สังคมออนไลน์ > ห้องสนทนา

เกาะติดสถานการณ์น้ำฟ้าลมฝน ประจำฤดูกาล 2564-65

(1/4) > >>

ต้อม_รัตภูมิ:
"นิพนธ์" สั่งการ ปภ.ร่วมท้องถิ่นระดมกำลังขุดลอกคลองสามกอง-คลองสำโรง รับหน้ามรสุม

"นิพนธ์" สั่งการ ปภ.เขต12 ประสาน อบจ.สงขลา และ ทม.เขารูปช้าง ระดมกำลัง ขุดลอกคลองสามกอง-คลองสำโรง เตรียมรับฤดูมรสุม หวั่นน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชน

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผวจ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกอบจ.สงขลา นายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกคลองสามกอง-คลองสำโรง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้ามรสุมของพื้นที่ภาคใต้

โดยนายนิพนธ์ กล่าวว่า บริเวณคลองสามกอง-คลองสำโรง ในทุกๆปีจะมีการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ก่อนเข้าสู่ช่วงมรสุม ทั้งในส่วนของการขุดลอกคูระบายน้ำ การดูดสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ รวมทั้งการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชในคลองสามกอง-คลองสำโรง เพื่อให้น้ำไหลได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งของบ้านเรือนประชาชน มีร้านค้า โรงเรียน ประกอบกับชุมชนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้มีน้ำใช้จากสถานที่ดังกล่าว ระบายน้ำทิ้งลงสู่คลองสำโรงเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียและมีกลิ่นเหม็น อีกทั้งมีผักตบชวาที่เป็น อุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก 

ตนจึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยให้มีการบูรณาการดำเนินการบริหารจัดการน้ำร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ โดยเฉพาะการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตลอดจนการบำบัดน้ำเสียในคูคลองน้ำใสทำให้ชุมชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้น และพร้อมรับฤดูมรสุมที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเมื่อน้ำระบายไม่ทันจะเอ่อท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในชุมชน

สำหรับการดำเนินงานดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ศูนย์ปภ.เขต 12 ได้บูรณาการเครื่องจักรเช่น รถแบ็คโฮ รถบรรทุก ฯลฯ รวมทั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานร่วมกัน

////

ต้อม_รัตภูมิ:
"นิพนธ์" ตรวจความพร้อมการระบายน้ำเมืองหาดใหญ่

มท.2 นิพนธ์ บุญญามณี ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำอำเภอหาดใหญ่ ติดตามความคืบหน้าโครงการขยายคลองร.1 สั่งการให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ป้องกันการสูญเสียให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด(27 ก.ย.64) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำคลองภูมินาถดำริ ที่บริเวณประตูระบายน้ำหน้าควน อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายรุทร์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการขยายคลองภูมินาถดำริ หรือคลองร.1 ซึ่งมีความคืบหน้าไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 91.5 คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2565 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการดำเนินงานจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่สามารถช่วยระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากที่จะมาถึงได้ จากการประเมินศักยภาพพบว่าสามารถระบายน้ำได้ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที คาดว่าจะสามารถป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้ โดยในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ทางกรมชลประทาน จะให้ผู้รับเหมาชะลอการก่อสร้างงานที่กระทบต่อการระบายน้ำออกไปก่อนเพำื่อเตรียมความพร้อมรับการระบายในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่าการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าปีนี้ปริมาณน้ำฝนจะเยอะกว่าปีที่แล้ว ซึ่งขณะนี้พื้นที่ตอนบนของประเทศกำลังได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมพาดผ่าน ดังนั้นพื้นที่ภาคใต้ในช่วงปลายเดือนตุลาคม-ธันวาคม จะเข้าสู่ช่วงมรสุม จึงต้องวางแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ก่อนน้ำมา ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ

ต้องบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งงบประมาณ บุคลากร เครื่องจักร มีการวางแผนร่วมกันเพื่อรับมือมวลน้ำที่จะเข้ามาในช่วงฤดูมรสุม ลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด ไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตซึ่งการเตรียมความพร้อมที่ดีจะเป็นการยับยั้งการสูญเสีย และบรรเทาความเสียหายได้

สำหรับโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ ระยะที่ 2 เป็นการปรับปรุงคลองภูมินาถดำริ หรือคลองร.1 จากเดิมระบายอยู่ที่ 465 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ทำการขยายให้ระบายน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยเป็นการแบ่งน้ำจากคลองอู่ตะเภาก่อนไหลผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ ให้ระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาเร็วขึ้น โดยที่คลองอู่ตะเภาสามารถระบายน้ำได้ประมาณ 465 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เมื่อรวมกับการระบายน้ำคลองร.1 จะทำให้สามารถระบายน้ำได้ 1,660 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอในการป้องกันน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ และเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้อีกด้วย 

ต้อม_รัตภูมิ:
8 ต.ค.64 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองตกหนักถึงหนักมากร้อยละ 60 ของพื้นที่

