ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

รมว.ท่องเที่ยวฯ ลุยส่งเสริมท่องเที่ยวเทพา-จะนะ ล่องเรือคลองควาย เจดีย์ควนธง

เริ่มโดย ฅนสองเล, 12:58 น. 28 ก.ย 64

ฅนสองเล

รมว.ท่องเที่ยวฯ ลุยส่งเสริมท่องเที่ยวเทพา-จะนะ ล่องเรือคลองควาย เจดีย์ควนธง

"พิพัฒน์" รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมผลักดันการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อำเภอเทพา และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองควาย หมู่ที่ 8 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริม และผลักดันให้การท่องเที่ยวชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าอำเภอเทพามีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ที่จะต้องนำมาฟื้นฟู เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบเรือคายัค พร้อมเสื้อชูชีพ ให้กับกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองควาย เพื่อใช้รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสัมผัสกับความสวยงามของป่าโกงกาง และสัตว์น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการจัดตั้งบูทผลิตภัณฑ์ของชุมชน อาทิ กะปิเทพาจากกุ้งเคยแท้ 100% น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น พิมเสนน้ำ และน้ำผึ้งชันโรง โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา
จากนั้น ได้เดินทางเยี่ยมชมสวนสมุนไพรบ้านโคกกอ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา ได้ร่วมพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพร อาทิ ชะเอมไทย ยอป่า ส้มปอย ชะมวง มะขามป้อม ฟ้าทะลายโจร ฯลฯ เพื่อให้สวนสมุนไพรแห่งนี้ ได้เป็นจุดเรียนรู้ของชาวบ้าน และเป็นที่เก็บรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านชนิดต่างๆ ซึ่งชาวบ้านเองได้ทำการรวมกลุ่มสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อร่วมกันทำการปลูกสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยา และรวบรวมผลผลิตที่ได้นำมาแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรต่างๆ ออกจำหน่ายสร้างรายได้เสริมในช่วงโควิด-19

ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะได้เดินทางไปดูพื้นที่ควนเจดีย์ หมู่ที่ 6 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จุดชมวิวท่ามกลางทะเลหมอก หลังสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลาย ซึ่งยอดภูเขาแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลราวๆ 800-1,000 เมตร สภาพพื้นที่ป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งบนยอดควนเจดีย์มีการประดิษฐานเจดีย์สีทอง ซึ่งมีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนาน ว่าครั้งหนึ่งได้มีการรวบรวมทองคำและทรัพย์สิน เพื่อไปบรรจุยังพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช แต่ไปไม่ถึงหรือไม่ทัน จึงได้นำทรัพย์สินเหล่านั้นขึ้นมาไว้บนยอดเขาก่อนจะสร้างเจดีย์ครอบเอาไว้ แต่ไม่พบการระบุว่าสร้างขึ้นในยุคสมัยใด

จากนั้นในเวลา 15.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ออกเดินทางต่อไปยัง แหล่งท่องเที่ยวควนธง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อชมทัศนียภาพและสำรวจความพร้อม และความต้องการของชุมชน เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากสถานที่แห่งนี้มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และทะเลหมอกที่สวยงาม อีกทั้งยังมีเจดีย์ควนธง ซึ่งเป็นเจดีย์โบราณที่มีความสัมพันธ์กับชาวบ้านน้ำขาวมาอย่างยาวนาน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับมอบหมายจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ติดตามความพร้อมในเรื่องการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว พร้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชน ให้มีความพร้อมสำหรับรองรับการเปิดเมืองในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งจากการลงพื้นที่อำเภอเทพา และอำเภอจะนะ พบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจมากมายที่จะต้องนำมาพัฒนา ฟื้นฟูและทำการเปิดให้ท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดีขึ้นหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว ประชา-ณัฐภรณ์/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ตอบกลับอย่างรวดเร็ว

ชื่อ:
การยืนยัน:
กรุณาเว้นช่องนี้ว่างไว้:
พยัญชนะไทยรองตัวสุดท้าย:
shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง