ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

Through separate trials

เริ่มโดย bovton1818, 12:34 น. 06 ต.ค 64

bovton1818

Through separate trials, the team found that regular massages help build the baby's microbiome – the layer of bacteria that resides on the skin and in the gut. The microbiome plays a critical role in enhancing immunity, by acting as an effective barrier that can keep infections out.

อ่านต่อเพิ่มเติม โรงเรียนบ้านนาเส 

สาระสำคัญ ปัญญาอ่อน