gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: สงขลายังคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 เผยจับกุมผู้ฝ่าฝืนคำสั่งแล้วกว่า 500 ราย  (อ่าน 1833 ครั้ง)

สงขลายังคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 เผยจับกุมผู้ฝ่าฝืนคำสั่งแล้วกว่า 500 ราย

ออฟไลน์ ต้อม_รัตภูมิ

สงขลายังคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 เผยจับกุมผู้ฝ่าฝืนคำสั่งแล้วกว่า 500 ราย

จังหวัดสงขลา แถลงข่าวขอความร่วมมือและรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “ทางรอด สงขลาฝ่าวิกฤตโควิด-19” เตรียมออกมาตรการขอปิดพื้นที่ชายหาดในอำเภอสิงหนคร การจับกุมดำเนินคดีผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งฯ มียอดรวมคำสั่งศาล 217 คดี ผู้ต้องหา 505 คน แจ้งข่าวลงทะเบียนในสงขลาวัคซีน คาดว่าภายในเดือนกันยายนจะเริ่มจัดสรรฉีดวัคซีนให้ตามลำดับคิวที่ลงทะเบียน

 (23 ส.ค.64) จังหวัดสงขลา แถลงข่าวขอความร่วมมือและรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “ทางรอด สงขลาฝ่าวิกฤตโควิด-19” โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา และนายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมพูดคุยแถลงข่าว
 นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวถึงมติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อล่าสุด (23 ส.ค.64)  ประเด็นการเตรียมออกมาตรการขอปิดพื้นที่ในอำเภอสิงหนคร คือ 1.หาดจันทร์สว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเขา 2.หาดแก้วจุลดิศ หมู่ที่ 2 ตำบลชิงโค 3.หาดกระบองเพชร ตำบลม่วงงาม

นอกจากนี้ในที่ประชุมได้ พิจารณาการกำหนดแผนออกจากมาตรการ Bubble and Seal มีเกณฑ์พิจารณาการ Exit ออกจากมาตรการหลักๆ 4 ข้อ คือ ต้องไม่มีพนักงานติดเชื้ออย่างน้อย 14 วัน พนักงานในโรงงานมีภูมิคุ้มกันหรือได้รับวัคซีน 1 เข็ม รวมกันมากกว่าร้อยละ 60 – 80 มีที่พักสำหรับพนักงานที่ทำงานทุกคน (รวมที่พักของโรงงานและ FQ ) และมีการตรวจหาเชื้อด้วย ATK กับพนักงานทุกแผนกอย่างน้อยร้อยละ 10 ทุกสัปดาห์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการต่าง ๆที่จังหวัดสงขลาออกบังคับใช้สอดคล้องกับคำสั่งของ ศบค. ซึ่งจังหวัดสงขลามีความจำเป็นต้องบังคับใช้ตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด หรือเข้มงวดมากกว่า ศบค.เท่านั้น ไม่สามารถผ่อนคลายให้น้อยลงกว่าคำสั่ง ศบค. ได้ อย่างไรก็ตามในช่วงนี้จังหวัดสงขลาพยายามสร้างความเข้มแข็งขึ้นในหมู่บ้าน คือ โครงการหมู่บ้านสีฟ้า หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน และเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันรักษามาตรการ และการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทุกกลุ่ม

โดยจังหวัดสงขลา และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้การสนับสนุนสิ่งของหรืองบประมาณเพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง หากพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ ให้แจ้งไปยังผู้นำชุมชนเพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือต่อไป นอกจากนี้ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา และร่วมกันดูแลรักษาตัวเองตามหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัดเสมอมา เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
 
ด้านนายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวถึงมาตรการที่จังหวัดสงขลาออกงดเข้าพื้นที่เป็นการชั่วคราว คือ การขอปิดพื้นที่ในอำเภอสิงหนคร โดยห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ดังต่อไปนี้ 1.หาดจันทร์สว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเขา 2.หาดแก้วจุลติศ หมู่ที่ 2 ตำบลชิงโค 3.หาดกระบองเพชร ตำบลม่วงงาม ตั้งแต่เวลา 18.30 น. จนถึงเวลา 05.00. น. ของวันรุ่งขึ้น และในพื้นที่ดังกล่าวห้ามจำหน่าย จ่าย แจก สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮออล์ตลอด 24 ชม. ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮออล์ตลอด 24 ชม. และห้ามกระทำอื่นใดให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค หรือเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ ทุกรูปแบบ ตลอด 24 ชม. ทั้งนี้สามารถใช้เส้นทางถนนสัญจรได้ตามปกติ  เพื่อเป็นการควบคุมพฤติกรรมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดในการออกตรวจลาดตระเวนในทุกพื้นที่ ที่ถูกสั่งปิด โดยให้มีการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการ

