ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ปล่อยคาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน ฝ่าภัยโควิด-19 บรรเทาความเดือดร้อน

เริ่มโดย ทีมงานบ้านเรา, 14:54 น. 15 ต.ค 64

ทีมงานบ้านเรา

ปล่อยคาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน ฝ่าภัยโควิด-19 บรรเทาความเดือดร้อน

จังหวัดสงขลา ปล่อยคาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน ฝ่าภัยโควิด-19 บรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

(15 ต.ค. 64) ที่บริเวณจุดกระจายสินค้า ถนนลพบุรีราเมศวร์ (ห้าแยกเกาะยอ) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานปล่อยคาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน ฝ่าภัยโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนางสาวฉัตรสุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การดูแลค่าครองชีพประชาชน การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และชุมชนให้เข้มแข็ง ถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างยิ่งของรัฐบาลที่จะต้องดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังมีความรุนแรงขึ้นในขณะนี้ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นการจัดกิจกรรม "คาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน ฝ่าภัยโควิด-19 จังหวัดสงขลา" ถือเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน เพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนใน ระบบเศรษฐกิจให้มากขึ้น

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของจังหวัดสงขลา และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม "คาราวานธงฟ้าช่วยประชาชนฝ่าภัยโควิด-19 จังหวัดสงขลา" เป็นรถคาราวาน จำนวน 36 คัน และเต็นท์จำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ อำเภอสิงหนคร อำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ และอำเภอคลองหอยโข่ง โดยสินค้าที่จำหน่าย ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช ปลากระป๋อง ไข่ไก่ และน้ำตาลทราย ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป 30 % รวมทั้งสินค้าเกษตรตามฤดูกาลที่สำคัญ

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และเพิ่มช่องทางในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันในราคาถูก เข้าถึงประชาชนโดยตรงถึงที่พักอาศัย ลดการเดินทางไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจำหน่ายผ่านรถคาราวานธงฟ้าเคลื่อนที่ในจังหวัดสงขลา จำนวน 7 วัน โดยสินค้าทั้งหมดในรถมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พนักงานคนขายทั้งหมดต้องสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอดเวลา

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
สนับสนุนการขับเคลื่อนโดย
- ฮอนด้าพิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ www.phithan.co.th/hondaphithan
- ปาล์มสปริงส์ & ซิตี้รีสอร์ท บ้านและคอนโดคุณภาพจากเครืองศุภาลัย www.hatyainakarin.com
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ (เยื้องบิ๊กซีคลองแห) โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy
- เอนกการช่าง ผู้นำการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร โทร 081-7382622 www.an-anek.com/contact.php
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP 0897384215

ตอบกลับอย่างรวดเร็ว

ชื่อ:
การยืนยัน:
กรุณาเว้นช่องนี้ว่างไว้:
พยัญชนะไทยตัวที่สอง:
shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง