ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

รายงานความเคลื่อนไหว+เกาะขอบสนามท้องถิ่นก่อนถึงวันเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย.64

เริ่มโดย ฅนสองเล, 16:53 น. 13 ก.ย 64

ฅนสองเล

เคาะแล้ววันเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย.64 กติกาใหม่เหลือสมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดทำแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1.คณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
2.กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
3.วันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ถึงวันศุกร์ที่15 ตุลาคม 2564

สำหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่ กำหนดใหม้มีจำนวนสมาชิกอบต.เหลือเพียงหมู่บ้านละ 1 คน จากเดิมหมู่บ้านละ 2 คน แต่ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 คน โดยให้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง หากหมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน ให้กับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน หากอบต.ใดมีเพียง 1 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิก 6 คน หากมี 2 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ 3 คน หากมี 3 หมู่บ้านให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน หากมี 4 หมู่บ้านให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน และ 2 หมู่บ้านที่มีประชากรมากเพิ่มอีกหมู่บ้านละ 1 คน และหากมี 5 หมู่บ้านให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน และอีก 1 หมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุดเพิ่มอีก 1 คน หากมี 6 หมู่บ้านขึ้นไปให้มีหมู่บ้านละ 1 คน

ในส่วนของจังหวัดสงขลา มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอบต.จำนวน 92 แห่ง ครอบคลุมในทุกอำเภอ โดยในหลายท้องถิ่นมีการว่างเว้นทั้งตำแหน่งผู้บริหาร และสมาชิก ที่มีทั้งเสียชีวิต ลาออก และส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งมายาวนานมากกว่า 10 ปี เนื่องจากการต่ออายุอัตโนมัติของรัฐบาลคสช.ช่วงที่ผ่านมา 

ฅนสองเล

ร่อเหตุ รักหมัด ขออาสาพัฒนาบ้านเกิด
อดีตสจ. อดีตเลขานายกอบจ. ร่อเหตุ รักหมัด นักการเมืองคนขยันวันนี้ขออาสาเสนอตัวปักหลักทำงานที่บ้านเกิดบ้าง เปิดตัวทีมท่าหมอไทรสร้างสุข เสนอตัวเป็นนายกอบต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา

ฅนสองเล

"นายกนัย ธัชพล หวังชูแก้ว" ขอสานต่อพัฒนาอบต.ทุ่งขมิ้น นาหม่อม เชื่อมั่นผลงานเดิมเป็นที่ประจักษ์

ปี่กลองการเมืองท้องถิ่นระดับอบต.เริ่มคึกคักหลังกกต.ประกาศวันหมดวาระ 1 ต.ค.และกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ 28 พ.ย.64 นายกนัย ธัชพล หวังชูแก้ว อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เปิดตัวทีมงานฝ่ายบริหาร ผู้สมัครส.อบต.ในนามทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น ขอโอกาสอาสารับใช้ชาวบ้านต่ออีกสมัย

(2 ต.ค.64) ณ ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา นายธัชพล หวังชูแก้ว หรือนายกนัย อดีตนายกอบต.ทุ่งขมิ้น ได้จัดพิธีไหว้เจ้าที่และเปิดศูนย์ประสานงานเลือกตั้งเปิดตัวลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.ทุ่งขมิ้น ต่ออีกสมัย พร้อมเปิดตัวทีมงานฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายเศกสรร เพ็ชรมณี (รองเสก) นางดุสิดา ประสมพงศ์ (กาญ) รองนายก นายสราวุธ สิณนุกูล (อดีตส.อบต.) เลขานุการนายก พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 นางลำดวน ประสมพงศ์ (อตีดส.อบต.)
หมู่ที่ 2 นายประลอง ประสมพงศ์ (อดีตรองนายกอบต.)
หมู่ที่ 3 นายประจวบ เกตุแก้ว (อดีตส.อบต.)
หมู่ที่ 4 นายถวิล กองแก้ว (อดีตส.อบต.)
หมู่ที่ 5 นายเซี้ยน ทองพิบูรณ์ (อดีตส.อบต.)
หมู่ที่ 6 นายภธเนษฐ แก้วทอง (อดีตส.อบต.)
หมู่ที่ 7 นายสุชาติ สุวรรณศิริ (อดีตส.อบต.)

https://www.youtube.com/watch?v=G_Bi10oWASo

โดยอดีตนายกนัย ธัชพล หวังชูแก้ว เปิดเผยว่าแม้จะมีการเปลี่ยนจากเดิมที่มีส.อบต.หมู่บ้านละ 2 คน เหลือหมู่บ้านละ 1 คน แต่ทางทีมก็สามารถจัดสรรผู้สมัครได้อย่างลงตัว โดยยึดเอาทีมงานเดิมเกือบทั้งหมดเพราะทุกคนต่างทำงานร่วมกันมาตลอดระยะเวลาเกือบ 8 ปีที่ตนเองทำหน้าที่นายกอบต.ทุ่งขมิ้น ได้ยึดหลักการพัฒนาแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ชาวทุ่งขมิ้นต้องมาก่อน ชาวบ้านต่างสัมผัสได้ถึงผลงานความตั้งใจของเรา ส่วนใหญ่มีการสนับสนุนให้ทีมของเราเสนอตัวเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นต่อีก ทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น จึงได้เปิดตัวขึ้นพร้อมสโลแกน "ชาวตำบลทุ่งขมิ้น ต้องมาก่อน" วิสัยทัศน์ "มุ่งมั่นพัฒนา แก้ปัญหาให้ท้องถิ่น" ภายใต้นโยบาย 9 ด้าน ประกอบด้วย