นอกจากนี้ปลัดจังหวัดสงขลา ได้กล่าวถึงการจับกุมดำเนินคดีผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบวันที่ 1 เมษายน 2564 – 20 สิงหาคม 2564 มียอดรวมคำสั่งศาล 217 คดี ผู้ต้องหา 505 คน รวมถึงคำสั่งของเจ้าพนักงานสอบสวน 31 คดี โดยเป็นข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งการห้ามชุมชุม 113 คดี ผู้ต้องหา 354 คน ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว 73 คดี ผู้ต้องหา 80 คน    นอกจากนี้มีข้อหาการฝ่าฝืนจำหน่ายอาหารโดยให้นั่งทานในร้าน สั่งปรับดำเนินคดีไปแล้ว 10 คดี ผู้ต้องหา 37 คน การฝ่าฝืนเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 17 คดี ผู้ต้องหา 27 คน และข้อหาไม่สวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำผิด หรือพบเห็นการฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาให้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ถือเป็นการร่วมกันเป็นหูเป็นตา เพื่อร่วมกันแก้ไขให้สถานการณ์ในจังหวัดสงขลาดีขึ้นโดยเร็ว
 
นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 272 ราย เสียชีวิต 3 ราย พบผู้ติดเชื้อมากสุดในอำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมือง และอำเภอเทพา โดยจังหวัดสงขลาตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในชุมชน ในแต่ละอำเภอ  ในโรงงาน และในบริษัท ร้านค้า ห้างร้านต่างๆ เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19  พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 6 แห่ง  รวมจำนวน 33 ราย  กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ในชุมชนและตลาด  รวมจำนวน 19 ราย กลุ่มผู้ป่วยเดินทางมาจากต่างจังหวัด และผู้สัมผัส รวมจำนวน 11 ราย กลุ่มผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ร้านค้า บริษัท ต่างๆ  รวมจำนวน 7 รายกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่าง ๆ จำนวน 163 ราย และผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่น ๆ จำนวน 39 ราย 

ยอดสะสมติดเชื้อระลอกใหม่ 18,130 ราย จากการสำรวจสายพันธุ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดในจังหวัดสงขลา มากสุดเป็นสายพันธุ์ Alpha คิดเป็นร้อยละ 79 รองลงมาคือสายพันธุ์ Delta คิดเป็นร้อยละ 16 และสายพันธุ์ Beta คิดเป็นร้อยละ 5 สำหรับข้อมูลการดูแลผู้ป่วย มีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 3,158 คน รักษาหายกลับบ้าน 359  ราย คิดเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีแดง (อาการเชื้อลงปอด รุนแรง) คิดเป็นร้อยละ 1.7 ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง (มีอาการไอ เจ็บคอ และอื่น ๆ) คิดเป็นเป็นร้อยละ 25  และผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว (ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย) คิดเป็นร้อยละ 73.3

 สำหรับการบริหารวัคซีนในจังหวัดสงขลา ในสัปดาห์ที่แล้วจังหวัดสงขลาได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ ประมาณ 39,000 โด๊ส ซึ่งได้ดำเนินการแจกจ่ายให้กับทุกโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลาแล้ว โดยวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับมาจะจัดสรรฉีดให้กับประชาชนตามกลุ่มเสี่ยง คือ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และที่เพิ่มเติม คือ กลุ่มเยาวชนอายุ 12-18 ปี ที่มีโรคประจำตัว เช่นโรคอ้วน หลอดลม หัวใจ เบาหวาน ลมชัก และโรคทางกรรมพันธุ์ต่าง ๆ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในสงขลาวัคซีน คาดว่าภายในเดือนกันยายนจะเริ่มจัดสรรฉีดวัคซีนให้ตามลำดับคิวที่ลงทะเบียน

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว จิรพัฒน์ - วิทยา /ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
สนับสนุนการขับเคลื่อนโดย...
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ (เยื้องบิ๊กซีคลองแห) โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy
- เอนกการช่าง ผู้นำการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร โทร 081-7382622 www.an-anek.com/contact.php
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP : 0897384215


 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]