สังคมออนไลน์ > เรื่องบ้านงานเมือง

รายงานความเคลื่อนไหว+เกาะขอบสนามท้องถิ่นก่อนถึงวันเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย.64

(1/3) > >>

ต้อม_รัตภูมิ:
เคาะแล้ววันเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย.64 กติกาใหม่เหลือสมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดทำแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1.คณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
2.กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
3.วันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ถึงวันศุกร์ที่15 ตุลาคม 2564

สำหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่ กำหนดใหม้มีจำนวนสมาชิกอบต.เหลือเพียงหมู่บ้านละ 1 คน จากเดิมหมู่บ้านละ 2 คน แต่ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 คน โดยให้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง หากหมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน ให้กับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน หากอบต.ใดมีเพียง 1 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิก 6 คน หากมี 2 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ 3 คน หากมี 3 หมู่บ้านให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน หากมี 4 หมู่บ้านให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน และ 2 หมู่บ้านที่มีประชากรมากเพิ่มอีกหมู่บ้านละ 1 คน และหากมี 5 หมู่บ้านให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน และอีก 1 หมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุดเพิ่มอีก 1 คน หากมี 6 หมู่บ้านขึ้นไปให้มีหมู่บ้านละ 1 คน

ในส่วนของจังหวัดสงขลา มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอบต.จำนวน 92 แห่ง ครอบคลุมในทุกอำเภอ โดยในหลายท้องถิ่นมีการว่างเว้นทั้งตำแหน่งผู้บริหาร และสมาชิก ที่มีทั้งเสียชีวิต ลาออก และส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งมายาวนานมากกว่า 10 ปี เนื่องจากการต่ออายุอัตโนมัติของรัฐบาลคสช.ช่วงที่ผ่านมา 

ต้อม_รัตภูมิ:
ร่อเหตุ รักหมัด ขออาสาพัฒนาบ้านเกิด
อดีตสจ. อดีตเลขานายกอบจ. ร่อเหตุ รักหมัด นักการเมืองคนขยันวันนี้ขออาสาเสนอตัวปักหลักทำงานที่บ้านเกิดบ้าง เปิดตัวทีมท่าหมอไทรสร้างสุข เสนอตัวเป็นนายกอบต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา

ต้อม_รัตภูมิ:
"นายกนัย ธัชพล หวังชูแก้ว" ขอสานต่อพัฒนาอบต.ทุ่งขมิ้น นาหม่อม เชื่อมั่นผลงานเดิมเป็นที่ประจักษ์

ปี่กลองการเมืองท้องถิ่นระดับอบต.เริ่มคึกคักหลังกกต.ประกาศวันหมดวาระ 1 ต.ค.และกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ 28 พ.ย.64 นายกนัย ธัชพล หวังชูแก้ว อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เปิดตัวทีมงานฝ่ายบริหาร ผู้สมัครส.อบต.ในนามทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น ขอโอกาสอาสารับใช้ชาวบ้านต่ออีกสมัย