1.ด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ต้องสานต่อในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด้วยนโยบาย 3 เกลอ รพ.-อสม.อบต. ต้องร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพชาวบ้าน และนโยบาย 1 หมู่บ้าน  1ลานกีฬาต้านภัยยาเสพติด
2.ด้านการศึกษาและกีฬา ต้องยกระดับและพัฒนาสู่สากลในทุกช่วงวัย
3.ด้านความปลอดภัย จัดตั้งกล้องวงจรปิดตามแยกสำคัญ ตั้งศูนย์อพปร.อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน (ชุดคนเฝ้าเมือง)
4.ด้านเทคโนโลยี จัดตั้งศูนย์บริการฟรี Wifi ภายในตำบลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่รองรับการเรียนออนไลน์ของบุตรหลานและการเรียนรู้ของชาวบ้าน
5.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนต้องไร้ฝุ่น ประปาต้องสะอาด ไฟฟ้าสาธารณะต้องครอบคลุมทั้งตำบล
6.ด้านประเพณีวัฒนธรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง สงกรานต์ งานย้อนยุคอนุสรณ์สถานทวดทอง ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นในทุกๆ ปี
7.ด้านเศรษฐกิจ พัฒนากลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน หาช่องทางเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแก่ทุกครัวเรือน
8.ด้านสิ่งแวดล้อม บูรณาการการจัดเก็บขยะสร้างทุ่งขมิ้นให้เป็นเมืองสะอาด น่าอยู่
9.อบต.สีขาว ท้องถิ่นโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบการทำงานได้

รู้ปัญหาในพื้นที่ พร้อมเดินหน้าพัฒนาต่อ คือความตั้งใจของทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น ภายใต้การนำทีมของนายกนัย ธชพล หวังชูแก้ว ลูกหลานชาวบ้านทุ่งขมิ้นโดยกำเนิด ที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้จากเด็กป.4 โรงเรียนบ้านนาทองสุก มาเพิ่มพูนวิชาความรู้ในวัยผู้ใหญ่จากกศน.จนจบม.ปลาย พร้อมต่อยอดสู่ปริญญาตรี ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยทักษิณ และมุ่งมั่นอาสารับใช้บ้านเกิดตั้งแต่เป็นส.อบต. เลขานายก และก้าวขึ้นมาเป็นนายกอบต.อย่างสง่างามในสมัยล่าสุด

เกือบ 8 ปีในวาระการดำวงตำแหน่งนายกอบต.ทุ่งขมิ้น เขาเชื่อมั่นว่าชาวบ้านเห็นความจริงจังความตั้งใจรับใช้ชาวบ้านมาโดยตลอด จึงได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในเวทีการเมืองระดับชาติ ท้องถิ่น ผู้อวุโสในตำบล ฝ่ายปกครอง ชาวบ้าน ต่างสนับสนุนให้ลงเลือกตั้งต่ออีกสมัย แม้จะมีคู่แข่งที่อาจเปิดตัวอีก 1-2 ทีม แต่ทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น มีความมั่นใจว่าจะได้รับโอกาสครองเสียงส่วนใหญ่จากชาวตำบลทุ่งขมิ้นได้ และขอเข้าไปยกฐานอบต.ทุ่งขมิ้น ให้ก้าวขึ้นเป็นเทศบาลตำบลทุ่งขมิ้น รองรับการขยายตัวของเมืองนาหม่อมในอนาคตด้วย

ต้อมรัตภูมิ 0897384215 รายงาน   
       

ฅนสองเล

มิตร แก้วประดิษฐ์ อดีตประธานอบจ.เปิดตัวชิงนายกอบต.ห้วยลึก ควนเนียง

นายมิตร แก้วประดิษฐ์ อดีตสจ.ควนเนียง และประธานสภาอบจ.สงขลา ที่การเลือกตั้งเที่ยวล่าสุดไม่ได้ลงสนามสจ.และมีรายงานว่าเตรียมผันตัวเองไปลงสนามเลือกตั้งท้องถิ่นที่บ้านเกิดนั้นคือ อบต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา ล่าสุดมีการเปิดตัวทีมพลังประชาห้วยลึก จัดสรรครบทีมแล้วทั้งฝ่ายบริหาร ผู้สมัคร ส.อบต.9 คน 9 หมู่บ้าน สำหรับครูมิตร แก้วประดิษฐ์ นับเป็นอีกคนที่ประสบความสำเร็จทางการเมืองท้องถิ่น ออกจากราชการครูมาเป็นสจ.2 สมัย เป็นประธานสภาอบจ.และหวนกลับมาสนามเล็ก 28 พ.ย.นี้มีคำตอบว่าจะประสบความสำเร็จอีกหรือไม่ 

ฅนสองเล

เลือกตั้งใหม่ 28 พ.ย. 92 อบต.ในสงขลา อำเภอไหนมีกี่แห่งไปส่องกัน

องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. ท้องถิ่นขนาดเล็กสุดที่มีจำนวนมากที่สุดในจังหวัดสงขลามถึง 92 แห่ง และในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนของจังหวัดสงขลา มีท้องถิ่นประเภท อบต.ถึง 92 แห่ง มีที่ไหนบ้างอำเภอไหนกี่แห่งไปดูกัน

- อำเภอสทิงพระ 11 แห่ง อบต.กระดังงา อบต.คลองรี อบต.คูขุด อบต.จะทิ้งพระ อบต.ชุมพล อบต.ดีหลวง อบต.ท่าหิน อบต.บ่อดาน อบต.บ่อแดง อบต.วัดจันทร์ อบต.สนามชัย
- อำเภอจะนะ 11 แห่ง อบต.คลองเปียะ  อบต.คู  อบต.แค  อบต.จะโหนง  อบต.ตลิ่งชัน  อบต.ท่าหมอไทร อบต.นาหว้า  อบต.น้ำขาว  อบต.ป่าชิง  อบต.สะกอม  อบต.สะพานไม้แก่น
- อำเภอระโนด 10 แห่ง อบต.คลองแดน  อบต.แดนสงวน  อบต.ตะเครียะ  อบต.ท่าบอน  อบต.บ้านขาว  อบต.บ้านใหม่  อบต.พังยาง  อบต.ระโนด  อบต.ระวะ  อบต.วัดสน
- อำเภอนาทวี 9 แห่ง อบต.คลองทราย  อบต.นาหมอศรี  อบต.คลองกวาง อบต.สะท้อน  อบต.ท่าประดู่  อบต.ฉาง  อบต.ทับช้าง  อบต.ปลักหนู  อบต.ประกอบ
- อำเภอสะบ้าย้อย 8 แห่ง อบต.เขาแดง อบต.คูหา อบต.จะแหน อบต.ธารคีรี อบต.ทุ่งพอ อบต.บาโหย อบต.บ้านโหนด อบต.เปียน
- อำเภอสิงหนคร 7 แห่ง อบต.ทำนบ อบต.ชิงโค อบต.วัดขนุน อบต.บางเขียด อบต.ป่าขาด อบต.ปากรอ อบต.รำแดง
- อำเภอสะเดา 6 แห่ง อบต.ทุ่งหมอ  อบต.ท่าโพธิ์  อบต.พังลา  อบต.สำนักแต้ว  อบต.เขามีเกียรติ อบต.ปริก   
- อำเภอเทพา 6 แห่ง อบต.เทพา อบต.ปากบาง อบต.สะกอม อบต.ท่าม่วง อบต.วังใหญ่ อบต.เกาะสะบ้า
- อำเภอหาดใหญ่ 5 แห่ง อบต.ท่าข้าม อบต.ทุ่งใหญ่ อบต.คลองอู่ตะเภา อบต.ฉลุง อบต.พะตง
- อำเภอนาหม่อม 4 แห่ง อบต.นาหม่อม อบต.คลองหรัง อบต.เนินพิจิตร อบต.ทุ่งขมิ้น
- อำเภอควนเนียง 3 แห่ง อบต.ห้วยลึก อบต.ควนโส อบต.รัตภูมิ
- อำเภอรัตภูมิ 3 แห่ง อบต.ควนรู อบต.ท่าชะมวง อบต.เขาพระ
- อำเภอบางกล่ำ 2 แห่ง อบต.บางกล่ำ อบต.แม่ทอม
- อำเภอคลองหอยโข่ง 2 แห่ง อบต.คลองหอยโข่ง อบต.คลองหลา
- อำเภอเมืองสงขลา 2 แห่ง อบต.เกาะยอ อบต.ทุ่งหวัง
- อำเภอกระแสสินธุ์ 2 แห่ง อบต.โรง อบต.เกาะใหญ่

