ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

เชิญร่วมโครงการประกวดบทความชิงรางวัล

เริ่มโดย ฅนสองเล, 16:37 น. 17 พ.ย 53

ฅนสองเล

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมประกวดบทความ ในหัวข้อ "สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาประเทศในทศวรรษหน้า"

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดโครงการประกวดบทความ ในหัวข้อ "สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาประทศในทศวรรษหน้า"เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในอนาคต ให้เป็นที่ยอมรับและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างต่อเนื่อง

นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ เลขาธิการที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แจ้งว่า สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดโครงการประกวดบทความ ในหัวข้อ "สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาประทศในทศวรรษหน้า" ขึ้น เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในอนาคต ให้เป็นที่ยอมรับและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม  ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

โดยผู้เข้าร่วมประกวดต้องมีคุณสมบัติเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ การศึกษา และอายุ และบทความที่ส่งจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่เป็นบทความภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษร Angsana ขนาด 16 พิมพ์ไม่เว้นบรรทัด ความยามไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 โดยผู้ประกวดต้องเขียนบทความด้วยตนเองเท่านั้นและเนื้อหาจะต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่มาก่อน

ผู้สนใจสามารถส่งบทความ ได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่  9    ธันวาคม  2553 ผ่านทางเว็บไซต์  nesac_pr@yahoo.com  หรือโทรสาร 02-143-9707 หรือ 02-143-9708 หรือ ทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่  สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสิงห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210   

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ส่งบทความแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ไว้อย่างชัดเจน สำหรับการติดต่อกลับในภายหลัง