สังคมออนไลน์ > เรื่องบ้านงานเมือง

มนต์รักปลากะพง สันติ เหมมันต์ ว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองแหคนใหม่

(1/1)

ต้อม_รัตภูมิ:
มนต์รักปลากะพง สันติ เหมมันต์ ว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองแหคนใหม่

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองคลองแหที่แข่งขันกันดุเดือดถึง 5 ทีม ปรากฎว่า เจ้าของฉายามนต์รักปลากะพง นายสันติ เหมมันต์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ทีมคลองแหใหม่ ได้ 8,305 ชนะขาดลอยอันดับ 2 นายวีระ ฤทธิ์เทวา ผู้สมัครหมายเลข 4 ทีมคลองแหก้าวหน้า ที่ได้ 5,020 คะแนน ตามด้วย พ.ต.อ.ดร.วิชัย วิชยานฤพล ผู้สมัครหมายเลข 3 กลุ่มคลองแหมั่นคง ได้ 3,851 คะแนน ส่วนบังน็อต นายอนันต์ การันสันติ ผู้สมัครหมายเลข 1 อดีตนายกหลายสมัยได้ 3,716 คะแนนเท่านั้น และนายจอมภพ จันหลง ผู้สมัครหมายเลข 5 ทีมคลองแหเที่ยงธรรม ได้ 755 คะแนน

โดยผู้มีสิทธิทั้งหมด 29,940 คน ผู้มาใช้สิทธิ 22,909 คน บัตรดี 21,647 บัตร บัตรเสีย 432 บัตร บัตรไม่เลือกผู้สมัครใด 830 บัตร ส่วนสท.หรือสมาชิกสภาเทศบาล 18 คน ปรากฎว่าทีมคลองแหใหม่ได้เสียงข้างมากมี 13 คน ส่วนทีมคลองแหก้าวหน้าได้มา 5 คน แบ่งเป็นเขต 1 ทีมคลองแหใหม่ ได้ทั้ง 6 คน เขต 2 ทีมคลองแหใหม่ 4 คน และทีมคลองแหก้าวหน้า 2 คน ส่วนเขต 3 ทีมคลองแหใหม่ 3 คน และทีมคลองแหก้าวหน้า 3 คน 

สำหรับฉายามนต์รักปลากะพงนั้นมาจากที่ช่วงเกิดโควิด-19 ครั้งแรก เจ้าตัวที่เคยเป็นรองนายกและแลกทางกับอดีตนายกคนเก่าได้มีการแจกจ่ายปากะพงแก่ชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านเบื้องต้นทั้งเขตเทศบาล โดยเจ้าตัวโพสหลังชนะเลือกตั้งว่า "กระผมนายสันติ เหมมันต์ และทีมงานคลองแหใหม่ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวเมืองคลองแหสำหรับทุกคะแนนเสียง ทุกแรงเชียร์ด้วยหัวใจ ที่เชื่อมั่น ไว้วางใจให้ผม และทีมงานทุกท่านเข้ามาทำหน้าที่ "นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห" ได้มาบริหารเมืองคลองแหร่วมกันพัฒนา #เปลี่ยนคลองแหสู่เมืองน่าอยู่ #ทีมคลองแหใหม่"

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version