ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

เลือกตั้งครั้งหน้าสส.เขต 400 คน ภาคใต้มีจังหวัดไหนผู้แทนเพิ่มบ้างไปดูกัน

เริ่มโดย ฅนสองเล, 15:27 น. 10 ก.ย 64

ฅนสองเล

เลือกตั้งครั้งหน้าสส.เขต 400 คน ภาคใต้มีจังหวัดไหนผู้แทนเพิ่มบ้างไปดูกัน

เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป เป็นระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยมีสัดส่วนสส.เขต 400 คน 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ และสส.บัญชีรายชื่อ 100 คน รายละเอียดเชิงลึกการเลือกตั้งค่อติดตามกันแต่วันนี้ไปดูกันว่าภาคใต้บ้านเราจะมีสส.เพิ่มขึ้นกี่คน จังหวัดไหนเพิ่มบ้าง

วันนี้ (10 ก.ย.64)นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เปิดเผยผลการลงมติ ว่าที่ประชุมรัฐสภาลงมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ วาระ 3 ในมาตรา 83 และ 91 โดยมีเสียงเห็นชอบ 472 คะแนน (ส.ส. 323 คะแนน ส.ว. 149 คะแนน) ไม่เห็นชอบ 33 คะแนน (เป็น ส.ส. 23 คะแนน ส.ว. 10 คะแนน) งดออกเสียง 187 คะแนน (ส.ส. 121 คะแนน ส.ว. 66 คะแนน) โดยสรุปคือคะแนนเสียงเห็นชอบถูกต้องครบตามเงื่อนไข

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ มาตรา 256 (7) ระบุว่า เมื่อรัฐสภาลงมติเห็นชอบแล้ว ให้รอไว้ 15 วัน แล้วจึงนำร่าง รธน.แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้นำความในมาตรา 81 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติม รธน. จะส่งผลให้การเลือกตั้งครั้งต่อไป เป็นระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยมีสัดส่วนสส.เขต 400 คน และ สส.บัญชีรายชื่อ 100 คน

โดยระบบเลือกตั้งปัจจุบันที่เรียกว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสม ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว มีสส.เขต 350 คน และบัญชีรายชื่อ 150 ส่วนระบบใหม่จะคล้ายกับรัฐธรรมนูญปี 40 ที่ให้มีบัตร 2 ใบเลือกพรรคที่ชอบ เลือกคนที่ใช่ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการนำเสนอข้อมูลออกมาแล้วว่าหากมีสส.400 เขตจะทำให้หลายจังหวัดมีสส.เพิ่มขึ้น ส่วนของภาคใต้ปัจจุบันมีสส.เขต 50 คน จะมีเพิ่มขึ้นเป็น 57 คน 57 เขตเลือกตั้ง

โดยมีจังหวัดที่เพิ่มขึ้น ได้แก่
- นครศรีธรรมราช เพิ่มจาก 8 เป็น 9 เขต
- สงขลา เพิ่มจาก 8 เป็น 9 เขต
- นราธิวาส เพิ่มจาก 4 เป็น 5 เขต
- ตรัง เพิ่มจาก 3 เป็น 4 เขต
- กระบี่ เพิ่มจาก 2 เป็น 3 เขต
- ภูเก็ต เพิ่มจาก 2 เป็น 3 เขต
- พังงา เพิ่มจาก 1 เป็น 2 เขต

ส่วนจังหวัดที่จำนวนสส.เขตคงเดิม ได้แก่
- สุราษฎร์ธานี 6 เขต
- ปัตตานี 4 เขต
- ชุมพร 3 เขต
- พัทลุง 3 เขต
- ยะลา 3 เขต
- สตูล 2 เขต
- ระนอง 1 เขต

