ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

You instilled in me a love

เริ่มโดย bovton1818, 15:25 น. 21 ก.ย 64

bovton1818

You instilled in me a love for science fiction and fantasy, and I've gone on to build a career around that," Goyer told him. One of the last things they ever discussed was whether Goyer would get the opportunity to film Foundation, which his father regarded as the greatest work of science fiction.

อ่านต่อเพิ่มเติม โรงเรียนบ้านห้วยปริก

สาระสำคัญ   โรคกระดูกพรุน