ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ส่องอนาคต 9 เขตเลือกตั้งใหม่สส.สงขลา

เริ่มโดย ฅนสองเล, 13:44 น. 22 ก.ย 64

ฅนสองเล

ส่องอนาคต 9 เขตเลือกตั้งใหม่สส.สงขลา

มีการนำเสนอและแชร์กันบนโลกออนไลน์ถึงเขตเลือกตั้งใหม่จังหวัดสงขลา ซึ่งยังไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นทางการจากกกต.แต่อย่างใด และกฎหมายเลือกตั้งใหม่ก็ยังไม่เรียบร้อยแต่ขอนำเสนอให้ได้ติดตามกันก่อนว่าแนวโน้มเขตเลือกตั้งใหม่เป็นเช่นไร ส่วนตัวมองว่าบางเขตเลือกตั้งยังดูไม่สอดคล้องกับวิถีชาวบ้านในพื้นที่เท่าไหร่ แต่ในเมื่อหลักการสำคัญของการแบ่งเขตเลือกตั้งคือสัดส่วนจำนวนประชากรต้องแตกต่างกันไม่เกิน 10%

จำนวนประชากรจังหวัดสงขลา ณ ช่วงเวลาที่มีการนำมาแบ่งเขตเลือกตั้งอยู่ที่ 1,428,609 คน เฉลี่ยจำนวนประชากร 158,734 คนต่อสส. 1 คน จากการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวนประชากรจังหวัดสงขลา แยกตามรายอำเภอ ดังนี้ (ตัวเลขอาจไม่ตรงกันบ้างเนื่องจากช่วงเวลาการสรุปจำนวนประชากรอาจต่างกัน)
1.เมืองสงขลา 163,974
2.หาดใหญ่ 401,683
3.นาหม่อม 22,933
4.คลองหอยโข่ง 27,153
5.สะเดา 124,472
6.รัตภูมิ 75,436
7.ควนเนียง 34,257
8.บางกล่ำ 32,026
9.สิงหนคร 89,993
10.สทิงพระ 47,973
11.กระแสสินธุ์ 14,963
12.ระโนด 64,219
13.สะบ้าย้อย 79,820
14.นาทวี 69,509
15.จะนะ 108,000
16.เทพา 78,503

ส่วนเขตเลือกตั้งใหม่แบ่งตามพื้นที่ดังนี้
เขต 1 อ.เมืองสงขลา พื้นที่คงเดิม
เขต 2 ต.หาดใหญ่ ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ เขตนี้มีการตัดต.คลองแหออกไป เหลือแค่เทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งมีประชากรมากกว่า 1.5 แสน แล้วรวมกับตำบลเล็กๆ อย่างคลองอู่ตะเภา ซึ่งความจริงระหว่าง 2 ตำบลนี้มีคลองแหกันอยู่แต่ก็ไม่ได้ห่างไกลกันมาก ถือว่ายังพอได้
เขต 3 ต.คอหงส์ ทุ่งใหญ่ ท่าข้าม น้ำน้อย คูเต่า คลองแห อ.หาดใหญ่ + อ.นาหม่อม เขตนี้ตัดพื้นที่ต.ควนลัง ฉลุง ทุ่งตำเสา ออกไปรวมคลองแหเข้ามาแทน หาดใหญ่เป็นอำเภอใหญ่ประชากรกว่า 4 แสนจึงต้องแตกเป็น 3 เขต เขตนี้ควรเป็นต.บ้านพรุ+พะตง เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นรอยต่อกับนาหม่อมกับคอหงส์ หากไปรวมกับฝั่งบางกล่ำถือว่าไกลมากจึงควรสลับต.คลองแห+คูเต่าไปแทน ซึ่งงสัดส่วนประชากรก็ใกล้เคียงกัน
เขต 4 อ.ระโนด+กระแสสินธุ์+สทิงพระ+ต.ม่วงงาม บางเขียต ชะแล้ วัดขนุน รำแดง อ.สิงหนคร พื้นที่เหมาะสมและใกล้เคียงกัน
เขต 5 อ.รัตภูมิ+ควนเนียง+ทม.สิงหนคร ต.ทำนบ ชิงโค ปากรอ ป่าขาด อ.สิงหนคร พื้นที่เหมาะสมและใกล้เคียงกัน
เขต 6 อ.สะเดา+คลองหอยโข่ง ถือว่าสวยงามเพราะก่อนนี้สำนักแต้ว สำนักขาม ถูกรวมกับเขต 7 ซึ่งไกลกันมากในทางการเดินทางหาเสียง สะเดาควรเป็นเขตเดียวทั้งอำเภอเพื่อพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่
เขต 7 อ.นาทวี+สะบ้าย้อย+ต.ลำไพล วังใหญ่ อ.เทพา
เขต 8 อ.จะนะ+เทพา ยกเว้นต.ลำไพล วังใหญ่ เขต 7-8 ถือเป็นการรวม 4 อำเภอพื้นที่ความมั่นคงเป็นเขตเดียวกัน
เขต 9 ต.บ้านพรุ พะตง ควนลัง ฉลุ่ง ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ + อ.บางกล่ำ เขตน้องใหม่แยกพื้นที่มาจากบางส่วนของเขต 3-5-6 เขตนี้เหมือนที่นำเสนอในเขต 3 คือควรสลับบ้านพรุ+พะตง ไปเขต 3 แล้วย้ายคลองแห+คูเต่า มาเขต 9 แทน บริบทรอยต่อพื้นที่จะเหมาะสมกันมากกว่า

นี่คือบริบทการแบ่งพื้นที่คร่าวๆ ที่นำมาให้ได้ติดตามกันก่อนส่วนข้อมูลอย่างเป็นทางการต้องรอให้กฎหมายเลือกตั้งใหม่ผ่านทุกขั้นตอนแล้วกกต.สงขลา จะมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่และเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้ม่สวนได้เสีย ก่อนประกาศเขตเลืทอกตั้งอย่างเป็นทางการ สำหรับผู้สนใจลงเวทีการเมืองก็ดูเขตเลือกตั้งที่หมายมั่นว่าจะลงกันไว้ก่อนได้เลยครับ