ท่องเที่ยวและวาไรตี้ > พากินพาเที่ยว

เชิญร่วมงาน “ตามไต้ลอยกระทง” ประจำปี ๒๕๕๓

(1/1)

puyugi:
เชิญร่วมงาน “ตามไต้ลอยกระทง” ประจำปี ๒๕๕๓
วันที่ ๒๐-๒๑ พ.ย. ๕๓ ณ เวทีหน้าอาคารเรียน ๒ มรภ.สงขลา
กำหนดการ
   
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.      - การแสดงบนเวทีของนักศึกษา มรภ.สงขลา จาก ๗ คณะ
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.      -  รายงานตัวหนูน้อยนพมาศ , วงดนตรี มรภ.สงขลา
๑๗.๒๐ - ๑๘.๐๐ น.      - ประกวดรอบที่ ๑ แนะนำตัว และแสดงความสามารถพิเศษ ครึ่งแรก ๑๘.๒๐ - ๑๙.๐๐ น.               - ประกวดรอบที่ ๑ แนะนำตัว แสดงความสามารถพิเศษ ครึ่งหลัง๑๙.๐๐ - ๑๙.๒๐ น.                    - การแสดงชุดที่ ๓
 ๑๙.๒๐ - ๑๙.๕๐ น.   - ประกาศผลหนูน้อย ๑๐ คนสุดท้าย, รอบที่ ๒ ตอบคำถาม
๑๙.๕๐ - ๒๐.๑๐ น.      - วงดนตรี มรภ.สงขลา
๒๐.๑๐ - ๒๐.๓๐ น.      - ประกาศผลหนูน้อยนพมาศปี ๒๕๕๓ พร้อมมอบรางวัล 
๒๐.๓๐ - ๒๑.๓๐ น.      - การแสดงและวงดนตรี มรภ.สงขลา
         
       วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.      - ผู้ส่งกระทงใหญ่และขบวนแห่ลงทะเบียน ณ หน้าสำนักงานพาณิชย์สงขลา
๑๖.๑๐ - ๑๗.๐๐ น.      - ขบวนแห่กระทงเคลื่อนไปตามถนนกาญจนวนิช สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
                 - ตั้งขบวนแห่ ณ บริเวณรอบสระเกาะลอย แสดงความสามารถของขบวนแห่
                - รายงานตัวนางนพมาศ
               - วงดนตรี มรภ.สงขลา
๑๗.๐๐    - ๑๗.๓๐ น.  - กิจกรรมต่าง ๆ บนเวที
 ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  - ประกาศผลกระทงใหญ่และขบวนแห่พร้อมมอบรางวัล


ยายนู๋กานต์:
เดี๋ยวค่อยไปดูนะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version