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง อนึ่ง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “ไลออนร็อก”แล้ว
และเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 10-11 ต.ค. 64

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

จังหวัดสงขลา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอรัตภูมิ ควนเนียง หาดใหญ่ บางกล่ำ คลองหอยโข่ง สะเดา และนาทวี

ต้อม_รัตภูมิ:
เตรียมความพร้อมระบายน้ำคลองภูมินาถดำริ รับฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่

ชลประทาน เผยความคืบหน้าการขยายคลองภูมนาถดำริ หรือคลองร.1 คืบหน้าไปมากกว่า 90% แล้วพร้อมสั่งชะลอการก่อสร้างที่กระทบการระบายน้ำ มั่นใจศักยภาพการระบายเพียงพอสามารถป้องกันน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ได้นายรุทร์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11  สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการขยายคลองภูมินาถดำริ หรือคลองร.1 ซึ่งมีความคืบหน้าไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 91.5 คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2565 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการดำเนินงานจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่สามารถช่วยระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากที่จะมาถึงได้ จากการประเมินศักยภาพพบว่าสามารถระบายน้ำได้ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ขณะนี้ได้สั่งการให้ผู้รับเหมาชะลอการก่อสร้างงานที่กระทบต่อการระบายน้ำออกไปก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบายในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง

สำหรับโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ ระยะที่ 2 เป็นการปรับปรุงคลองภูมินาถดำริ หรือคลองร.1 จากเดิมระบายอยู่ที่ 465 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ทำการขยายให้ระบายน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยเป็นการแบ่งน้ำจากคลองอู่ตะเภาก่อนไหลผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ ให้ระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาเร็วขึ้น โดยที่คลองอู่ตะเภาสามารถระบายน้ำได้ประมาณ 465 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เมื่อรวมกับการระบายน้ำคลองร.1 จะทำให้สามารถระบายน้ำได้ 1,660 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอในการป้องกันน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ และเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้อีกด้วย

พร้อมกันนี้ทางโครงการยังได้มีการปรับภูมิทัศน์บริเวณต้นคลองภูมินาถดำริ ประตูระบายน้ำบ้านหน้าควน โดยมีการจัดทำป้ายชื่อคลองคลองภูมินาถดำริ ขนาดใหญ่และสวยงาม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสำเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ และทรงพระราชทานชื่อคลองภูมินาถดำริ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 มีการปรับพื้นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน พื้นที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชน เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ผู้มาหาดใหญ่ต้องแวะมาเยี่ยมเยือน

ทีมงานบ้านเรา:
เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ช่วงฤดูฝนปลายเดือนตุลาคมคาดว่าอาจมีปริมาณฝนค่อนข้างสูง

จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย  วาตภัย  และดินถล่มช่วงฤดูฝนปลายเดือนตุลาคมนี้คาดว่าปีนี้อาจมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างสูง

ในช่วงตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคมเป็นต้นไปจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้โ ดยทิศทางลมจะเปลี่ยนทิศทางจากตะวันตกเฉียงใต้ มาสู่ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นและคลื่นลมแรง จังหวัดสงขลาได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมืออุทกภัย วาตภัย  และดินถล่ม 

( 14  ตุลาคม 2564) ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อหารือเรื่องแนวทางการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ  อาทิ  การสำรวจพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก  การขุดลอกคู   คลอง    เพื่อระบายน้ำ  การเตรียมเครื่องจักรกล     เรือท้องแบน   สถานที่อพยพประชาชน     สะพานชั่วคราว   การบริหารจัดการ   และกำลังพลที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานได้สำรวจ ความพร้อมของเครื่องจักรกล   วัสดุ  อุปกรณ์  ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  และให้หน่วยงานในพื้นที่สำรวจพนังกั้นน้ำ  หรืออ่างเก็บน้ำว่ามีร่องรอยชำรุดหรือไม่  หากพบรอยชำรุด  หรือมีความเสี่ยงไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ให้เร่งซ่อมแซม   แก้ไขอย่างเร่งด่วน  พร้อมกันนี้ได้ให้จัดเตรียมสถานที่อพยพประชาชน  หากกรณีน้ำท่วมในระดับสูง  ไม่สามารถพำนักในบ้านเรือนของตัวเองได้   
         
สำหรับสถานการณ์น้ำฝนในจังหวัดสงขลาที่ผ่านมายังมีปริมาณน้อย  โดยปริมาณน้ำฝนสะสมทั้งปี 960.9 มิลลิเมตร ในขณะที่ค่าฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ  2,245   มิลลิเมตร คาดว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคม  ถึงเดือนธันวาคม 2654   อาจจะมีฝนตกหนัก  และอาจเกิดน้ำท่วมได้   ขอให้ประชาชนและชาวเรือติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด

--------------------------------------------------------------------------
 ภาพ - วิทยา  /  ข่าว – มุจรินทร์
 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version