การศึกษาและนวัตกรรม > เรียนพิเศษ

เรียนดนตรีออนไลน์แบบ Video Live กับ Pop Music Academy

(1/1)

i_Auu:
[ Attachment Invalid Or Does Not Exist ]
การเรียนออนไลน์แบบ Video Live กับ Pop Music Academy
ข้อดีของการเรียน Online Video Live
✅ ง่าย สะดวก เรียนอยู่ที่บ้านได้ ไม่ต้องเดินทาง
✅ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายการเดินทาง
✅ ได้ผล สนุก
✅ พัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง
✅ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ต่างจังหวัด ต่างประเทศ ก็ได้
ข้อเสนอแนะสำหรับการเรียน Video Live ให้มีประสิทธิภาพ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version