สำหรับข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา มี 141 แห่ง ดังนี้
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง   
- เทศบาลนคร  2 แห่ง         
- เทศบาลเมือง 11 แห่ง 
- เทศบาลตำบล  35 แห่ง   
- องค์การบริหารส่วนตำบล  92 แห่ง

ข้อมูลน่าสนใจ กฎหมายใหม่กำหนดให้มีส.อบต.ได้หมู่บ้านละ 1 คน จากเดิม 2 คน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 คน อบต.ไหนมีน้อยกว่า 6 หมู่บ้านให้เพิ่มตำแหน่งในหมู่บ้านขนาดใหญ่ให้ได้ 6 คน สำหรับจังหวัดสงขลา ยังคงมีท้องถิ่นประเภทอบต.ครบทั้ง 16 อำเภอ โดยอำเภอนาหม่อม เป็นอำเภอเดียวที่มีท้องถิ่นเป็น อบต.ทั้งหมดยังไม่มีที่ไหนยกฐานะเป็นเทศบาล และยังมีอบต.หลายแห่งที่เขตพื้นที่ครอบคลุมเพียงบางส่วนของตำบลเนื่องจากพื้นที่ไข่แดงหรือชุมชนใหญ่เคยเป็นสุขาภิบาลและได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล อาทิ อบต.ปริก อบต.ระโนด อบต.พะตง ฯลฯ

ฅนสองเล

รองผู้ว่าฯ ตรวจการรับสมัครเลือกตั้งอบต.วันแรกที่บางกล่ำ มีผู้สมัครนายก 1 ราย

บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันแรก ที่จ.สงขลา คึกคัก ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด-19 รองผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครที่อบต.บางกล่ำ บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย

(11 ต.ค. 64) นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ พร้อมด้วยนายอักษร บุตรโคตร ผู้อำนวยการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับการเปิดรับสมัคร มีขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีการเปิดรับสมัคร พร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้มาสมัคร และเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครทุกคน จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การเว้นระยะห่างเพื่อลดความแออัด พร้อมมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำแล้ว จำนวน 1 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ จำนวน 6 คน ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้สมัครทุกคนเตรียมหลักฐานเอกสารมาครบถ้วน โดยในส่วนของตำบลบางกล่ำ มีประชากร 3,737 คน
มีผู้มีสิทธิออกเลือกตั้ง ประมาณ 2,000 คน ประชาชนให้ความสนใจ และตื่นตัวเป็นอย่างมาก เนื่องจากรอคอยการเลือกตั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมานานถึง 8 ปี โดยการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปี 2556

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับจังหวัดสงขลา ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในทุกภาคส่วน ทั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 92 แห่ง โดยเปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 92 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 734 คน เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และโปร่งใส จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. เพื่อเลือกคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

สำหรับอบต.บางกล่ำ มีเขตปกครอง 7 หมู่บ้าน ในช่วงเช้าวันนี้มีผู้สมัครนายกอบต. 1 รายคือนายบุญเจอ กัลยาศิริ อดีตส.อบจ.บางกล่ำ ได้หมายเลข 1 ส่วนส.อบต.มีผู้สนใจสมัครยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส"

สุธิดา พฤกษ์อุดม // สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา รายงาน

ฅนสองเล

รับสมัครเลือกตั้งอบต.คึกคัก-กกต.เตือนผู้ขาดคุณสมบัติอย่าฝืนระวังเจอโทษหนัก

บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบต.คึกคักหลายพื้นที่มีผู้สมัครที่น่าสนใจ คาดทำให้การแข่งขันสนุกมากยิ่งขึ้นและบางพื้นที่นายกคนเก่ายังเหนียวแน่นคาดว่าลงสมัครแบบไร้คู่แข่ง ด้านกกต.ออกโรงเตือนผู้ขาดคุณสมบัติอย่าฝืนสมัครเพราะมีโทษหนักถึงขั้นติดคุกได้

การเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า อบต. ในส่วนของจังหวัดสงขลามีถึง 92 แห่ง โดยมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่้วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 และกำหนดเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 สำหรับบรรยากาศการรับสมัครวันแรกหลายพื้นที่มีความคึกคักเป็นพิเศษและบางพื้นที่ก็มีผู้สมัครเพียงคนเดียว ลองไปดูกันว่ามีผู้สมัครคนไหนน่าสนใจบ้างครับ

ไปดูกันที่นายกคนเก่าเกาะติดพื้นที่เหนี่ยวแน่นและดำรงตำแหน่งมายาวนานที่สุดคงต้องยกให้คนนี้เลย นายสินธพ อินทรัตน์ อดีตนายกอบต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ เริ่มเป็นส.อบต.ปี 2538 เป็นแม่ทัพที่นี่มาตั้งแต่ปี 2542 มายาวนานถึงปัจจุบันและในการเปิดรับสมัครเที่ยวนี้ก็ยังไม่มีวี่แวว่าจะมีผู้ท้าชิงเรียกว่าแข่งกับตัวเองอีกหนึ่งสมัยไปยาวๆ เลยสำหรับนายกสินธพ ท่าข้าม เบอร์ 1

