ข่าวสารและสาระ > ข่าวสารทั่วทิศ

กฟผ.จะนะ มอบหมวกป้องกันเชื้อพร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ ให้กับโรงพยาบาลสนาม

(1/1)

ต้อม_รัตภูมิ:
กฟผ.จะนะ มอบหมวกป้องกันเชื้อพร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ ให้กับโรงพยาบาลสนาม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าจะนะ มอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) พร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ ให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ใกล้เคียง โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา

เมื่อเร็วๆนี้ นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทน มอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) พร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ ทาง กฟผ.ได้จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้บุคคลกรทางการแพทย์สำหรับป้องกันเชื้อ พร้อมแนะนำและสาธิตวิธีการใช้งาน โดยได้มอบให้โรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จำนวน 2 ชุด
2. โรงพยาบาลนาหม่อม จำนวน 2 ชุด
3. โรงพยาบาลจะนะ จำนวน 2 ชุด
4. โรงพยาบาลเทพา จำนวน 2 ชุด
 
 ทั้งนี้ ได้มอบน้ำดื่มน้ำใจ กฟผ. จำนวน 100 โหล ให้กับจุดบริการฉีดวัคซีนประจำอำเภอจะนะ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอจะนะ และมอบเจลแอลกอฮอล์จำนวน 20 ถุง ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะอีกด้วย

#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤติ

thehotcontent:
The link building company allows you to receive the help you need to increase organic traffic. This is a very important goal in digital marketing, and to achieve it, you must follow certain SEO techniques.
search engine optimization

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version