การศึกษาและนวัตกรรม > แวดวงการศึกษา

การแต่งงาน

(1/1)

การแต่งงาน:
การแต่งงาน เป็นวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอด และปฎิบัติกันมาอย่างยาวนาน ทุกประเทศ ทุกภาษา และมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ตามความเหมาะสมของยุคสมัย เป็นงานพิธีมงคล จึงมักจะมีพิธีกรรมทางศาสนาร่วมอยู่ด้วย https://whatalearn.com/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version