ยานยนต์และอสังหาริมทรัพย์ > ของใช้ในบ้าน

สปป.ลาว เจ้าแห่งเครื่องปั่นไฟ ขายพลังงานให้อาเซียน

(1/1)

neungreungtaicpe:
รัฐบาลลาวเตรียมแผนก่อสร้างโรงเครื่องปั่นไฟ พลังงานน้ำให้ครบ 100 แห่ง ภายในปี 2020 ซึ่ง ณ ขณะนี้ สปป.ลาว ก็มีโรงงานที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงาน้ำเปิดดำเนินากรอยู่จำนวน 46 แห่ง รวมแล้วมีกำลังการผลิตรวม 6,444 เมกะวัตต์

รัฐมนตรีพลังงาน สปป.ลาว เผยว่า ปัจจุบันประชาชนลาวประมาณ 92% อยู่ในพื้นติดตั้งเครื่องปั่นไฟ จึงมีกระแสไฟฟ้าใช้แบบไม่ขาด ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าภายในอนาคตจะเพิ่มสัดส่วนผู้ใช้กระแสไฟฟ้าให้ได้ 95% ทั่วประเทศ

พลังงานที่ได้จากโรงเครื่องปั่นไฟ พลังน้ำทั้งหมด จะถูกส่งออกถึง 85%

รัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่า สปป.ลาวจะมีโรงเครื่องกำเนิดไฟ https://www.seapowergent.com/ ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังนํ้า ซึ่งจะเปิดทำการจำนวนทั้งหมด 100 แห่ง โดยมีกำลังการผลิตรวมกัน 28,000 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นปริมาณผลิตต่อปีประมาณ 77,000 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (KWh)
 
และในจำนวนที่ผลิตได้นี้ ก็ได้ตั้งเป้าว่าจะเป็นการผลิตเพื่อส่งออกขายอยู่ที่ 85% นอกจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่เปิดดำเนินการอยู่ก่อน 46 แห่งในปัจจุบัน ลาวยังมีโรงไฟฟ้าที่กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างอีก 54 แห่งทั่วประเทศ

ภายในปี 2548 ลาวมีโรงโรงเครื่องปั่นไฟ พลังน้ำเพียง 9 แห่งเท่านั้น

โดยเครื่องปั่นไฟ พลังน้ำทั้ง 9 แห่งนี้ พบว่ามีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 679 เมกะวัตต์ และปริมาณผลิตรวมปีละประมาณ 3,236 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงเท่านั้น ส่งผลให้มีจำนวนประชาชนที่เข้าถึงกระแสไฟฟ้ามีสัดส่วนเพียง 45% ของทั้งประเทศ

แต่ด้วยนโยบายของภาครัฐฯ ที่ต้องการพัฒนาประเทศให้เป็นเครื่องปั่นไฟ หรือ “หม้อไฟแห่งภูมิภาคอาเซียน” ทำให้มีการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำในลาวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งที่ผลิตได้จะถูกส่งออกไปยังประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม โดยเฉพาะประเทศไทย ที่จัดเป็นตลาดส่งออกใหญ่ของพลังงานไฟฟ้าจากลาว ซึ่งคิดเป็นปริมาณที่ไทยซื้อจากลาวประมาณ 10,000 เมกะวัตต์ต่อปี และเวียดนามอีกประมาณ 5,000 เมกะวัตต์ต่อปี

ในวันข้างหน้า ลาวได้วางแผนจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านไทยและมาเลเซีย เพื่อส่งต่อไปยังสิงคโปร์ประมาณ 100 เมกะวัตต์ต่อปี และส่งต่อไปเมียนมาอีก 200 เมกะวัตต์ต่อปี ซึ่งแผนทั้งหมดนี้ ภาครัฐฯตั้งเป้าไว้ว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2020 ตามนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมกับส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติด้านพลังงานในลาวด้วย.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version