ข่าวสารและสาระ > ข่าวสารทั่วทิศ

เที่ยวแรกมาแล้ว "สนามบินหาดใหญ่" พร้อมรับผู้โดยสารกลับมาเดินทางอีกครั้ง

(1/1)

ต้อม_รัตภูมิ:
เที่ยวแรกมาแล้ว "สนามบินหาดใหญ่" พร้อมรับผู้โดยสารกลับมาเดินทางอีกครั้ง  5 สายการบินเปิดให้บริการเชื่อมเส้นทางสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมให้บริการภายหลังจากการประกาศมาตรการผ่อนคลายเรื่องการเดินทางของรัฐบาลตั้งแต่ 1 ก.ย.64 โดยยึดตามมาตรการควบคุมของ สบค. กพท. และจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัด 5 สายการบินพร้อมเปิดนำร่องไป-กลับวันละ 1 เที่ยวบิน พร้อมขยายการบินเพิ่มเติมรองรับความต้องการของผู้โดยสาร

1 ก.ย.64 ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวันแรกที่สายการบินกลับมาให้บริการผู้โดยสารอีกครั้งหลังจากปิดให้บริการไปมากกว่า 1 เดือน จากมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่สีแดงเข้ม สำหรับสายการบินเที่ยวแรกที่ลงจอด ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในวันนี้ได้แก่สายการบินไทยสมายด์ เส้นทางสุวรรณภูมิ-หาดใหญ่ มีผู้โดยสาร 101 คน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้การควบคุมทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดจากท่าอากาศยานหาดใหญ่   

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับการให้บริการผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศ โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้แก่ กำหนดให้มีการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดสงขลา ผ่านทาง ทหญ.อย่างเคร่งครัด กำกับดูแลให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T เน้นยำผู้ปฏิบัติงานในการรักษาความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดเวลา รวมถึงการกำกับดูแลพนักงานและลูกจ้าง ทหญ.ให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประกาศมาตรการผ่อนคลายเรื่องการเดินทางของรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 สายการบินภายในประเทศที่ทำการบินประจำที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ตอบรับมาตรการโดยเปิดเที่ยวบินในเดือนกันยายนนี้ จำนวน 5 สายการบิน ประกอบด้วย สายการบินไทยสมายด์ ไลอ้อนส์แอร์ ไทยเวียตเจ็ต เริ่มบิน 1 ก.ย. สายการบินนกแอร์ เริ่มบิน 2 ก.ย. และไทยแอร์เอเชีย เริ่มบิน 3 ก.ย. โดยเบื้องต้นจะให้บริการบินไป-กลับ วันละ 1 เที่ยวบิน ซึ่งผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางการบินจากแต่ละสายการบินได้โดยตรงตามลิงค์ของแต่ละสายการบิน
Thai Smile Airways : https://www.facebook.com/THAISmileAirways/
Thai Air Asia : https://www.facebook.com/airasiasuperapp.th/
Nok Air : https://www.facebook.com/nokairlines/
Thai Vietjet Air : https://www.facebook.com/VietJetThailand/
Thai Lion Air : https://www.lionairthai.com/th/

สำหรับมาตรการในการเดินทาง ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยต้องปฏิบัติตาม มาตรการของจังหวัดสงขลาและประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศมาตรการเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 (ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อกำหนดการเดินทางเข้าพื้นที่แต่ละจังหวัดได้ที่ www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/) ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) https://www.facebook.com/569708149858558/posts/2005781629584529/?d=n อย่างเคร่งครัด

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขอยืนยันในความพร้อมกลับมาให้บริการภายใต้มาตรการควบคุมที่เข้มงวด พนักงานที่ปฏิบัติงานด่านหน้าได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทุกคน และสายการบินต่างๆ ก็พร้อมที่จะเพิ่มเที่ยวบินรองรับการเดินทางของผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นด้วย เพราะจากข้อมูลของสายการบินส่วนใหญ่แจ้งว่าจำนวนผู้โดยสารเกือบทุกเที่ยวบินเต็มความจุ 75% ตามข้อกำหนดของสบค. ดังนั้นเชื่อว่าทุกสายการบินก็จะมีการขอเพิ่มเที่ยวบินเพื่อให้เพียงวต่อความต้องการของผู้โดยสารอย่างแน่นอน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version