อดีตนายกนัย ธัชพล หวังชูแก้ว อบต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม คนนี้ก็เป็นขวัญใจชาวบ้านรอบนี้ฟอร์มทีมเหนียวได้แรงหนุนอย่างดีจากทุกฝ่าย เจ้าตัวบอกว่ามั่นใจมากว่าจะสามารถป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยพร้อมเข้าไปดูแลสานต่องานเดิมเพิ่มเติมการพัฒนา และที่สำคัญจะเข้าไปยกฐานะอบต.เป็นเทศบาลตำบลทุ่งขมิ้น ให้ได้เป็นแห่งแรกของอำเภอนาหม่อม รอบนี้อดีตนายกนัยได้หมายเลข 2 ที่นี่พื้นที่ใกล้กันอย่างอบต.นาหม่อม ข่าวว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์เพราะอดีตนายกสุรพล ศิริสวัสดิ์ ที่ฟอร์มทีมว่าจะลงป้องกันแชมป์มาถอนตัวโค้งสุดท้ายทำเอาลูกทีมแตกหาที่ลงกันไม่ทันเลยทีเดียว

อีกหนึ่งคนที่ขอกลับไปปักหลักพัฒนาบ้านเกิด นายร่อเหตุ รักหมัด อดีตเลขานุการนายกอบจ.สงขลา และยังเป็นคนทำงานใกล้ชิดมท.2 นิพนธ์ บุญญามณี มาโดยตลอดรอบนี้บอกว่าขอกลับมาพัฒนาท่าหมอไทรบ้านเองให้เต็มที่สักที ฟอร์มทีมท่าหมอไทรสร้างสุข ลงสนามเลือกตั้งพร้อมได้หมายเลข 1 พร้อมลงสนามเต็มที่ โซนสี่อำเภอชายแดนนั้นมีหลายอบต.มากหากมีข้อมูลจะนำมารายงานกันต่อน่ะครับ

อดีตสจ.คนดังอีกคน มิตร แก้วประดิษฐ์ ผู้เคยทำหน้าที่ประธานสภาอบจ.สงขลามาแล้ว เที่ยวนี้ก็ปักหลักที่บ้านเกิด อบต.ห้วยลึก ควนเนียง ในนามทีมพลังประชาห้วยลึก ลงสู้ศึกเลือกตั้งโดยชนกับอดีตนายกเก่า นายสะอาด บาวแช่มช้อย คนในพื้นที่บอกว่านี่คือศึกสายเลือดของเมืองควนเนียงเลยก็ว่าได้ โซนนี้ที่รัตภูมิ อบต.เขาพระ น่าจะเป็นอีกที่ที่แข่งสนุกเพราะคนใกล้ชิดอดีตนายกดม นายสัมพันธ์ สุวรรณ สานต่อทีมรักบ้านเกิดชนกับอดีตกำนันปรีชา นุ่มศรีปาน ทีมรักเขาพระ เป็นอีกสนามที่น่าจับตามอง

อบต.เขามีเกียรติ สะเดา อดีตผู้กำกับสภ.คลองแงะ พ.ต.อ.สมชาย นพศรี จัดทัพมาเต็มในนามทีมร่วมพัฒนาเขามีเกียรติ นายตำรวจน้ำดีที่น่าจะมีโอกาสสดใสในถนนการเมืองหลังวัยเกษียณอีกราย โดยได้หมายเลข 1 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยพื้นที่สะเดา ยังมีอบต.ปริก ข่าวว่ามีผู้สมัครนายกถึง 3 ราย แต่เป็นการแข่งขันกันระหว่างทีมนายกเก่า นางปริศนา หนิมุสา กับนายระเวียง เพ็ชรแก้ว ซึ่งเป็นผู้ท้าชิงฟอร์มสด

อบต.คูขุด สทิงพระ นายกคนเก่า เจษฎา นิยมเดชา ไม่ลงต่อแต่นายกคนเก่ากว่ากลับมาทวงเแชมป์ นายสมพงศ์ หนูสง กลับมาลงอีกสมัย ได้เบอร์ 1 อบต.วัดขนุน สิงหนคร โชค นุ่นเหว่า เปิดตัวมานานพร้อมขอโอกาสพัฒนาบ้านเกิดก็ได้เบอร์ 1 เช่นกัน การรับสมัครยังไม่จบอาจมีลงเพิ่มหรืออะไรเปลี่ยนทางเราจะพยายามหาข้อมูลให้ได้ติดตามกันต่อไปยาวๆ จนถึงวันปิดหีบเลือกตั้ง

และปิดท้ายด้วยคำเตือนจากกกต.ว่าให้ผู้สมัครทุกท่านตรวจสอบคุณสมับติตัวเองให้ดี ให้พร้อมก่อนการสมัครรับเลือกตั้ง เพราะการให้ข้อมูล การสมัครแล้วขาดคุณสมบัตินั้นมีความผิดตามกฎหมายมีโทษทั้งตัดสิทธิ์ทางการเมือง และโทษทางอาญาติดคุกสูงสุดถึง 10 ปี ศึกษากันให้ดีเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือน 28 พฤศจิกายน 2564 ยังมีเวลาหาเสียง มีเวลาศึกาาข้อมูลตัดสินใจกันให้ดีว่าจะฝากอนาคตท้องถิ่นของเราไว้กับใคร       

