ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ม.อ.เตรียมเปิดประตูใหม่ที่ถนนกาญจนวณิชย์ออกสู่สี่แยกธรรมนูญวิถี

เริ่มโดย ฅนสองเล, 16:36 น. 14 พ.ค 64

ฅนสองเล

ม.อ.เตรียมเปิดประตูใหม่ที่ถนนกาญจนวณิชย์ออกสู่สี่แยกธรรมนูญวิถี และปิดประตูทางออกวัดโคกนาว

ผศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มีโครงการเตรียมเปิดประตูมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ที่ถนนกาญจนวณิชย์ออกสู่สี่แยกธรรมนูญวิถี และปิดประตูทางออกวัดโคกนาว เพื่อให้การสัญจรบริเวณวัดโคกนาวขาออกและขาเข้าคล่องตัวขึ้น เนื่องจากจุดเดิมมีทางออกไปทางเดียว รถค่อนข้างติด ทางแคบ และปัจจุบันเมื่อออกจากประตูวัดโคกนาวไปถนนธรรมนูญวิถี จะต้องเบี่ยงรถ

    "สำหรับรถหากเดินทางมาจากถนนคลองเรียน จะต้องไปเข้าที่สี่แยกห้างสรรพสินค้าเทสโกโลตัส จึงจะเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในอนาคตจะสามารถตัดเข้าสี่แยกใหม่ได้เลย และรถที่มาจากตัวเมืองหาดใหญ่ทางถนนธรรมนูญวิถี ก็ตรงเข้ามายังมหาวิทยาลัยได้เลย ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อมาเข้าแยกห้างสรรพสินค้าเทสโกโลตัสอีกที ช่วยลดความแออัดของการจราจร"

โดยโครงการมีรายละเอียด ดังนี้ โครงการก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงทางเข้า-ออก คณะแพทย์ศาสตร์ บริเวณถนนกาญจนวณิชย์ ตัดธรรมนูญวิถี (ระยะที่ 1) ดำเนินการปรับปรุงทั้งสิ้น จำนวน 3 เส้นทาง

เส้นทางที่ 1 ดำเนินการปรับปรุงจากวงเวียนหน้าป้ายคณะแพทยศาสตร์ ถึง วงเวียนถนนเย็นศิระ เป็นระยะทางประมาณ 295.00 เมตร

เส้นทางที่ 2 ดำเนินการปรับปรุงจากวงเวียนเย็นศิระ ถึง สามแยกหน้าคณะเภสัชศาสตร์ เป็นระยะทางประมาณ 347.40 เมตร

เส้นทางที่ 3 ดำเนินการเปิดสี่แยกถนนกาญจนวณิชย์ ตัดถนนธรรมนูญวิถี เป็นระยะทางประมาณ 70.00 เมตร ความยาวโดยรวมที่ทำการปรับปรุงมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 712.40 เมตร

โดยในเส้นทางที่ 3 ดำเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคพร้อมติดตั้งป้ายจราจรชั่วคราวบริเวณแยก และในงานก่อสร้างระยะแรกได้มีการก่อสร้างถนนชั่วคราว กว้าง 6.00 เมตร ความยาวประมาณ 145.00 เมตร ดำเนินการลาดยางแบบ Asphaltic Concrete ความหนาไม่น้อยกว่า 5.00 เซ็นติเมตร พื้นที่โดยรวมทั้ง 3 เส้นทาง ไม่น้อยกว่า 9,310 ตารางเมตร โดยดำเนินการติดตั้งป้ายจราจร ทาสีตีเส้นบนพื้นผิวจราจร ติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน และติดตั้งและปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรต่อไป