สำหรับข้อมูลนี้ยึดตามจำนวนประชากร ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ซึ่งไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมาก หากยึดตามนี้จะเป็นครั้งแรกที่ภาคใต้มีสส.ถึง 57 คน หากจำไม่ผิดเมื่อคราวสส.เขต 400 คนครั้งก่อนภาคใต้มีผู้แทน 54 ราย บางจังหวัดได้จำนวนสส.ที่หายไปกลับมา และบางจังหวัดได้สส.เพิ่มขึ้น

โดยที่สงขลา นับเป็นครั้งแรกที่จะมีสส. 9 คน 9 เขตเลือกตั้ง ดูที่จำนวนประชากร 1,428,609 คน หาร 9 จะได้ประชากรเฉลี่ย 158,734 คนต่อสส. 1 คน หลังจากนี้จะต้องมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ซึ่งยังไม่รู้ว่าว่าจะเปลี่ยนจากเดิมมากน้อยแค่ไหน การวางตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกันใหม่ในทุกพรรค พื้นที่แคบลงคงเป็นแรงกระตุ้นให้มีผู้สมัครหน้าใหม่มากขึ้น จากนี้ต้องรอจับตาดูกันว่าการแบ่งเขตจะออกมาในรูปแบบใด

นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ พังงา ถือว่าได้สส.คืนกลับมา ส่วนภูเก็ต และนราธิวาส เป็นครั้งแรกที่จะมีสส.เขตเพิ่มขึ้น เที่ยวหน้าสส.เขตภาคใต้มากขึ้นแบบนี้ การแข่งขันก็คงทวีความดุเดือดขึ้นเช่นกัน ปัจจุบันมีพรรคที่ปักธงสส.เขตภาคใต้ได้คือ ประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย ประชาชาติ และพรรครวมพลังประชาชาติไทย ครั้งต่อไปจะมีพรรคปักธงได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงจึงน่าติดตามอย่างยิ่ง การเมืองภาคใต้เข้มข้นแน่ๆ   

ฅนสองเล

จำนวนประชากรจังหวัดสงขลา แยกตามรายอำเภอ
1.เมืองสงขลา 163,974
2.หาดใหญ่ 401,683
3.นาหม่อม 22,933
4.คลองหอยโข่ง 27,153
5.สะเดา 124,472
6.รัตภูมิ 75,436
7.ควนเนียง 34,257
8.บางกล่ำ 32,026
9.สิงหนคร 89,993
10.สทิงพระ 47,973
11.กระแสสินธุ์ 14,963
12.ระโนด 64,219
13.สะบ้าย้อย 79,820
14.นาทวี 69,509
15.จะนะ 108,000
16.เทพา 78,503
รวม 1,434,914 แบ่ง 9 เขตเลือกตั้งเฉลี่ยประชากร 159,435 คนต่อ 1 เขตเลือกตั้ง ถ้าดูตามสัดส่วนประชากรพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ น่าจะมีการแบ่งเขตเพิ่มมากที่สุดหากเที่ยบตามเขตเดิมน่าจะแตกเป็น 3-4 เขต เพื่อรวมกับอำเภอขนาดเล็กข้างเคียง กฏของกกต.เขาให้ประชากรแต่ละเขตห่างกันได้ไม่เกินร้อยละ10 ทำให้อาจต้องมีการแยกบางอำเภออกเป็น 2 เขตในหลายพื้นที่ คอยดูกันว่ากกต.จะขีดแนวทางแบ่งเขตมาในรูปแบบไหน


ฅนสองเล

อนาคตเขตเลือกตั้งใหม่สงขลาใครจะลงเขตไหนจองกันเลยครับ
ส่วนตัวคิดว่าน่าจะสลับคลองแห-คู่เต่า ไปอยู่เขต 9 แล้วย้ายบ้านพรุ-พะตง มาเขต 3 บริบทรอยต่อพื้นที่น่าจะสอดคล้องกันมากกว่า
ปล.อันนี้เป็นแค่คาดการณ์เบื้องต้นเท่านั้น เมื่อกฎหมายผ่านแล้ว กกต.คงมีการรับฟังความเห็นขาวบ้านก่อนแบ่งเขตใหม่อย่างเป็นทางการ