ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

รายงานผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดสงขลา

เริ่มโดย ฅนสองเล, 17:07 น. 28 มี.ค 64

ฅนสองเล

ฟันธงหลังปิดหีบ ผู้ที่คาดว่าจะชนะเลือกตั้งนายกเทศมนตรีพื้นที่ต่างๆ

ขอย้ำว่านี่คือการฟันธงจากความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนล้วนๆ ไม่ใช่การทำโพลหรือชี้นำผลเลือกตั้งเพราะอาจะผิดหมดหรือถูกบางเขตบ้างก็ได้

เทศบาลนครหาดใหญ่ 5 ทีม คาดว่า พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี เป็นผู้ชนะ
เบอร์ 1 นายณรงค์พร ณ พัทลุง ทีมปลัดแป้น
เบอร์ 2 นายไพร พัฒโน ทีมดร.ไพร
เบอร์ 3 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ที่มพี่หลวงคร
เบอร์ 4 นายพงษ์ศักดิ์ จิโรภาส พงษ์ศักดิ์พัฒนา
เบอร์ 5 นายประยูร วงศ์ปรีชากร คณะก้าวหน้า
ปีนี้สนามนครหาดใหญ่มองยากมากว่าใครจะชนะตอนแรกด้วยมีผู้สมัครหลายทีมทำให้มองว่าโอกาสของไพร ที่จะกลับมาสูงมากแต่ช่วงโค้งสุดท้ายกระแสเปลี่ยนมาแรงและส่วนใหญ่คาดว่าเปลี่ยนมาหาพี่หลวงคร แต่ต้องดูกันที่ผลคะแนเพราะฐานเสียงเดิมไพร ก็ยังแน่นพอตัว

เทศบาลนครสงขลา 5 ทีม คาดว่านายสมชาย เมฆาอภิรักษ์ เป็นผู้ชนะ 
เบอร์ 1 นายศรัญ บิลพัฒน์ ทีมนครสงขลาก้าวหน้า
เบอร์ 2 นายกสมศักดิ์ ตันติเศรณี ทีมสงขลาใหม่
เบอร์ 3 นายสุรชัย สุริแสง ทีมบ่อยางก้าวใหม่
เบอร์ 4 นายณัฐวร ตันติพงษ์ ทีมบ่อยางประชารัฐ
เบอร์ 5 นายสมชาย เมฆาอภิรักษ์ ทีมพลังนครสงขลา
สนามบ่อยางนายกคนเก่าผลงานไม่ค่อยเข้าตาชาวบ้านจนนำมาสู่กระแสเปลี่ยนเช่นกัน สมชาย ที่ครองฐานเสียงเก่าไว้เยอะจึงมีโอกาสค่อนข้างสูงแต่ศรัญ บิลพัฒน์ ก็ยังมีโอกาสเช่นเดียวกับอดีตนายกสมศักดิ์ ซึ่งต้องรอดูกันที่ผลคะแนนว่าสุดท้ายแล้วใครจะเฮใครจะปาดน้ำตา

คาดการณืผู้ชนะเทศบาลเมืองต่างๆ
- เทศบาลเมืองควนลัง นายสมบูรณ์ ปัญญาธนากร
- เทศบาลเมืองคอหงส์ นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์
- เทศบาลเมืองบ้านพรุ นายณัฐวุฒิ ไชยชูลี
- เทศบาลเมืองคลองแห นายวีระ ฤทธิ์เทวา
- เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา นายชอบ บิญกาญจน์
- เทศบาลเมืองเขารูปช้าง นายประสงค์ บริรักษ์
- เทศบาลเมืองสิงหนคร นายกอง จันทร์สว่าง
- เทศบาลเมืองม่วงงาม นายประสาน เหลาะเหม
- เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จ.ส.ต.จรูญ เรืองฤทธิ์
- เทศบาลเมืองสะเดา นายวัชชพล ปริสุทธิ์กุล
- เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ นายอรรถพล พร้อมมูล

ฅนสองเล

สนามที่มีผู้สมัครนายกคนเดียวพร้อมเป็นนายกเทศมนตรีทันที
- เทศบาลตำบลท่าช้าง บางกล่ำ นายวิทยา ทิพย์มณี
- เทศบาลตำบลบ้านหาร บางกล่ำ นายสุวรรณ ตรีไวย
- เทศบาลตำบลพะตง หาดใหญ่ นายมนตรี ศรประสิทธิ์
- เทศบาลตำบลพะวง เมือง นายเจือ กิ้มอั้น
- เทศบาลตำบลชะแล้ สิงหนคร นายถาวร ไชยมะโน
- เทศบาลตำบลปริก สะเดา นายสุริยา ยีขุน