ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ความสุขในครอบครัวสร้างได้ด้วยวินัยเชิงบวก

เริ่มโดย mintsaccount, 21:43 น. 05 มิ.ย 64

mintsaccount

           วิธีฝึกวินัยเชิงบวกสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อความสุขของสมาชิกทุกคนในครอบครัว หากใครมีคำถามว่าเลี้ยงเด็กอย่างไรไม่ให้เครียด (เพิ่มเติม: https://www.milo.co.th/blog/รู้จักความฉลาดทางอารมณ์ช่วยไม่ให้เด็กเครียด) หรือเลี้ยงให้มีวินัยเชิงบวก แนะนำให้ดูต่อไปนี้

           เด็กช่วงวัย 6 เดือน – 1 ปี เป็นช่วงที่เด็กกำลังมีพัฒนาการทางด้านร่างกายในการหยิบจับทำให้เด็กมักขว้างปาสิ่งของ ซึ่งในช่วงนี้ผู้ปกครองควรให้การดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษ โดยนำของเล่นเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัยมาให้เล่นและฝึกเบี่ยงเบนความสนใจเมื่อลูกร้องไห้ งอแง รวมถึงเสริมพัฒนาการทางด้านสมองด้วย เครื่องดื่มไมโล ที่มีคุณประโยชน์มากมายหลายชนิด ทำให้เด็กมีทั้งพัฒนาการทางด้านสมองและด้านอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

           เด็กช่วงวัย 1 ปี ขึ้นไป เป็นช่วงวัยที่เด็กมีพัฒนาการด้านความคิดเพิ่มมากขึ้น ทำให้เด็ก ๆ สามารถคิดและตัดสินใจด้วยตัวเองได้มากขึ้น ในช่วงนี้ลูกน้อยจะมีพฤติกรรมต่อต้านมากขึ้นทำให้พ่อแม่ควรใช้ความใจเย็นในการอบรมสั่งสอนด้วยเทคนิค Time – in และ Time Out โดยวิธีการทั้ง 2 แบบเป็นการลงโทษที่มีผลวิจัยมาว่าไม่ทำให้เด็ก ๆ เกิดบาดแผลทางจิตใจในอนาคตและ เป็น การสร้างวินัยเชิงบวก ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กให้ดีขึ้นได้ โดย Time – in จะถูกนำมาใช้ในการฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น หรือหยุดพฤติกรรมก้าวร้าวต่าง ๆ โดยพ่อแม่จะต้องทำการปลอบเมื่อเด็กงอแงและถามเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวดังกล่าวอย่างใจเย็นและค่อยเกลี่ยกล่อมในการทำ หรือหยุดพฤติกรรมเชิงลบอีกครั้ง แต่หากเด็กยังแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวอยู่ให้พ่อแม่พาเด็กออกจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยทันทีและใช้ Time Out คือ การให้เด็กเข้ามุมสงบมุมใดมุมหนึ่งเป็นเวลาตามช่วงอายุ เช่น 1 ขวบ ให้ Time Out เป็นเวลา 1 นาที เป็นต้น โดยให้พ่อแม่และคนอื่น ๆ ใช้ชีวิตไปตามปกติเพื่อให้เด็กใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการสงบสติอารมณ์ จากนั้นเมื่อครบเวลาที่กำหนดให้พ่อแม่อธิบายว่าทำไมถึงทำโทษด้วยอารมณ์ปกติ

           วิธีฝึกแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าวได้สนับสนุนให้ผู้ปกครองยุคใหม่นำมาใช้ในการปลูกฝังพฤติกรรมเชิงบวกให้กับเด็ก ๆ เนื่องจากการฝึกวินัยให้เด็กอารมณ์รุนแรงสำหรับ Milo ให้สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมเชิงลบด้วยวิธีนี้ทำให้เด็กสามารถนำไปปรับใช้ในอนาคตได้ รวมถึงไม่ทำให้เด็ก ๆ เกิดบาดแผลทางจิตใจในอนาคต


ที่มาข้อมูล
-   https://th.theasianparent.com/how-to-raise-a-well-behaved-kid
-   https://www.milo.co.th/blog/การสร้างวินัยเชิงบวกให้เจ้าคนเก่งเริ่มต้นจากที่บ้าน
-   https://www.thaihealth.or.th/Content/34289-10 เทคนิคของการสร้างวินัยเชิงบวก.html
-   https://www.parentsone.com/time-in-and-time-out-for-childs/