ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ข้อมูลที่ควรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

เริ่มโดย wm5398, 09:57 น. 22 ก.พ 64

wm5398

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เป็น สถานศึกษามีหน้าที่ผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่าที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพในด้านทหารเรือให้กับกองทัพเรือไทย โดยตัวโรงเรียนชุมพลทหารเรือจะมีข้อมูลน่าสนใจอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

ประวัติย่อของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
เริ่มแรกที่จะถูกเรียกว่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือนั้นเริ่มต้นมีชื่อเรียกว่า กองโรงเรียนจ่าสำรอง ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ โดยจะถือว่าวันที่ 29 เม.ย.2432 นี้ เป็นวันก่อตั้ง รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. ขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะมีที่ตั้งอยู่ที่ป้อมเสือซ่อนเล็บใน จ.สมุทรปราการ มีผู้บังคับการโรงเรียนท่านแรก ชื่อ นาวาโทหลวงสวัสดิ์นาวาวิก

ต่อมาทางกองทัพเรือได้มีคำสั่งให้ย้ายสับเปลี่ยนกองโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จากที่ตั้งอยู่ในจ.สมุทรปราการให้มาตั้งอยู่ที่โรงเรียนนายเรือเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และยังให้ย้ายโรงเรียนนายเรือไปตั้งที่กองโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการแทนในวันที่ 30 ม.ค.2495 โดยมีเหตุผลว่าเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแก่การศึกษาของนักเรียนนายเรือยิ่งขึ้น ดังนั้นบริเวณเกล็ดแก้ว จึงเป็นที่ตั้งของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและขึ้นตรงอยู่ในความบังคับบัญชาของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.) มาจนถึงปัจจุบัน

ภารกิจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
         - ภารกิจ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ คือการเป็นสถานที่ฝึกหัดศึกษา ผลิดข้าราชการชั้นประทวน เพื่อรับราชการในกองทัพเรือ ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้แก่กองทัพ โดยตัวโรงเรียนจะมีหน้าที่ดำเนินการฝึกหัดศึกษา และอบรมนักเรียนให้ความรู้ความสามารถในวิชาการทหารเรือ และวิชาการอื่นๆ เพื่อเป็นนายทหารประทวนชั้นจ่า
         - วิสัยทัศน์ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ คือการเป็นผู้นำด้านวิชาชีพทหารเรือ และเป็นเลิศด้านบริหารการศึกษา
         - พันธกิจ มีทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
                  - ผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่า
                  - พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
                  - สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และก้าวทันเทคโนโลยี
                  - พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพ

สัญลักษณ์ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือใช้
สัญลักษณ์โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จะมีรูปลักษณ์เป็น สมอไขว้กัดน โดยสอดวงจักรหมุนซ้าย เบื้องล่างมีแถบปลายแฉกสะบัดขึ้นทั้งสอง ข้าง โดยตรงกลางแถบจะมีคำว่า "โรงเรียนชุมพลทหารเรือ"

สิทธิ์ในช่วงเวลาการศึกษาอยู่ในโรงเรียนชุมพลทหารเรือ และหลังจบการศึกออกไปแล้ว
         - สิทธิ์ช่วงเวลาการศึกษาอยู่ในโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จะมีดังต่อไปนี้
                  - นักเรียนจ่าทหารเรือทุกคนที่ศึกษาอยู่ จะได้รับเงินเดือนระหว่างการศึกษา
                  - กองทัพเรือจะออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา รวมไปถึงอาหารและเครื่องแต่งกายทั้งหมด
                  - นักเรียนจ่าทหารเรือ ที่มีผลการเรียนโดดเด่น จะมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศได้
                  - มีทุนการศึกษาสำหรับสนับสนุนผู้ที่เรียนดี และมีความประพฤติดี เพื่อให้เข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ
                  - นักเรียนจ่าทหารเรือผู้มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดีจะได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชั้น หรือที่เรียกว่านักเรียนบังคับบัญชา
         - สิทธิ์เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จะมีดังต่อไปนี้
                  - จะได้รับการแต่งตั้งประดับยศเป็นจ่าตรี และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองทัพเรือทันที
                  - เมื่อเป็นนายทหารประทวนแล้วนั้น ยังมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมตามขีดความสามารถของตัวผู้ต้องการในสาขาอาชีพอื่นๆ ทั้งยังมีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปรับเรือในต่างประเทศอีกด้วย
                  - นายทหารชั้นประทวนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนั้นจะสามารถสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ ทั้งยังสามารถสอบปรับเทียบคุณวุฒิเป็นนายทหารสัญญาบัตรปริญญาได้ตามตำแหน่งที่กองทัพเรือมีความต้องการ

ติดต่อ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ได้ที่
ที่ตั้ง 51 หมู่ 5 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251
e-mail : infonrs@gmail.com
หมายเลขติดต่อ 0-2418-0320 ต่อ 66052 (สน.สารสนเทศฯ)
https://nine100.com/information-that-you-know-about-chumphon-navy-school/