ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ปชป.สงขลา จัดประชุมจัดตั้งกรรมการสาขาเขต 2 ดันนิพัฒน์ อุดมอักษร ลงสนามใหญ่

เริ่มโดย ฅนสองเล, 15:14 น. 03 ต.ค 64

ฅนสองเล

ปชป.สงขลา จัดประชุมจัดตั้งกรรมการสาขาเขต 2 ดันนิพัฒน์ อุดมอักษร ลงสนามใหญ่เที่ยวหน้า 

พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสงขลา ขยับตัวเตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้งเที่ยวหน้าจัดประชุมเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคเขต 2 พร้อมดันนายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกอบจ.สงขลา ลงทวงแชมป์เขต 2 คืนในเที่ยวหน้า โดยเลือกนายธนัชทัศน์ รัตนดิต เป็นหัวหน้าสาขาพรรคฯ คนใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก  12 คน

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ที่สมาคมฮากกาหาดใหญ่ ถนนชีอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์สงขลา เขตเลือกตั้งที่ 2 จัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคผู้ริเริ่ม เขต 2 จังหวัดสงขลา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีแกนนำ สมาชิกพรรค ตัวแทนสาขาพรรคในพื้นที่ต่างทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง อาทิ นายถนอมศักดิ์ แป๊ะเส้ง หัวหน้าสาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขต 1 สงขลา นายธรรมนูญ สาลีมีน อดีตประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขต 2 สงขลา นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกอบจ.สงขลา และว่าที่ผู้เสนอตัวลงสมัครสส.เขต 2 สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยสมาชิกพรรคเข้าร่วมประมาณ 200 คนเข้าร่วมประชุม โดยมีผู้แทนจากกกต.สงขลา มาร่วมประชุมและให้คำแนะนำการดำเนินงานด้วย

โดยที่ประชุมได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขต 2 สงขลา โดยให้สมาชิกพรรคเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จำดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาพรรคและกรรการรวม 11 ตำแหน่ง ก่อนที่จะให้สมาชิกจะลงคะแนนเสียงซึ่งสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้ง ปรากฎว่านายธนัชทัศน์ รัตนดิต อดีตผู้ช่วยสส.ของนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าสาขาพรรคฯ คนใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการในตำแหน่งต่างๆ ประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย

1.นายธนัชทัศน์ รัตนดิต  หัวหน้าสาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสงขลา
2.นายเอกธนาพล เอกธนพิทักษ์บดี รองหัวหน้าฯ
3.นายฐานันดร เพชรเงินทอง เลขานุการฯ
4.นางสาวอนงค์รตี บุหลัน รองเลขานุการฯ
5.นายวินัย สินชู นายทะเบียนสาขาฯ
6.นางสาวอริศรา มณี เหรัญญิกสาขาฯ
7.นายมานพ รักนวล กรรมการสาขาฯ
8.นายวินัย ฤทธิ์โต กรรมการสาขาฯ
9.นางอารีย์ พวงสอน กรรมการสาขาฯ
10.นางสาวมัณณีญา สิทธิเศษ กรรมการสาขาฯ
11.นางสาวผกาวรรณ จันทร์เจริญ กรรมการสาขาฯ
12.นายภูษิต ฝาเจริญ กรรมการสำรอง
13.นางนิตยา พาณิชกุล กรรมการสำรอง

ขณะที่นายธนัชทัศน์ รัตนดิต หัวหน้าสาขาพรรคฯ คนใหม่ กล่าวว่าต้องขอขอบคุณ ผู้ใหญ่และสมาชิกทุกท่าน ซึ่งหลังจากนี้ เบื้องต้นจะส่งรายงานการประชุมในวันนี้ไปยังพรรคเพื่อดำเนินการรับรองต่อไป และภายในเดือนตุลาคมนี้จะมีการเปิดที่ทำการสาขาพรรคซึ่งดำเนินการจัดตั้งแล้วบนถนนราษฎร์อุทิศ (สุดเขต 8) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อทำกิจกรรมทางการเมือง และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอหาดใหญ่ต่อไป

ทางด้านนายนิพัฒน์ อุดมอักษร ได้พูดคุยกับสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ว่าตนเองในฐานะชาวหาดใหญ่โดยกำเนิด ที่ผ่านมาได้ทำธุรกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม ทำงานช่วยเหลือสังคมในนามองค์กรภาคเอกชนหลายตำแหน่ง โดยปัจจุบันเป็นนายกสมาคมเอสเอ็มอีจังหวัดสงขลา นายกสโมสรไลออนส์หาดใหญ่ และอีกหลายสมาคม มูลนิธิ ชมรม ฯลฯ ส่วนในทางการเมืองได้ทำหน้าที่อย่างเป็นทางการร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการนายกอบจ.สงขลา มีหน้าที่ดูแลผลักดันการพัฒนาพื้นที่เมืองหาดใหญ่โดยเฉพาะ

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในทุกบทบาท โดยเฉพาะในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่มอบถุงยังชีพพรรคประชาธิปัตย์ แก่ อสม.ซึ่งเป็นแนวหน้าที่ทำงานหนักเพื่อป้องกันโควิด-19 มอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ด้อยโอกาส รวมถึงกลุ่มมัคเทศน์อาชีพ กลุ่มนักดนตรี ซึ่งเฉพาะส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ดำเนินการแจกจ่ายไปแล้วมากกว่า 2,000 ชุด และจะดำเนินการต่อไปในส่วนของการเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มแก่ครอบครัว โดยขอยืนยันว่าทุกงานที่ทำ ทำด้วยความตั้งใจเพื่อบ้านเมืองของเรา "จริงใจรับใช้ประชาชน" ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นพรรคประชาธิปัตย์ มั่นใจนายนิพัฒน์ อุดมอักษร ฝากชื่อนี้ไว้ในใจทุกท่านด้วยครับ