(2 ต.ค.64) ณ ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา นายธัชพล หวังชูแก้ว หรือนายกนัย อดีตนายกอบต.ทุ่งขมิ้น ได้จัดพิธีไหว้เจ้าที่และเปิดศูนย์ประสานงานเลือกตั้งเปิดตัวลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.ทุ่งขมิ้น ต่ออีกสมัย พร้อมเปิดตัวทีมงานฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายเศกสรร เพ็ชรมณี (รองเสก) นางดุสิดา ประสมพงศ์ (กาญ) รองนายก นายสราวุธ สิณนุกูล (อดีตส.อบต.) เลขานุการนายก พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 นางลำดวน ประสมพงศ์ (อตีดส.อบต.)
หมู่ที่ 2 นายประลอง ประสมพงศ์ (อดีตรองนายกอบต.)
หมู่ที่ 3 นายประจวบ เกตุแก้ว (อดีตส.อบต.)
หมู่ที่ 4 นายถวิล กองแก้ว (อดีตส.อบต.)
หมู่ที่ 5 นายเซี้ยน ทองพิบูรณ์ (อดีตส.อบต.)
หมู่ที่ 6 นายภธเนษฐ แก้วทอง (อดีตส.อบต.)
หมู่ที่ 7 นายสุชาติ สุวรรณศิริ (อดีตส.อบต.)โดยอดีตนายกนัย ธัชพล หวังชูแก้ว เปิดเผยว่าแม้จะมีการเปลี่ยนจากเดิมที่มีส.อบต.หมู่บ้านละ 2 คน เหลือหมู่บ้านละ 1 คน แต่ทางทีมก็สามารถจัดสรรผู้สมัครได้อย่างลงตัว โดยยึดเอาทีมงานเดิมเกือบทั้งหมดเพราะทุกคนต่างทำงานร่วมกันมาตลอดระยะเวลาเกือบ 8 ปีที่ตนเองทำหน้าที่นายกอบต.ทุ่งขมิ้น ได้ยึดหลักการพัฒนาแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ชาวทุ่งขมิ้นต้องมาก่อน ชาวบ้านต่างสัมผัสได้ถึงผลงานความตั้งใจของเรา ส่วนใหญ่มีการสนับสนุนให้ทีมของเราเสนอตัวเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นต่อีก ทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น จึงได้เปิดตัวขึ้นพร้อมสโลแกน "ชาวตำบลทุ่งขมิ้น ต้องมาก่อน" วิสัยทัศน์ "มุ่งมั่นพัฒนา แก้ปัญหาให้ท้องถิ่น" ภายใต้นโยบาย 9 ด้าน ประกอบด้วย

1.ด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ต้องสานต่อในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด้วยนโยบาย 3 เกลอ รพ.-อสม.อบต. ต้องร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพชาวบ้าน และนโยบาย 1 หมู่บ้าน  1ลานกีฬาต้านภัยยาเสพติด
2.ด้านการศึกษาและกีฬา ต้องยกระดับและพัฒนาสู่สากลในทุกช่วงวัย
3.ด้านความปลอดภัย จัดตั้งกล้องวงจรปิดตามแยกสำคัญ ตั้งศูนย์อพปร.อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน (ชุดคนเฝ้าเมือง)
4.ด้านเทคโนโลยี จัดตั้งศูนย์บริการฟรี Wifi ภายในตำบลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่รองรับการเรียนออนไลน์ของบุตรหลานและการเรียนรู้ของชาวบ้าน
5.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนต้องไร้ฝุ่น ประปาต้องสะอาด ไฟฟ้าสาธารณะต้องครอบคลุมทั้งตำบล
6.ด้านประเพณีวัฒนธรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง สงกรานต์ งานย้อนยุคอนุสรณ์สถานทวดทอง ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นในทุกๆ ปี
7.ด้านเศรษฐกิจ พัฒนากลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน หาช่องทางเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแก่ทุกครัวเรือน
8.ด้านสิ่งแวดล้อม บูรณาการการจัดเก็บขยะสร้างทุ่งขมิ้นให้เป็นเมืองสะอาด น่าอยู่
9.อบต.สีขาว ท้องถิ่นโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบการทำงานได้

รู้ปัญหาในพื้นที่ พร้อมเดินหน้าพัฒนาต่อ คือความตั้งใจของทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น ภายใต้การนำทีมของนายกนัย ธชพล หวังชูแก้ว ลูกหลานชาวบ้านทุ่งขมิ้นโดยกำเนิด ที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้จากเด็กป.4 โรงเรียนบ้านนาทองสุก มาเพิ่มพูนวิชาความรู้ในวัยผู้ใหญ่จากกศน.จนจบม.ปลาย พร้อมต่อยอดสู่ปริญญาตรี ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยทักษิณ และมุ่งมั่นอาสารับใช้บ้านเกิดตั้งแต่เป็นส.อบต. เลขานายก และก้าวขึ้นมาเป็นนายกอบต.อย่างสง่างามในสมัยล่าสุด

