ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

เชิญร่วมงาน “ตามไต้ลอยกระทง” ประจำปี ๒๕๕๓

เริ่มโดย puyugi, 11:39 น. 17 พ.ย 53

puyugi

เชิญร่วมงาน "ตามไต้ลอยกระทง" ประจำปี ๒๕๕๓
วันที่ ๒๐-๒๑ พ.ย. ๕๓ ณ เวทีหน้าอาคารเรียน ๒ มรภ.สงขลา
กำหนดการ
   
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.      - การแสดงบนเวทีของนักศึกษา มรภ.สงขลา จาก ๗ คณะ
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.      -  รายงานตัวหนูน้อยนพมาศ , วงดนตรี มรภ.สงขลา
๑๗.๒๐ - ๑๘.๐๐ น.      - ประกวดรอบที่ ๑ แนะนำตัว และแสดงความสามารถพิเศษ ครึ่งแรก ๑๘.๒๐ - ๑๙.๐๐ น.               - ประกวดรอบที่ ๑ แนะนำตัว แสดงความสามารถพิเศษ ครึ่งหลัง๑๙.๐๐ - ๑๙.๒๐ น.                    - การแสดงชุดที่ ๓
๑๙.๒๐ - ๑๙.๕๐ น.   - ประกาศผลหนูน้อย ๑๐ คนสุดท้าย, รอบที่ ๒ ตอบคำถาม
๑๙.๕๐ - ๒๐.๑๐ น.      - วงดนตรี มรภ.สงขลา
๒๐.๑๐ - ๒๐.๓๐ น.      - ประกาศผลหนูน้อยนพมาศปี ๒๕๕๓ พร้อมมอบรางวัล 
๒๐.๓๐ - ๒๑.๓๐ น.      - การแสดงและวงดนตรี มรภ.สงขลา
         
      วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.      - ผู้ส่งกระทงใหญ่และขบวนแห่ลงทะเบียน ณ หน้าสำนักงานพาณิชย์สงขลา
๑๖.๑๐ - ๑๗.๐๐ น.      - ขบวนแห่กระทงเคลื่อนไปตามถนนกาญจนวนิช สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
                 - ตั้งขบวนแห่ ณ บริเวณรอบสระเกาะลอย แสดงความสามารถของขบวนแห่
               - รายงานตัวนางนพมาศ
               - วงดนตรี มรภ.สงขลา
๑๗.๐๐    - ๑๗.๓๐ น.  - กิจกรรมต่าง ๆ บนเวที
๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  - ประกาศผลกระทงใหญ่และขบวนแห่พร้อมมอบรางวัล


หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ

ยายนู๋กานต์