ข่าวสารและสาระ > ทันข่าวท้องถิ่น

เดินหน้าผลักดัน “Hatyai Sandbox Plus” พื้นที่ทดสอบการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน

(1/1)

ต้อม_รัตภูมิ:
จังหวัดสงขลา เดินหน้าผลักดัน “Hatyai Sandbox Plus” พื้นที่ทดสอบการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน เตรียมพร้อมรองรับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการศึกษา เพื่อสร้างเมืองหาดใหญ่ให้ปลอดภัยสำหรับทุกคน

(6 ต.ค. 64) นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมหารือมาตรการโครงการ “Hatyai Sandbox Plus” พื้นที่ทดสอบการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ และองค์กรความร่วมมือที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติภายใต้มาตรการของ ศบค. ในการเปิดพื้นที่รองรับการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการศึกษา เพื่อสร้างเมืองหาดใหญ่ให้ปลอดภัย

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการ “Hatyai Sandbox Plus” ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้หลายด้าน เพื่อให้สามารถเปิดพื้นที่เมืองหาดใหญ่สำหรับรองรับการเปิดเมือง ซึ่งเมืองหาดใหญ่เป็นเมืองเปิด มีลักษณะทางกายภาพคล้ายกับหัวเมืองเศรษฐกิจของประเทศ คือมีทางเข้าออกหลายทาง มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ การค้า ท่องเที่ยวและบริการ มีสถาบันการศึกษาและความพร้อมในด้านบุคลากร พร้อมเป็นพื้นที่ทดสอบ (Sandbox) สำหรับการออกแบบนโยบายการเปิดเมืองของรัฐบาลได้

แม้ว่าจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสงขลายังคงเพิ่มสูงขึ้น ทางจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือในการรองรับเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโครงการ นอกจากนี้จะเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีน จำนวน 250,000 โดส ให้กับหาดใหญ่ Sandbox และชุดตรวจ ATK 170,000 ชุด เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามา รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ตรวจ ATK เพิ่มขึ้นในอำเภอหาดใหญ่ เพื่อให้เข้าถึงง่าย รวดเร็ว และการจํากัดการทํา Home Isolation และจัดตั้ง Community Isolation ให้เพียงพอกับจํานวนผู้ป่วย

ทั้งนี้ที่ผ่านมา จังหวัดสงขลาได้ดำเนินกิจกรรม Hatyai Smart & Clean Trip (เฟส 1) โดยนำร่อง 6 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้เงื่อนไขการบริการแบบใหม่และดำเนินมาตรการของสถานประกอบการตามนโยบายของ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และคาดว่าจะมีอีกหลายร้านค้า รวมถึงบริษัทห้างร้านต่างๆ และกลุ่ม SME จะเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถเปิดทำการได้อย่างเต็มรูปแบบ

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวเน้นย้ำและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งมาตรการ D-M-H-T-T-A และมาตรการ Universal Prevention การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล เพื่อป้องกัน ลดการแพร่ระบาดของโรค และสามารถอยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว ประชา โชคผ่อง/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version