การศึกษาและนวัตกรรม > เรียนพิเศษ

ติวโค้งสุดท้าย สอบเข้า ม.1 มอ.วิทยานุสรณ์

(1/1)

Tira64:
#โค้งสุดท้ายมาแล้วค่ะ #เรียนรวม
เรียนออนไลน์

เปลี่ยนแปลง ตารางเรียน มีให้เลอกเรียน 2 รอบ ค่ะ

Tira64:
ติวโค้งสุดท้าย วิทยาศาสตร์  วันที่ 6-7 ธันวาคม 2564
เวลา 17.00-19.00 น.

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ เรียนออนไลน์ ส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF
เวลาเรียนรวม  4 ชั่วโมง
 1,000 บาท

Tira64:
ยังเปิดรับสมัครอยู่ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version