ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

มหาลัยในชลบุรี

เริ่มโดย Decha Thaweeumanjvaroj, 10:37 น. 02 มี.ค 64

Decha Thaweeumanjvaroj

มหาลัยในชลบุรี สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลายระดับรวมถึง ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก รวมทั้งการทำการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัยในชลบุรี มี 7 มหาวิทยาลัย
รายชื่อมหาวิทยาลัยในชลบุรี


มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตชลบุรี
(จ.ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี)


มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย


มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
(จ.ชลบุรี อ.บางละมุง)


มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
(จ.ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี)


มหาวิทยาลัยเอเชียน ชลบุรี
(จ.ชลบุรี อ.บางละมุง)   


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
(จ.ชลบุรี อ.บางละมุง)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
(จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา)

Ref:
https://www.lovethailand.org/category/th/58-ชลบุรี/11-มหาวิทยาลัย.html
https://www.lovethailand.org/category/en/58-Chon-Buri/11-University.html