เกือบ 8 ปีในวาระการดำวงตำแหน่งนายกอบต.ทุ่งขมิ้น เขาเชื่อมั่นว่าชาวบ้านเห็นความจริงจังความตั้งใจรับใช้ชาวบ้านมาโดยตลอด จึงได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในเวทีการเมืองระดับชาติ ท้องถิ่น ผู้อวุโสในตำบล ฝ่ายปกครอง ชาวบ้าน ต่างสนับสนุนให้ลงเลือกตั้งต่ออีกสมัย แม้จะมีคู่แข่งที่อาจเปิดตัวอีก 1-2 ทีม แต่ทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น มีความมั่นใจว่าจะได้รับโอกาสครองเสียงส่วนใหญ่จากชาวตำบลทุ่งขมิ้นได้ และขอเข้าไปยกฐานอบต.ทุ่งขมิ้น ให้ก้าวขึ้นเป็นเทศบาลตำบลทุ่งขมิ้น รองรับการขยายตัวของเมืองนาหม่อมในอนาคตด้วย

ต้อมรัตภูมิ 0897384215 รายงาน   
       

ต้อม_รัตภูมิ:
มิตร แก้วประดิษฐ์ อดีตประธานอบจ.เปิดตัวชิงนายกอบต.ห้วยลึก ควนเนียง

นายมิตร แก้วประดิษฐ์ อดีตสจ.ควนเนียง และประธานสภาอบจ.สงขลา ที่การเลือกตั้งเที่ยวล่าสุดไม่ได้ลงสนามสจ.และมีรายงานว่าเตรียมผันตัวเองไปลงสนามเลือกตั้งท้องถิ่นที่บ้านเกิดนั้นคือ อบต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา ล่าสุดมีการเปิดตัวทีมพลังประชาห้วยลึก จัดสรรครบทีมแล้วทั้งฝ่ายบริหาร ผู้สมัคร ส.อบต.9 คน 9 หมู่บ้าน สำหรับครูมิตร แก้วประดิษฐ์ นับเป็นอีกคนที่ประสบความสำเร็จทางการเมืองท้องถิ่น ออกจากราชการครูมาเป็นสจ.2 สมัย เป็นประธานสภาอบจ.และหวนกลับมาสนามเล็ก 28 พ.ย.นี้มีคำตอบว่าจะประสบความสำเร็จอีกหรือไม่ 

ต้อม_รัตภูมิ:
เลือกตั้งใหม่ 28 พ.ย. 92 อบต.ในสงขลา อำเภอไหนมีกี่แห่งไปส่องกัน

องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. ท้องถิ่นขนาดเล็กสุดที่มีจำนวนมากที่สุดในจังหวัดสงขลามถึง 92 แห่ง และในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนของจังหวัดสงขลา มีท้องถิ่นประเภท อบต.ถึง 92 แห่ง มีที่ไหนบ้างอำเภอไหนกี่แห่งไปดูกัน

