว็บไซต์ เอ็มจีวิน 88  mgwin88    เปิดให้บริการ คาสิโน พนันออนไลน์  หลากหลายประเภท เช่น SA Gaming Sexy Baccarat Vivo Joker Gaming หวยออนไลน์ รวมถึง สล็อตออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ และมีเกมให้เลือกเล่นมากกว่า 500 เกมส์  ลูกค้าเล่นได้ โอนเงินไว ฝาก-ถอนไว  MGWIN88 จึงเป็นเว็บพนันออนไลน์ ที่สมบูรณ์ และดีที่สุด ณ เวลานี้

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]