ยานยนต์และอสังหาริมทรัพย์ > วงการยานยนต์

"ขนส่งสงขลา" จัดประมูลป้ายทะเบียนสวยออนไลน์ครั้งแรกได้กว่า 19.4 ล้านบาท

(1/1)

ทีมงานบ้านเรา:
"ขนส่งสงขลา" จัดประมูลป้ายทะเบียนสวยออนไลน์ครั้งแรกได้กว่า 19.4 ล้านบาท

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยทั้งหมวด ขล และหมวดเสริม ขข รายได้จากการประมูลครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 19,417,026 บาท

ตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา จัดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขล : ขับรถเลขสวย ร่ำรวยโชคลาภ และหมวดเสริม ขข ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และเป็นครั้งแรกที่จัดประมูลผ่านระบบออนไลน์ 100% เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ตล่วงหน้า และที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาแห่งที่ 2 (หาดใหญ่) ได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะทำด้วยตนเองหรือไม่มีอุปกรณ์ในการ
เข้าร่วมประมูล มีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแนะนำด้วย

สำหรับการประมูลผ่านระบบออนไลน์ 100% ครั้งแรกของสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจโดยมีผุ้สนใจประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขล หมวดหมายเลขหลักมียอดประมูลทั้งสิ้น 13,244,140 บาท โดยหมายเลข ขล 8888 จบการประมูลที่ 450,000 บาท ส่วนหมายเลข ขล 9999 จบการประมูลที่ 450,000 บาท ส่วนเสริมอักษร ขข มียอดประมูลทั้งสิ้น 6,172,886 บาท รวมรายได้จากการประมูลทั้งสิ้น 19,417,026 บาท (19.4 ล้านบาท)

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมประมูลเลขทะเบียนสวยในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้รายได้จากการประมูลจะเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) นำไปสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทน ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version