ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ของเล่นสะเต็มศึกษาที่น่าสนใจในยุค 2021

เริ่มโดย T Us, 10:49 น. 24 ส.ค 64

T Us

ของเล่นสะเต็มศึกษา STEM Education สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics) เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ สามารถส่งเสริมเด็กๆได้ด้วยของเล่นเสริมพัฒนาการสะเต็มศึกษาช่วยให้เด็กๆก้าวเข้าสู่ยุค 2021 ได้อย่างมั่นคงมากขึ้นอีกด้วย

เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้และทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคตอีกด้วย