ทีมงานบ้านเรา

สนามอบต.เขาพระ ทีมงานอดีตนายกชนอดีตกำนัน
อบต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เป็นอีกหนึ่งสนามที่มีความน่าสนใจ ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครชิงนายก 2 ทีม ได้แก่ เบอร์ 1 นายสัมพันธ์ สุวรรณ ทีมรักบ้านเกิด เป็นทีมงานของอดีตนายกอุดม ขุนศรีหวาน นายกคนเก่าผู้ล่วงลับ แม้จะเป็นหน้าใหม่ไม่เป็นที่คุ้นเคยของชาวบ้านมากนัก แต่มีความโดดเด่นที่สามารถดึงอดีตส.อบต.อยู่ร่วมกับทีมได้เกือบทุกเขต ส่วนคู่แข่งเที่ยวนี้ถือเป็นคนพื้นที่ดั้งเดิม
เบอร์ 2 อดีตกำนันหมีด นายปรีชา นุ่มศรีปาน ทีมรักเขาพระ ฟอร์มทีมเหนียวแน่นพร้อมลุยเลือกตั้งนานพอสมควร ทีมกำนันหมีด แม้จะใช้ผู้สมัครหน้าใหม่หลายคนแต่ได้เปรียบตรงที่อยู่ในพื้นที่มาตลอดทำงานทั้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน มาก่อนชาวบ้านจึงรู้จักมากกว่า
สำหรับตำบลเขาพระ มีพื้นที่ใหญ่ถึง 12 หมู่บ้าน และบางส่วนเป็นเขตเทศบาลตำบลนาสีทอง มีส.อบต.ได้ 12 คน จากเดิม 24 คน การแข่งขันถึงค่อนข้างสูสีทั้งระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล 28 พ.ย.64 ชาวเขาพระ ส่วนใหญ่คือผู้ให้คำตอบว่าจะเลือกใครเข้าสภา
#ส่องสนามอบต.   
สนับสนุนการขับเคลื่อนโดย
- ฮอนด้าพิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ www.phithan.co.th/hondaphithan
- ปาล์มสปริงส์ & ซิตี้รีสอร์ท บ้านและคอนโดคุณภาพจากเครืองศุภาลัย www.hatyainakarin.com
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ (เยื้องบิ๊กซีคลองแห) โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy
- เอนกการช่าง ผู้นำการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร โทร 081-7382622 www.an-anek.com/contact.php
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP 0897384215

ทีมงานบ้านเรา

อบต.สงขลา 92 แห่ง มีผู้สมัครนายก 179  สมาชิก 1,448 รวม 1,627 คน

ปี่กลองเลือกตั้งอบต.เข้มข้นขึ้นทุกขณะ วันนี้ขอนำไปสำรวจข้อมูลผู้สมัครนายกและสมาชิกอบต.ของจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคมที่ผ่านมากันบ้าง จังหวัดสงขลามีท้องถิ่นรูปแบบ อบต.92 แห่ง มีนายกอบต.92 คน มีผู้สมัคร 179 คน ส่วนสมาชอกสภาอบต.มีได้ 734 คน มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1,448 คน รวมรวมผู้สมัครนายกและสมากชิกสภาอบต.ทั้งจังหวัดสงขลา 1,627 คน (อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติอาจมีหลายรายที่ไม่ผ่านการรับรอง)

ภาพรวมทั้งประเทศ มีอบต.5,300 แห่ง มีผู้สมัครนายกอบต.12,309 คน ผู้สมัครส.อบต. 123,941 คน ผู้สมัครรวม 136,250 คน โดยนครราชสีมา ผู้สมัครมากสุด 7,333 คน มีอบต.243 แห่ง ภูเก็ต ผู้สมัครน้อยที่สุด 121 คน มีอบต.6 แห่ง และนครศรีธรรมราช ผู้สมัครมากที่สุดของภาคใต้ 3,176 คน มีอบต.130 แห่ง

สำหรับการเลือกตั้งอบต.ในรอบนี้มีกติกาที่แตกต่างจากครั้งก่อน คือมีการลดจำนวนสมาชิกสภาหรือส.อบต.จากหมู่บ้านละ 2 คนให้เหลือหมู่บ้านละ 1 คน ยกเว้นตำบลที่มีน้อยกว่า 6 หมู่บ้านให้จัดสรรจำนวนส.อบต.ให้ได้ 6 คน ส่วนการทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งมี กกต.จังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล มีการแต่งตัั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องศึกษาลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ชัดเจน สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถร่วมแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง ผ่านแอปพลิเคชัน "ตาสับปะรด" และเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และโปร่งใส จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. เพื่อเลือกคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป
สนับสนุนการขับเคลื่อนโดย
- ฮอนด้าพิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ www.phithan.co.th/hondaphithan
- ปาล์มสปริงส์ & ซิตี้รีสอร์ท บ้านและคอนโดคุณภาพจากเครืองศุภาลัย www.hatyainakarin.com
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ (เยื้องบิ๊กซีคลองแห) โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy
- เอนกการช่าง ผู้นำการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร โทร 081-7382622 www.an-anek.com/contact.php
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP 0897384215

ทีมงานบ้านเรา

ส่องสนาม อบต.ท่าชะมวง รัตภูมิ 2 อดีตนายกกลับมาท้าชนกันอีกครั้ง

อบต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ตำบลใหญ่พื้นที่กว้างมีถึง 15 หมู่บ้าน การเลือกตั้งอบต.เที่ยวนี้เป็นการแข่งขันกันระหว่าง 2 อดีตนายกอบต.คนกันเอง ว่ากันว่าสนามนี้แข่งขันกันแบบนักกีฬาไม่มีความรุนแรงแต่ก็น่าลุ้นเพราะผู้สมัครทั้ง 2 ทีมมีความสูสีใกล้เคียงกันแทบทุกด้าน

เบอร์ 1 นายสมาน หมุดยะฝา ทีมรักษ์ท่าชะมวง นายกสมัยล่าสุดที่เพิ่งพ้นตำแหน่งมาหมาดๆ ฟอร์มทีมชุดเดิมเป็นส่วนใหญ่ลงในนามทีมรักษ์ท่าชะมวง ลงป้องกันแชมป์อีกครั้งหลังจากได้สิทธิ์อยู่ยาวเกือบ 10 ปีในเที่ยวล่าสุดก็มั่นใจว่ามีผลงานเข้าตาชาวบ้านเลยขอลงต่อพร้อมสโลแกนประจำทีมว่า "ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการพัฒนาท้องถิ่น"

เบอร์ 2 นายอารีย์ สนหล๊ะ ทีมท่าชะมวงก้าวใหม่ เป็นอดีตนายกอบต.ท่าชะมวงสมัยก่อนหน้าแม้จะว่างเว้นการมีบบาททางการเมืองมานานแต่เจ้าตัวก็ยังเกาะติดพื้นที่ฟอร์มทีมไว้รอมายาวนานเช่นกัน ชูนโยบายสำกคัญพัฒนาท่าชะมวงให้เป็นตำบลท่องเที่ยว ทีมท่าชะมวงก้าวใหม่ พร้อมเดินหน้าพัฒนาท่าชะมวง

