ข่าวสารและสาระ > ทันข่าวท้องถิ่น

ปล่อยคาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน ฝ่าภัยโควิด-19 บรรเทาความเดือดร้อน

(1/1)

ทีมงานบ้านเรา:
ปล่อยคาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน ฝ่าภัยโควิด-19 บรรเทาความเดือดร้อน

จังหวัดสงขลา ปล่อยคาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน ฝ่าภัยโควิด-19 บรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

(15 ต.ค. 64) ที่บริเวณจุดกระจายสินค้า ถนนลพบุรีราเมศวร์ (ห้าแยกเกาะยอ) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานปล่อยคาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน ฝ่าภัยโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนางสาวฉัตรสุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การดูแลค่าครองชีพประชาชน การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และชุมชนให้เข้มแข็ง ถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างยิ่งของรัฐบาลที่จะต้องดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังมีความรุนแรงขึ้นในขณะนี้ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นการจัดกิจกรรม “คาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน ฝ่าภัยโควิด-19 จังหวัดสงขลา” ถือเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน เพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนใน ระบบเศรษฐกิจให้มากขึ้น

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของจังหวัดสงขลา และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม “คาราวานธงฟ้าช่วยประชาชนฝ่าภัยโควิด-19 จังหวัดสงขลา” เป็นรถคาราวาน จำนวน 36 คัน และเต็นท์จำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ อำเภอสิงหนคร อำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ และอำเภอคลองหอยโข่ง โดยสินค้าที่จำหน่าย ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช ปลากระป๋อง ไข่ไก่ และน้ำตาลทราย ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป 30 % รวมทั้งสินค้าเกษตรตามฤดูกาลที่สำคัญ

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และเพิ่มช่องทางในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันในราคาถูก เข้าถึงประชาชนโดยตรงถึงที่พักอาศัย ลดการเดินทางไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจำหน่ายผ่านรถคาราวานธงฟ้าเคลื่อนที่ในจังหวัดสงขลา จำนวน 7 วัน โดยสินค้าทั้งหมดในรถมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พนักงานคนขายทั้งหมดต้องสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอดเวลา

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version