ตลาดออนไลน์ > แนะนำธุรกิจ

ร้านผลิตสแตนดี้ในหาดใหญ่

(1/1)

star006996:
#รับพิมพ์งานสติ๊กเกอร์ #โฟมบอร์ด #พีพีบอร์ด #สแตนดี้ ทุกประเภท
ทุกขนาด มีทั้งแบบเฉพาะแผ่นพีพี และพร้อมขาตั้งแบบเหล็ก
ขนาดโฟมบอร์ด พีพีบอร์ด หนา 4-5 mm
-------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
#ร้านสตาร์มีเดีย STAR-MEDIA/ #ถนนปุณณกัณฑ์ #หาดใหญ่
เลย #ศูนย์ประชุมนานาชาติ ประมาณ 1 กิโลเมตร (ซ้ายมือ)

star006996:
#รับพิมพ์งานสติ๊กเกอร์ #โฟมบอร์ด #พีพีบอร์ด #สแตนดี้ ทุกประเภท
ทุกขนาด มีทั้งแบบเฉพาะแผ่นพีพี และพร้อมขาตั้งแบบเหล็ก
ขนาดโฟมบอร์ด พีพีบอร์ด หนา 4-5 mm
-------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม 095-0899229
#ร้านสตาร์มีเดีย STAR-MEDIA/ #ถนนปุณณกัณฑ์ #หาดใหญ่
เลย #ศูนย์ประชุมนานาชาติ ประมาณ 1 กิโลเมตร (ซ้ายมือ)

star006996:
#รับพิมพ์งานสติ๊กเกอร์ #โฟมบอร์ด #พีพีบอร์ด #สแตนดี้ ทุกประเภท
ทุกขนาด มีทั้งแบบเฉพาะแผ่นพีพี และพร้อมขาตั้งแบบเหล็ก
ขนาดโฟมบอร์ด พีพีบอร์ด หนา 4-5 mm
-------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม 095-0899229
#ร้านสตาร์มีเดีย STAR-MEDIA/ #ถนนปุณณกัณฑ์ #หาดใหญ่
เลย #ศูนย์ประชุมนานาชาติ ประมาณ 1 กิโลเมตร (ซ้ายมือ)

star006996:
#รับพิมพ์งานสติ๊กเกอร์ #โฟมบอร์ด #พีพีบอร์ด #สแตนดี้ ทุกประเภท
ทุกขนาด มีทั้งแบบเฉพาะแผ่นพีพี และพร้อมขาตั้งแบบเหล็ก
ขนาดโฟมบอร์ด พีพีบอร์ด หนา 4-5 mm
-------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม 095-0899229
#ร้านสตาร์มีเดีย STAR-MEDIA/ #ถนนปุณณกัณฑ์ #หาดใหญ่
เลย #ศูนย์ประชุมนานาชาติ ประมาณ 1 กิโลเมตร (ซ้ายมือ)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version