สำหรับตำบลท่าชะมวง เป็นตบลใหญ่มากมีพื้นที่ติดต่อทั้งหาดใหญ่ พัทลุง มี 15 หมู่บ้าน มีส.อบต.ได้ 15 คน 28 พฤศจิกายน 2564 พี่น้องชาวตำบลท่าชะมวงคือผู้กำหนดว่าเสียงส่วนใหญ่จะไว้วางใจใครมาบริหารท้องถิ่นบ้านตัวเองต่อไป
สนับสนุนการขับเคลื่อนโดย
- ฮอนด้าพิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ www.phithan.co.th/hondaphithan
- ปาล์มสปริงส์ & ซิตี้รีสอร์ท บ้านและคอนโดคุณภาพจากเครืองศุภาลัย www.hatyainakarin.com
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ (เยื้องบิ๊กซีคลองแห) โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy
- เอนกการช่าง ผู้นำการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร โทร 081-7382622 www.an-anek.com/contact.php
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP 0897384215

ทีมงานบ้านเรา

อบต.แม่ทอม บางกล่ำ ตำบลเล็กๆ มีผู้ลงสนามชิงนายก 3 ราย

การเลือกตั้งอบต.ทั่วประเทศที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เริ่มมีความคึกคักขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งอย้่างเป็นทางการกันแล้ว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม จำนวน 3 ราย เรียงตามหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังนี้
หมายเลข 1 นายเกษม  ธรรมชาติ อายุ 57 ปี
หมายเลข 2 นายเถ็ก  กุลนิล อายุ 69 ปี
หมายเลข 3 นายเริญ  อินทนิล อายุ 64 ปี

สำหรับอบต.แม่ทอม ตำบลเล็กๆ มี 6 หมูบ้านอยู่ในเขตรอยต่อกับอำเภอหาดใหญ่ มีสายคลองอู่ตะเภาตอนปลายเป็นแนวแบ่งแดน เป็นพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลามีสถานที่สำคัญน่าสนใจ อาทิ วัดคูเต่า ที่ได้รับรางวัลระดับโลกจากยูเนสโก วัดนารังนก ข้าวหลามแม่ทอม และวิถีท้องถิ่นที่น่าสนใจมากมาย ส่วนการเลือกตั้งส.อบต.ลดจากเดิมที่มีได้หมูบ้านละ 2 คน เหลือหมู่บ้านละ 1 คน ในการเลือกตั้งครั้งนี้เลือกได้ใบละ 1 เบอร์เท่านั้น รายชื่อผู้สมัครส.อบต.แต่ละเขตหมู่บ้าน มีดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 (หมู่ที่ 1)
หมายเลข 1 นายวิชัย  ธรรมชาติ
หมายเลข 2 นางสาววิมล  พงสาวดาล

เขตเลือกตั้งที่ 2 (หมู่ที่ 2)
หมายเลข 1 นายเจิมศักดิ์ ทองแกมแก้ว 
หมายเลข 2 นางสาวธนพร  ผ่องสุวรรณ

เขตเลือกตั้งที่ 3 (หมู่ที่ 3)
หมายเลข 1 นายจรัส  สุขสวัสดิ์   
หมายเลข 2 นายทวี  ทองชูช่วย

เขตเลือกตั้งที่ 4 (หมู่ที่ 4)
หมายเลข 1 นายสมบัติ  แก้วสวัสดิ์   
หมายเลข 2 นายพิษณุ  อินทโน

เขตเลือกตั้งที่ 5 (หมู่ที่ 5)
หมายเลข 1 นายอนนท์  ลัภกิตโร
หมายเลข 2 นายหร่อหีม เดชรัก

เขตเลือกตั้งที่ 6 (หมู่ที่ 6)
หมายเลข 1 นายนภดล  ผิวทอง
หมายเลข 2 นายธนวรรธ  นฤภัย
หมายเลข 3 นายสุนทร  เทพญวน

28 พฤศจิกายน 2564 อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆ นะครับ
สนับสนุนการขับเคลื่อนโดย
- ฮอนด้าพิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ www.phithan.co.th/hondaphithan
- ปาล์มสปริงส์ & ซิตี้รีสอร์ท บ้านและคอนโดคุณภาพจากเครืองศุภาลัย www.hatyainakarin.com
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ (เยื้องบิ๊กซีคลองแห) โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy
- เอนกการช่าง ผู้นำการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร โทร 081-7382622 www.an-anek.com/contact.php
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP 0897384215

ฅนสองเล

เปิดรายชื่อ 92 ว่าที่นายกอบต.ในจังหวัดสงขลา-ส่องเพิ่มพัทลุง-สตูล

การเลือกตั้งอบต.ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุดลงแล้วและผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการออกมาแล้ว โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจในสนามที่แข่งขันดุ อาทิ อบต.ห้วยลึก ควนเนียง มิตร แก้วประดิษฐ์ อดีตประธานสภาอบจ.ชนะนายกเก่าขาดลอย ร่อเหตุ รักหมัด ชนะที่ท่าหมอไทร จะนะ อบต.ปริก ระเวียง เพ็ชรแก้ว ล้มนายกเก่าหลายสมัย รัตภูมิเปลี่ยนนายกทั้งอำเภอ สินธพ ท่าข้าม มนตรี พะตง ไร้คู่แข่งเหมือนเดิม โดยมีรายชื่อว่าที่นายกอบต.หรือผู้ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละอบต.ดังนี้

อำเภอเมืองสงขลา เปลี่ยนใหม่ทั้ง 2 พื้นที่
- อบต.เกาะยอ ร.ต.ท.โกวิทย์ รัชนียะ (ม)
- อบต.ทุ่งหวัง นายนิคม อุไรรัตน์ (ม)

อำเภอหาดใหญ่ นายกสินธพ ยังแน่นเหนียวที่ท่าข้าม ตระกูลศรประสิทธิ์ ยังเหนียวแน่นที่พะตง
- อบต.ท่าข้าม นายสินธพ อินทรัตน์ (ก) สมัครคนเดียว
- อบต.พะตง นายมตรี ศรประสิทธิ์ (ก) สมัครคนเดียว
- อบต.ฉลุง นายวิโจน์ จันทรัตน์ (ก)
- อบต.คลองอู่ตะเภา นายทวีป จันทรัตน์ (ม) ชนะนายกคนเก่านายประสริฐ นวลละออง
- อบต.ทุ่งใหญ่ นายกฤษฎา ปาณะบุตร (ม)

