ข่าวสารและสาระ > ทันข่าวท้องถิ่น

19-07-64 สงขลาพบติดเชื้อใหม่ 179 ราย แจ้งชาวบ้านรับมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้น

(1/1)

ต้อม_รัตภูมิ:
19-07-64 สงขลาพบติดเชื้อใหม่ 179 ราย แจ้งชาวบ้านรับมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้น

19 ก.ค.64 จังหวัดสงขลา รุกหนักตรวจกลุ่มเสี่ยงในโรงงาน ตลาดสด ชุมชน และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผลการตรวจหาเชื้อประจำวันที่ 19 กรกฏาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรวม 179 ราย โดยมีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้..

1. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานทรอปิคอลแคนนิ่ง รวมจำนวน 37 ราย (พนักงานรายใหม่ 28 ราย / ผู้สัมผัส 9 ราย)

2. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 6 แห่ง (Top glove,นิสซุย,สยามอินเตอร์,สงขลาแคนนิ่ง,แมนเอ,อิจีไทย) และผู้สัมผัส รวมจำนวน 22 ราย (พนักงานรายใหม่ 21 ราย / ผู้สัมผัส 1 ราย)

3. ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน / ตลาด และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (ตลาดกิมหยง,ตลาดรถไฟ,ตลาดสดจะนะ,ตลาดสดนาทวี,ตลาดสดพลาซ่า,ตลาดพลาซ่า) จำนวน 15 ราย (รายใหม่ 7 ราย / ผู้สัมผัส 8 ราย)

4. กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่างๆ จำนวน 42 ราย

5. ผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่นๆ จำนวน 63 ราย (บริษัท,ร้านรุซดีและผู้สัมผัส,โลตัสสงขลา,สถานีรถไฟหาดใหญ่,มัรกัส,บุคคลากรสาธารณสุข, ผู้เดินทางจากต่างจังหวัดและผู้สัมผัส,และกลุ่มอื่นๆ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค)

ราชกิจจาบุกเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) เพื่อกำหนดมาตรการที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดที่ได้กำหนดเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 20 ก.ค. 64 เป็นต้นไป เว้นเฉพาะมาตรการขนส่งสาธารณะตามข้อ 6 ให้มีผลบังคับใช้วันที่ 21 ก.ค. 64 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/E/160/T_0001.PDF

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version