- อำเภอสทิงพระ 11 แห่ง อบต.กระดังงา อบต.คลองรี อบต.คูขุด อบต.จะทิ้งพระ อบต.ชุมพล อบต.ดีหลวง อบต.ท่าหิน อบต.บ่อดาน อบต.บ่อแดง อบต.วัดจันทร์ อบต.สนามชัย
- อำเภอจะนะ 11 แห่ง อบต.คลองเปียะ  อบต.คู  อบต.แค  อบต.จะโหนง  อบต.ตลิ่งชัน  อบต.ท่าหมอไทร อบต.นาหว้า  อบต.น้ำขาว  อบต.ป่าชิง  อบต.สะกอม  อบต.สะพานไม้แก่น
- อำเภอระโนด 10 แห่ง อบต.คลองแดน  อบต.แดนสงวน  อบต.ตะเครียะ  อบต.ท่าบอน  อบต.บ้านขาว  อบต.บ้านใหม่  อบต.พังยาง  อบต.ระโนด  อบต.ระวะ  อบต.วัดสน
- อำเภอนาทวี 9 แห่ง อบต.คลองทราย  อบต.นาหมอศรี  อบต.คลองกวาง อบต.สะท้อน  อบต.ท่าประดู่  อบต.ฉาง  อบต.ทับช้าง  อบต.ปลักหนู  อบต.ประกอบ
- อำเภอสะบ้าย้อย 8 แห่ง อบต.เขาแดง อบต.คูหา อบต.จะแหน อบต.ธารคีรี อบต.ทุ่งพอ อบต.บาโหย อบต.บ้านโหนด อบต.เปียน
- อำเภอสิงหนคร 7 แห่ง อบต.ทำนบ อบต.ชิงโค อบต.วัดขนุน อบต.บางเขียด อบต.ป่าขาด อบต.ปากรอ อบต.รำแดง
- อำเภอสะเดา 6 แห่ง อบต.ทุ่งหมอ  อบต.ท่าโพธิ์  อบต.พังลา  อบต.สำนักแต้ว  อบต.เขามีเกียรติ อบต.ปริก   
- อำเภอเทพา 6 แห่ง อบต.เทพา อบต.ปากบาง อบต.สะกอม อบต.ท่าม่วง อบต.วังใหญ่ อบต.เกาะสะบ้า
- อำเภอหาดใหญ่ 5 แห่ง อบต.ท่าข้าม อบต.ทุ่งใหญ่ อบต.คลองอู่ตะเภา อบต.ฉลุง อบต.พะตง
- อำเภอนาหม่อม 4 แห่ง อบต.นาหม่อม อบต.คลองหรัง อบต.เนินพิจิตร อบต.ทุ่งขมิ้น
- อำเภอควนเนียง 3 แห่ง อบต.ห้วยลึก อบต.ควนโส อบต.รัตภูมิ
- อำเภอรัตภูมิ 3 แห่ง อบต.ควนรู อบต.ท่าชะมวง อบต.เขาพระ
- อำเภอบางกล่ำ 2 แห่ง อบต.บางกล่ำ อบต.แม่ทอม
- อำเภอคลองหอยโข่ง 2 แห่ง อบต.คลองหอยโข่ง อบต.คลองหลา
- อำเภอเมืองสงขลา 2 แห่ง อบต.เกาะยอ อบต.ทุ่งหวัง
- อำเภอกระแสสินธุ์ 2 แห่ง อบต.โรง อบต.เกาะใหญ่

สำหรับข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา มี 141 แห่ง ดังนี้
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง   
- เทศบาลนคร  2 แห่ง         
- เทศบาลเมือง 11 แห่ง 
- เทศบาลตำบล  35 แห่ง   
- องค์การบริหารส่วนตำบล  92 แห่ง

ข้อมูลน่าสนใจ กฎหมายใหม่กำหนดให้มีส.อบต.ได้หมู่บ้านละ 1 คน จากเดิม 2 คน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 คน อบต.ไหนมีน้อยกว่า 6 หมู่บ้านให้เพิ่มตำแหน่งในหมู่บ้านขนาดใหญ่ให้ได้ 6 คน สำหรับจังหวัดสงขลา ยังคงมีท้องถิ่นประเภทอบต.ครบทั้ง 16 อำเภอ โดยอำเภอนาหม่อม เป็นอำเภอเดียวที่มีท้องถิ่นเป็น อบต.ทั้งหมดยังไม่มีที่ไหนยกฐานะเป็นเทศบาล และยังมีอบต.หลายแห่งที่เขตพื้นที่ครอบคลุมเพียงบางส่วนของตำบลเนื่องจากพื้นที่ไข่แดงหรือชุมชนใหญ่เคยเป็นสุขาภิบาลและได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล อาทิ อบต.ปริก อบต.ระโนด อบต.พะตง ฯลฯ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version