ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

NERA ลูกปัดมโนราห์บ้านขาว ระโนด ผลิตภัณฑ์นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายกรมสมเด็จพระเทพฯ

เริ่มโดย ฅนสองเล, 12:51 น. 28 ก.ย 64

ฅนสองเล

NERA ลูกปัดมโนราห์บ้านขาว ระโนด ผลิตภัณฑ์นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายกรมสมเด็จพระเทพฯ

NERA ลูกปัดมโนราห์บ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลิตภัณฑ์นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หัตถกรรมลูกปัดมโนราห์บ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ภายใต้แบรนด์ NERA สินค้าที่นำเอาหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างการทำชุดมโนราห์ มาพัฒนาออกแบบ ต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบคุณค่าจากชาวบ้านสู่ผู้ใช้ สะท้อนถึงความแตกต่าง และเสน่ห์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความสวยงาม ทันสมัย และเป็นที่สนใจมากขึ้น

นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมคู่สมรสที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบ ถวายบังคมลา เพื่อความเป็นสิริมงคล โอกาสนี้จึงได้นำกระเป๋าที่ทำจากลูกปัดมโนราห์ของอำเภอระโนด ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ วังสระประทุม ที่ผ่านมา

"กระเป๋าจากลูกปัดมโนราห์ เป็นงานศิลปะที่มีคุณค่า มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผู้ที่จะมาทำตรงนี้ได้ จะต้องเข้าใจในการเลือกลวดลาย สีสันของลูกปัด เพื่อนำมาถักทอผสมกับกระเป๋า และจะสื่อสารอย่างไรให้คนนอกพื้นที่ที่ไม่รู้จักมโนราห์ได้มาเห็นความเป็นศิลปะ ที่มีความสร้างสรรค์ และมีเอกลักษณ์ จึงอยากนำสิ่งของนี้ขึ้นทูลเกล้าถวายแด่พระองค์ท่าน"

ด้าน นายเนติพงศ์ ไล่สาม ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ลูกปัดมโนราห์บ้านขาว กล่าวว่า มีความผูกพัน และประทับใจในชุดมโนราห์ ที่นำมาเรียงร้อยเกิดเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ มีสีสัน สวยสะดุดตา และมีคุณค่าอยู่ในตัว จึงอยากให้เกิดการพัฒนามูลค่าสินค้า และต่อชีวิตให้กับคนในชุมชน เพื่อสร้างงานที่มีความหลากหลาย เพิ่มรายได้ อีกทั้งให้ผู้ใช้เกิดความประทับใจในศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ จึงมีแนวคิดในการนำเอาภูมิปัญญาการร้อย และสีสันที่ปรากฏอยู่บนตัวมโนราห์ มาส่งต่อความเป็นตัวตนให้กับผู้ใช้ได้สัมผัสคุณค่าได้กว้างยิ่งขึ้น และเกิดความรู้สึกมั่นใจในผลิตภัณฑ์

สำหรับแบรนด์ NERA จะเน้นในเรื่องของสีสันและลวดลายที่โดดเด่น บ่งบอกถึงความเป็นมโนราห์ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจ มากกว่าการได้รู้จักเพียงลูกปัดที่สร้างเป็นชุดประกอบการแสดงมโนราห์เท่านั้น ปัจจุบันสินค้าที่ได้รับความนิยมจะเป็นในเรื่องของเครื่องใช้สตรี เช่น กระเป๋า และเครื่องตกแต่งบ้าน โดยราคาของสินค้าขึ้นอยู่กับขนาด และความยากง่ายในการผลิต ตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักหมื่น

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ตอบกลับอย่างรวดเร็ว

ชื่อ:
การยืนยัน:
กรุณาเว้นช่องนี้ว่างไว้:
พยัญชนะไทยตัวสุดท้าย:
shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง