ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

เริ่มโดย wm5398, 15:11 น. 15 ต.ค 64

wm5398

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)


โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
School of Language & Culture, Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
https://www.tpa.or.th/slc

ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น  ( เรียนด้วยอักษรญี่ปุ่น )
เน้นการฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยอาจารย์ชาวไทยสอนไวยากรณ์และคำศัพท์ อาจารย์ชาวญี่ปุ่น สอนสนทนาและอักษรคันจิ
คอร์ส  JB01-JB03  :  https://www.tpa.or.th/slc/download/b-s-jp_JB01_JB03.pdf
คอร์ส  JB04-JB06  :  https://www.tpa.or.th/slc/download/b-s-jp_JB04_JB06.pdf
คอร์ส  JB07-JB09  :  https://www.tpa.or.th/slc/download/b-s-jp_JB07_JB09.pdf
คอร์ส  JB10-JB12  :  https://www.tpa.or.th/slc/download/b-s-jp_JB10_JB12.pdf
คอร์สภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด  :  https://www.tpa.or.th/slc/download/b-s-jp_i_JI01-JI04.pdf


wm5398

ศูนย์แปลและล่าม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)


บริการแปลเอกสารและล่าม
บริการแปลเอกสารและล่ามภาษาญี่ปุ่น ไทย จีน อังกฤษ ฯลฯ โดยบุคลากรที่มีความชำนาญพร้อมรับรองเอกสารสำหรับใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือสถานทูต

บริษัทชั้นนำที่ให้ความไว้วางใจองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO)
       - สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ่น-ไทย (JTECS)
       - บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
       - บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
       - บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด
       - บริษัท คาลบี้ ธนาวัธน์ จำกัด
       - บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
       - บริษัท ซีพีแรม จำกัด
       - บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
       - Japan Quality Assurance Organization (JQA)

ขั้นตอนการใช้บริการ
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการประเมินงานแปลและล่าม พร้อมส่งต้นฉบับสำหรับแปล หรือเนื้อหางานล่ามและแผนที่ มาทางโทรสารหรืออีเมล
2. รอรับใบยืนยันการใช้บริการพร้อมชำระเงิน
3. เมื่อท่านชำระเงินแล้ว ทางศูนย์แปลและล่ามจึงจะเริ่มดำเนินงานและส่งมอบงานตามกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินงานแปล
1. ส่งเอกสารที่ต้องการแปล พร้อมแนบแบบฟอร์มประเมินงานแปลมาที่ศูนย์แปล ชั้น 2 ฝ่ายโรงเรียนภาษาหรือทางอีเมล tpatranslate@tpa.or.th
2. ทางศูนย์แปลจะดำเนินการประเมินราคาค่าแปลเอกสาร ตามจำนวนตัวอักษร และความยากง่ายของเอกสารและจะกำหนดระยะเวลาที่คาดหวังว่างานจะเสร็จสมบูรณ์ พร้อมส่งใบเสนอราคาค่าแปลเอกสารแก่ลูกค้า **ทางศูนย์แปลฯ ไม่รับจัด ART WORK ใดๆทั้งสิ้น**
3. ลูกค้าสามารถยืนยันการดำเนินการแปลได้ภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่ในใบเสนอราคา (หากทางศูนย์แปลไม่ได้รับการยืนยันภายใน 7 วัน จะดำเนินการยกเลิกใบเสนอราคาทันที และขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำลายเอกสารที่ลูกค้าส่งมา)
4. กรุณายืนยันการดำเนินการงานแปล โดยลงนามผู้อนุมัติดำเนินการแปล, วันที่ และวิธีการชำระเงินในใบเสนอราคา พร้อมทั้งชำระค่าแปลเต็มจำนวน
(ทางสมาคมได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % และราคานี้รวม VAT 7 % แล้ว)
5. หลังจากที่ทางศูนย์แปลได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จึงจะเริ่มดำเนินการแปล **การประเมินระยะเวลางานเสร็จ (ที่แจ้งในใบเสนอราคา) จะเริ่มนับหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
6. หากทางลูกค้าได้ตกลงให้ทางศูนย์แปลดำเนินการแปลเรียบร้อยแล้ว แต่ภายหลังต้องการติดต่อขอยกเลิก ทางลูกค้าจำเป็นต้องชำระค่า Cancellation Charge เป็นจำนวน 50 % ของใบเสนอราคา
7. งานแปลที่รับไปแล้วจะมีผลรับผิดชอบภายใน 7 วันเท่านั้น

ขั้นตอนการดำเนินงานล่าม
1. ส่งข้อมูล รายละเอียด และแผนที่สถานที่ทำงานล่าม พร้อมแนบแบบฟอร์มประเมินงานล่ามมาที่ศูนย์แปล ชั้น 2 ฝ่ายโรงเรียนภาษาหรือทางอีเมล tpatranslate@tpa.or.th
2. ทางศูนย์แปลฯ จะดำเนินการประเมินราคาค่าล่าม และกำหนดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพิ่มเติม (เช่น ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าที่พัก) รวมถึงค่าล่วงเวลาการทำงานด้วย
3. ในส่วนของค่าล่วงเวลาการทำงาน (OT) นั้น ลูกค้าสามารถมอบให้แก่ล่ามโดยตรง (ไม่ผ่านศูนย์แปลฯ ส.ส.ท.)
4. ลูกค้าสามารถยืนยันการจ้างล่ามได้เมื่อทางศูนย์แปลฯ แจ้งว่าสามารถหาล่ามที่เหมาะสมสำหรับงานนั้นๆ ได้
5. ลูกค้าสามารถยืนยันการจ้างล่ามโดยการ "ลงนามผู้อนุมัติดำเนินการล่าม" ในใบเสนอราคา พร้อมทั้งชำระค่าล่ามเต็มจำนวน
(ทางสมาคมฯ ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % และราคานี้รวม VAT 7 %แล้ว)
6. หลังจากทางศูนย์แปลฯ ได้รับชำระเงินครบเต็มจำนวนแล้ว จึงจะดำเนินการส่งมอบล่ามให้แก่ลูกค้าโดยกำหนด วันเวลา พร้อมทั้งสถานที่นัดพบ โดยรายละเอียดการนัดพบจะตกลงกับลูกค้าอีกครั้ง
7. หากทางลูกค้าได้ตกลงให้ทาง ส.ส.ท. จัดหาล่ามเรียบร้อยแล้ว แต่ภายหลังต้องการติดต่อขอยกเลิก ทางลูกค้าจำเป็นต้องชำระค่า Cancellation Charge เป็นจำนวน 50 % ของใบเสนอราคา หรือหากใช้ล่ามไม่ตรงตามรายละเอียดที่กรอกลงในแบบฟอร์มประเมินงานล่าม ทางสมาคมฯ จะขอยกเลิกการใช้บริการล่ามโดยทันที และลูกค้าจำเป็นต้องชำระค่า Cancellation Charge เป็นจำนวน 50 % ของใบเสนอราคา
https://www.tpa.or.th/tic

wm5398

สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)


เริ่มดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
ส่งเสริมให้มีการเขียน แปล และเรียบเรียงหนังสือวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ด้านการจัดการและการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมเป็นภาษาไทย เพื่อให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษาขึ้นไป ช่างเทคนิค วิศวกร และผู้บริหารระดับต่างๆ ได้มีหนังสือประกอบการเรียนและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ครู-อาจารย์ นักวิชาการ นักปฏิบัติการและผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของตนให้แพร่หลาย เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและการเผยแพร่เทคโนโลยีออกไปสู่ทั้งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศดังความมุ่งมั่นที่ว่า "ส.ส.ท. เผยแพร่วิทยาการ สร้างฐานเศรษฐกิจ"
https://www.tpa.or.th/tpapublishing/


สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2258-0320 (6 เลขหมายอัตโนมัติ), 0-2259-9160 (10 เลขหมายอัตโนมัติ)
ติดต่อสำนักพิมพ์ book4u@tpa.or.th
ติดต่อสั่งซื้อหนังสือได้ที่ www.tpabook.com

facebook fanpage
www.facebook.com/technologybook
www.facebook.com/tpabook
www.facebook.com/mathtpa
https://www.tpa.or.th/tpapublishing/contact.php

wm5398

โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาอุตสาหกรรม ไทย-ญี่ปุ่น


เพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมไทยขยายตัวไปสู่สากลอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากญี่ปุ่นสู่ไทย รวมทั้งการร่วมมือทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และธุรกิจอุตสาหกรรมระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบญี่ปุ่น โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาอุตสาหกรรม ไทย-ญี่ปุ่น (TJ-SMEs) จึงได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมือของเครือข่ายทั้งไทยและญี่ปุ่นของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ที่จะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างผู้ประกอบการทั้งไทยและญี่ปุ่น ในการลงทุนหรือการหาคู่เจรจาความร่วมมือทางธุรกิจที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้ง 2 ประเทศ และความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

วัตถุประสงค์
       - เพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากญี่ปุ่น สู่ผู้ประกอบการไทย
       - เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น
       - เพื่อสรรหาและเชื่อมโยง ผู้จัดส่งวัตถุดิบ ผู้ทำสัญญาช่วง และบริษัทที่จะร่วมทุนระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น
       - เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สำคัญ

The Japan Foundation Award
ในปี พ.ศ. 2557 ส.ส.ท.ได้รับรางวัล "The Japan Foundation Award" ครั้งที่ 41 ประจำปี 2013 ในฐานะองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นสู่ไทย และพัฒนาคุณภาพและศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่อง

บริการ / กิจกรรม
       - ศูนย์กลางเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น
       - SMEs Thailand & Japan Collaboration in Technology and Innovation Program
       - Thailand & Japan Collaboration : Technology Transfer and Business Matching
       - หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาสำหรับ SMEs ไทย
       - หลักสูตรการบรรยายพิเศษสำหรับ SMEs ญี่ปุ่น
       - โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาญี่ปุ่นฝึกการทำงานจริงในประเทศไทย
       - โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาไทยในการเข้าสู่วิถีการทำงานในองค์กรญี่ปุ่น

ติดต่อเรา
โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาอุตสาหกรรม ไทย-ญี่ปุ่น
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซ.สุขุมวิท 29 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
https://www.tpa.or.th/tjsme/

wm5398

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย


ประกาศ กฎ-กติกา กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

https://www.tpa.or.th/robot/

ประกาศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2564
https://www.tpa.or.th/robot/page.php?content=announcement

กฏ-กติกา การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2564
https://www.tpa.or.th/robot/page.php?content=rules

ใบสมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2564
https://www.tpa.or.th/robot/page.php?content=forms

กำหนดการ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2564
https://www.tpa.or.th/robot/page.php?content=schedule

wm5398

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ส.ส.ท.) สิทธิและผลประโยชน์สมาชิก TPA MEMBER
ปรเภทสมาชิก

       1. สมาชิกสามัญ  ได้แก่ บุคคลที่เคยไปศึกษา หรือฝึกงาน ในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป โดยต้อง มีสำเนาใบรับรอง / ใบประกาศนียบัตร / Transcript ที่รับรองจากประเทศญี่ปุ่นมาแสดง
       2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย
       3. สมาชิกนิติบุคคล ได้แก่ บริษัท/สถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

อัตราค่าสมาชิก

สิทธิและผลประโยชน์สำหรับสมาชิก

ดาวน์โหลดใบสมัคร (Download Application Form)     
- ใบสมัครประเภทสมาชิกบุคคล (สามัญและวิสามัญ)
https://www.tpa.or.th/member/download/Person.pdf

- ใบสมัครประเภทนิติบุคคล
https://www.tpa.or.th/member/download/Company.pdf

ดาวน์โหลดใบตอบรับการต่ออายุ
- ใบตอบรับการต่ออายุประเภทบุคคล (สามัญ) (Ordinary)
https://www.tpa.or.th/member/appliedform/ext_or.pdf

- ใบตอบรับการต่ออายุประเภทบุคคล (วิสามัญ) (Extraordinary )
https://www.tpa.or.th/member/appliedform/ext_ex.pdf

- ใบตอบรับการต่ออายุประเภทนิติบุคคล (Juristic Person)
https://www.tpa.or.th/member/appliedform/ext_c.pdf

กฎและข้อบังคับสมาคมฯ
- กฎและข้อบังคับสมาคมฉบับแก้ไข ปี พ.ศ. 2560
https://www.tpa.or.th/member/download/tpa_rule2560.pdf

สม้ครสมาชิกออนไลน์
กรุณาเลือกประเภทสมาชิก

         - ประเภทบุคคล (สามัญและวิสามัญ)
         - ประเภทนิติบุคคล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก
คุณพรทิพย์ คุณจิตตินันท์ และคุณจิตรภาษณ์โทร. 02-258-0320 ต่อ 1112, 1115 โทรสาร 02-259-9117
อีเมล member@tpa.or.th
https://www.tpa.or.th/member/