ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

Writer I Rebecca felt those

เริ่มโดย bovton1818, 15:08 น. 06 ต.ค 64

bovton1818

Writer I Rebecca felt those repercussions at her digital media company in New York City. "I remember getting some devastating feedback that some high-ranking people didn't think I enjoyed my job because I wasn't vocal in virtual meetings and had my camera off," she says. She pointed out she was working through a pandemic and a period of racial unrest in the country, but she says she felt "penalised for it through isolation". She says, "I was definitely on the outskirts of the community they'd created."

อ่านต่อเพิ่มเติม โรงเรียนบ้านนาเหนือ

สาระสำคัญ food