ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

Through the decades he explains

เริ่มโดย bovton1818, 15:49 น. 06 ต.ค 64

bovton1818

Through the decades, he explains, managers have become accustomed to evaluating the performance of their employees based on easily measurable factors: hours spent at work, or money generated for the business, for example. Humans like standard yardsticks against which they can measure and compare things, but we must appreciate that productivity comes in many forms, he adds.

อ่านต่อเพิ่มเติม โรงเรียนบ้านร่องเจริญ

สาระสำคัญ คุณค่า