อำเภอสะเดา กระแสเปลี่ยนกับนายกคนเก่ามาเท่ากัน
- อบต.ปริก นายระเวียง เพ็ชรแก้ว (ม) พลิกชนะนายกคนเก่า นางปริศนา หนิมุสา ที่ครองตำแหน่งมายาวนานมีสามีเป็นอดีตนายก มีลูกชายเป็นกำนันในพื้นที่ด้วย
- อบต.เขามีเกียรติ นายปรีชัย สนิทมัจโร (ม) นายบ้านอู๊ด แรงกว่าชนะ พ.ต.ท.สมชาย นพศรี อดีตผกก.สภ.คลองแงะ
- อบต.สำนักแต้ว นายยุทธชัย หมานเส็น (ม)
- อบต.ท่าโพธิ์ นายประสิทธิ์ เรืองเนียม (ก)
- อบต.ทุ่งหมอ นายนิรุธ สุรรณรักษา (ก) นายกเดียวยังเหนียวแน่นชนะคู่แข่งหน้าใหม่อีก 2 ทีม
- อบต.พังลา นางวิจิตร์รักษ์ มุกสิกราษฎร์ (ก) นายกหญิงแกร่งเอาชนะอดีตสจ.สายันต์ สวมทอง

อำเภอรัตภูมิ เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ท่าชะมวงคนเก่าแพ้ ส่วนเขาพระ ควนรู ผุ้สมัครหน้าใหม่ทั้งหมด
- อบต.ท่าชะมวง นายอารีย์ สนหล๊ะ (ม) คู่ปรับตลอดกาลเอาชนะนายกคนเก่าสมาน หมุดยะฝา ได้อีกครั้ง
- อบต.เขาพระ นายสัมพันธ์ สุวรรณ (ม) ชนะกำนันหมีด ปรีชา นุ่มศรีปาน และอดีตนายกอบต.สัญชัย สมบูรณ์ คู่แข่งคนดังในพื้นที่ขาดลอย
- อบต.ควนรู นายณัฐชัย ศรีสุวรรณ (ม) นายกคนเก่าไม่ลง อดีตรองนายกเอาชนะอดีตประธานสภา สมเกียรติ์ จันทสุวรรณ

อำเภอควนเนียง ประธานมิตร มาแรงแซงคนเก่า ผล ทองเอื้อ คนสนิทนายกชายเข้าวินที่อบต.รัตภูมิ ควนโสยังเป็นคนเก่า
- อบต.ห้วยลึก นายมิตร แก้วประดิษฐ์ (ม) อดีตสจ.คนดังขอลงสนามเล็กสามารถเอาชนะนายกเก่า สะอาด บ่าวแช่มช้อย ได้ขาดวิ่น
- อบต.รัตภูมิ นายผล ทองเอื้อ (ม) คนสนิทนายกชาย สส.เดชอิศม์ ขาวทอง เข้าวินได้ไม่ยาก
- อบต.ควนโส นายสุรเชษฐ์ กัลยาศิริ (ก)

อำเภอบางกล่ำ เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด
- อบต.บางกล่ำ นายบุญเจอ กัลยาศิริ (ม) อดีตสจ.ย้ายมาลงสนามเล็กก็ประสบความสำเร็จ
- อบต.แม่ทอม นายเกษม ธรรมชาติ (ม) สนามนี้มีผู้สมัคร 3 คนโดยนายกคนเก่าไม่ลงสนาม

อำเภอคลองหอยโข่ง อดีตสจ.คว้าเก้าอี้นายกคลองหลา
- อบต.คลองหอยโข่ง นายเกษม สุขสันต์ (ม)
- อบต.คลองหลา นายสาธิต สุวรรณชาตรี (ม) แม้จะเคยแพ้ในสนามสจ.แต่ก็มาสำเร็จสนามนายกอบต.

อำเภอนาหม่อม หนึ่งเดียวของสงขลาที่ยังไม่มีเทศบาลได้ใหม่ 2 เก่า 2
- อบต.นาหม่อม นายกิตติ ไชยกูล (ม) สมัครคนเดียวโดยคู่แข่งนายกคนเก่าถอนตัวโค้งสุดท้าย
- อบต.ทุ่งขมิ้น ร้อยเอกสุวิทย์ แก้วพรม (ม) ฟอร์มทีมเหนียวล้มนายกเก่าคนดัง ธัชพล หวังชูแก้ว ได้สำเร็จ
- อบต.คลองหรัง นายบำรุง พรหมเจริญ (ก) แม้เจอคู่แข่งที่แข็งอย่างถาวร ยกถาวร แต่ยังป้องกันแชมป์ได้ 
- อบต.พิจิตร นายประมวล แก้วชนะ (ก) เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในตำแหน่งมายาวนานชนะทุกครัง้ที่ลงเลือกตั้ง

อำเภอกระแสสินธุ์ นายกเก่าเหนียวแน่นทั้งคู่
- อบต.เกาะใหญ่ นายมงคล เครือแก้ว (ก) อดีตนายกหลายสมัยยังเหนียวแน่นในพื้นที่นี้
- อบต.โรง นายสุทิน นวลทอง (ก) ยังเหนียวแน่นเช่นกัน

อำเภอระโนด มีถึง 10 อบต.
- อบต.ท่าบอน นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ (ม)
- อบต.บ้านใหม่ นายธีระชัย พรรณราย (ม)
- อบต.ระโนด นายเลิศ คงเย็น (ม) สมัครคนเดียว
- อบต.ระวะ นายสมใจ ศรีสงค์ (ก)
- อบต.บ้านขาว นายวรรณรพ ส่องสว่าง (ก)
- อบต.คลองแดน นายสุรพร จันทร์แก้ว (ม)
- อบต.วัดสน นายณัฐนนท์ อินทร์ชุม (ม)
- อบต.แดนสงวน นายสยัณห์ สวัสดิ์ยานนท์ (ก) สมัครคนเดียว
- อบต.ตะเครียะ นายรัชพล ช่วยแท่น (ม)
- อบต.พังยาง นายพินิจ เพชรชู (ม)

