ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565

เริ่มโดย FIT_SSRU, 17:39 น. 10 ก.ย 64

FIT_SSRU

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีการจัดการ
- แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร
- แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต (ปริญญาด้านการออกแบบโดยตรงแห่งแรกในราชภัฏ)
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
- แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
- แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
- แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์

งานประชาสัมพันธ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-160-1438
website : https://fit.ssru.ac.th/
twitter : https://twitter.com/fit_ssru
instagram : FIT SSRU
สมัครด้วยตนเองได้ที่ Line: https://line.me/R/ti/g/Gc9AOINLIR
http://fit.ssru.ac.th
http://www.ssru.ac.th