gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบนายสิบตํารวจสายปราบปราม ข้อสอบใหม่อัพเดทล่าสุด!  (อ่าน 1144 ครั้ง)

แนวข้อสอบนายสิบตํารวจสายปราบปราม ข้อสอบใหม่อัพเดทล่าสุด!

ออฟไลน์ Pangnap

ตำรวจ คือ อาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คน เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีเกียรติและเป็นอาชีพที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ได้ แต่การสอบเข้านั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายดายนัก เพราะตอนนี้มีผู้คนมากมายที่หันมาสนใจการสอบตำรวจ แม้กระทั่งตำรวจสายปราบปรามเองก็มีผู้สนใจเข้าสอบเป็นจำนวนมาก ในบทความนี้ จะมาแนะนำแนวข้อสอบตำรวจปราบปราม ให้ได้ทราบกัน เพื่อให้ผู้ที่สนใจการสอบตำรวจปราบปรามสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ นี้ที่เกี่ยวกับแนวข้อสอบตำรวจปราบปรามไปศึกษาและประกอบการตัดสินใจก่อนสอบได้ ซึ่งเมื่อได้ลองอ่านแล้วรับรองว่าจะช่วยคุณได้อย่างแน่นอน
 
ข้อสอบตำรวจปราบปราม
การสอบตำรวจปราบปรามจะมีการแบ่งการสอบออกเป็น 3 รอบด้วยกัน ได้แก่ การสอบภาควิชาการ การสอบพละ และการสอบสัมภาษณ์ โดยส่วนของแนวข้อสอบตำรวจปราบปรามในรอบแรกนั้น จะแบ่งข้อสอบทั้งหมดออกเป็น 150 ข้อ เท่ากับ 150 คะแนน จำนวน 6 วิชา มีเวลาในการทำข้อสอบจำนวน 3 ชั่วโมง ซึ่งวิชาที่ใช้ในการสอบมีดังต่อไปนี้
•   ความสามารถทั่วไปหรือคณิตศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ
•   ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ
•   ภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ข้อ
•   ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 ข้อ
•   กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 20 ข้อ
•   สังคมฯ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ

ในส่วนของการสอบรอบที่สอง จะเป็นการสอบพละ โดยจะมีการทดสอบร่างกายในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่
•   การว่ายน้ำ 25 เมตร
•   การวิ่ง 1,000 เมตร
•   การวิ่งระยะสั้น
•   การวิ่งกลับตัว / วิ่งเก็บของ
•   การยืนกระโดดไกล

การสอบในรอบที่สามหรือรอบสัมภาษณ์ โดยเกณฑ์การสอบคือ ผ่าน / ไม่ผ่าน ซึ่งจะมีขั้นตอนการสอบดังนี้
•   การสอบสัมภาษณ์
•   การตรวจร่างกาย
•   การทดสอบสุขภาพจิต
•   ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ และความประพฤติ

ข้อสอบตำรวจปราบปรามเหมาะกับใคร
หลังจากที่ได้ทราบกันไปแล้วว่าแนวข้อสอบตำรวจปราบปรามนั้นมีอะไรบ้าง แต่หลายคนก็อาจจะยังมาทราบว่าการสอบตำรวจปราบปรามเหมาะกับใคร หรือข้อสอบตำรวจปราบปราม ใครสอบได้บ้าง บทความนี้จะช่วยไขข้อสงสัยในเรื่องนี้ให้กับคุณ ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครสอบตำรวจปราบปรามได้ มีดังต่อไปนี้
•   เพศชาย อายุ 18-27 ปี (บางปีอาจจะมีการรับสมัครเพศหญิง)
•   เป็นผู้ที่จบการศึกษาในวุฒิ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่เรียบจบแล้วภายในวันที่ปิดรับสมัคร
เท่านั้นและไม่จำกัดสายการเรียนที่จบ
•   เป็นผู้สูง 160 ซม. รอบอก 77 ซม.
•   ไม่จำกัดน้ำหนักของผู้สมัคร แต่จะต้องมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 35 หากเกินจะถือว่าเป็นโรคอ้วน ซึ่งเป็นโรค
ที่ขัดต่อการรับราชการตำรวจ
•   ต้องเป็นผู้ที่มีรอยสัก รวมแล้วต้องมีขนาดทั่วร่างกายไม่เกิน 16 ตร.ซม. จะไม่ใหญ่หรือดูน่าเกลียดจนเกินไป ทั้งนี้
แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาดในเรื่องนี้เอง
•   ต้องไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี
•   ค่าสายตาของผู้สมัครต้องปกติ เนื่องจากไม่อนุญาตให้สวมใส่แว่นตา หรือคอนเทคเลนส์ในการเข้าสอบ
•   เป็นผู้ที่พ้นภาระทางการทหาร หากว่าผ่อนผันหรือหนีทหารจะไม่สามารถสมัครได้

ข้อสอบนายสิบตำรวจปราบปราม 2564

สำหรับแนวข้อสอบตำรวจปราบปราม64 ไม่ได้มีความแตกต่างจากการสอบในปีอื่น ๆ นัก โดยวิชาที่ออกสอบจะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ ที่จะประกอบไปด้วย 6 วิชา ซึ่งแนวข้อสอบตำรวจปราบปราม64 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
•   วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ จะเป็นการทดสอบความสามารถทางความคิดเชิงเหตุผล เชิง
คำนวณ เช่น เรื่องของตรรกะ อุปมาอุปไมย อนุกรม มิติสัมพันธ์ รวมถึงการคิดเชิงคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน
•   วิชาภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ เป็นการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาและความเข้าใจทางภาษา เช่น ทักษะการ
อ่าน การเขียน และการสื่อสาร
•   วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 ข้อ เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
•   วิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) จำนวน 30 ข้อ เป็นการทดสอบเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ คำศัพท์ โครงสร้าง
ประโยค หลักไวยากรณ์ และการสนทนา
•   วิชาสังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ เป็นการทดสอบ
ความรู้ที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักจริยธรรมที่เกี่ยวข้องการดำเนินชีวิตในสังคม ฯลฯ
•   วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 20 ข้อ เป็นการทดสอบความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายใน
ชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรรู้

ทั้งหมดที่นำมาฝากกันนี้ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับแนวข้อสอบตำรวจปราบปราม, ข้อสอบนายสิบตำรวจปราบปราม, แนวข้อสอบตำรวจปราบปราม64 ที่จะเป็นตัวช่วยให้กับผู้ที่มีความสนใจสามารถที่จะนำไปศึกษาก่อนการสมัครสอบได้ นอกจากนี้แล้วก็ยังมีแนวข้อสอบเกี่ยวกับตำรวจในหลาย ๆ สายงานให้ได้นำมาศึกษากันเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเกี่ยวกับแนวข้อสอบตำรวจปราบปรามและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปนั้นจะช่วยคุณให้สามารถนำไปใช้ในการสอบตำรวจสายปราบปรามได้จริง และสอบติดได้ดั่งใจหวังไว้

สำหรับช่วงนี้กำลังจะมีการสอบนายสิบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน64 สำหรับน้องๆคนไหนที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง บทความนี้มีตัวช่วย!! กับ คอร์สติวสอบตํารวจพิสูจน์หลักฐาน หญิง-ชาย จากสถาบันติวสอบนายสิบตำรวจ การันตีจากน้องที่สอบติดจริง!

 

ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]