อำเภอสทิงพระ มี 11 แห่ง
- อบต.คูขุด นายสมพงศ์ หนูสง (ม)
- อบต.ท่าหิน นายทวี มากชูชิต (ม) สมัครคนเดียว
- อบต.คลองรี นายขบน แท่ประมูล (ก)
- อบต.ดีหลวง นายนิพล พูลสวัสดิ์ (ม)
- อบต.กระดังงา นายณัฐวุฒิ แสงสีคำ (ม)
- อบต.ชุมพล นายวิวรรธน์ พฤกษ์ศรี (ม)
- อบต.บ่อดาน นายประสิทธิ์ นัครมาตรี (ม)
- อบต.บ่อแดง นายโดมเดช ขุนกลับ (ม)
- อบต.วัดจันทร์ นายณัฐกิตติ์ ทองเมือง (ม)
- อบต.สนามชัย นายปราโมทย์ รัสมี (ม)
- อบต.จะทิ้งพระ นายพิชัย จันทรังษี (ม)

อำเภอสิงหนคร กระแสเปลี่ยนมาแรงใหม่ 6 เก่า 1
- อบต.วัดขนุน นายประยุทธ์ บานประดิษฐ์ (ม)
- อบต.รำแดง นายสมมาตร แก้วมณี (ม) (นายกคนเก่าคนดัง อุดม ทักขระ เสียชีวิต)
- อบต.ทำนบ นายสุชาติ พรหมสวัสดิ์ (ม)
- อบต.ชิงโค นายปกิต สังข์สุวรรณ (ม)
- อบต.ปากรอ นายธนา ไชยานุวงศ์ (ม)
- อบต.ป่าขาด นายเอกวัฒน์ ตังคมณี (ม)
- อบต.บางเขียด นายสิทธิพงศ์ รัตนะ (ก)

อำเภอจะนะ มีมากสุด 12 แห่งใหม่สลับเก่า
- อบต.นาหว้า นายประทีป ไชยยอด (ก)
- อบต.คลองเปียะ นายจำรอง บุลวรรณ์ (ม)
- อบต.น้ำขาว นายสมยศ สิริพงศ์ (ก)
- อบต.ท่าหมอไทร นายร่อเหตุ รักหมัด (ม)
- อบต.จะโหนง นางวิภารัตน์ ชูเพชร (ม)
- อบต.ขุนตัดหวาย นายเสนีย์ ราหนิ (ก)
- อบต.ป่าชิง นายก่อเดช สมันดาโอะ (ม)
- อบต.สะกอม นายแซ เจ๊โส๊ะ (ก)
- อบต.คู นายสามารถ สะเงะยุนุ่ย (ก)
- อบต.ตลิ่งชัน นายอานนท์ สะเม๊าะ (ม)
- อบต.แค นายอาหมัด หนิเหม (ก)
-อบต.สะพานไม้แก่น นายสมโชค แถวแก้ว (ม)

อำเภอเทพา ใหม่ 4 เก่า 2
- อบต.ท่าม่วง นายอดุลย์ คาน (ก)
- อบต.สะกอม นายเสกสัน ซาหีมซา (ม)
- อบต.เกาะสะบ้า นายสุทิน ปาโต (ก) สมัครคนเดียว
- อบต.เทพา นายณัฐพงศ์ ยะนายเดิม (ม)
- อบต.ปากบาง นายมะนาวี มะ (ม)
- อบต.วังใหญ่ นายเกษมศักดิ์ สุขเกษม (ม)

อำเภอนาทวี เก่า 5 ใหม่ 4
- อบต.ทับช้าง นายสุทิน แท่นบำรุง (ก)
- อบต.สะท้อน นายวิรัตน์ วิศพันธุ์ (ก) สมัครคนเดียว
- อบต.ท่าประดู่ นายสมศักดิ์ นิตย์คำพร (ม)
- อบต.ฉาง นายปิยะวุฒิ จันบัว (ม)
- อบต.นาหมอศรี นายสุธี สังข์ทอง (ก)
- อบต.คลองทราย นายประจวบ ทองกลิ่น (ก)
- อบต.ประกอบ นายอะหมัด และสา (ก)
- อบต.ปลักหนู นายอนันต์ศักดิ์ ไชยแก้ว (ม)
- อบต.คลองกวาง นางสาวธัญรดา แก้วสุข (ม)

อำเภอสะบ้าย้อย ใหม่ 5 เก่า 3
- อบต.ทุ่งพอ นายอาหลี ตะมอดำ (ม)
- อบต.คูหา นายปัญญา ศรีทองสุข (ก)
- อบต.เขาแดง นายวุฒิ ศรีทวีวัฒน์ (ม)
- อบต.เปียน นายแวอามะ ยีเร็ง (ก)
- อบต.บ้านโหนด นายกิตติ โคกเขา (ม)
- อบต.บาโหย นายสมชาย สุขศรีแวว (ก)
- อบต.จะแหนะ นายมุฮัมมะซุกรี เวาะหลง (ม)
- อบต.ธารคีรี นายสะอารี เจะมะสอง (ม)

บทสรุปการเลือกตั้งนายกอบต.ในจังหวัดสงขลา 92 แห่ง ได้นายกอบต.คนใหม่ 60 ราย ส่วนายกอบต.คนเก่าได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่เพียง 32 ราย โดยมีหลายเขตที่นายกคนเก่าไม่ลงต่อด้วย แต่โดยรวมถือว่ากระแสเปลี่ยนมาแรงมากสำหรับจังหวัดสงขลา

ส่วนจังหวัดพัทลุง มีอบต.25 แห่ง ที่น่าสนใจคือ อบต.โคกทราย อ.ป่าบอน ที่นายกคนเก่า นายกแขก เดชน์ทีปต์ ขาวทอง เครือญาตินายกชาย สส.เดชอิศม์ ขาวทอง แห่งสงขลา ชนกับนายสโรจน์ สามารถ คนสนิทนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยนายกแขก สามารถป้องกันแชมป์ได้เแบบสูสีมาก ส่วนที่อบต.หนองธง ป่าบอน โอ พารา นายทิวากร แก้วบุญส่ง เจ้าของค่าเพลงขวัญใจเด็กบ้านๆ ได้นายกอบต.สมใจ (รายชื่อว่าที่นายกอบต.จังหวัดพัทลุง และสตูล ดูได้จากเอกสารประกอบข่าว