ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ชัดเจนแล้วเลือกตั้งครั้งต่อไปสส.เขต 400 บัญชีรายชื่อ 100

เริ่มโดย ฅนสองเล, 12:06 น. 22 พ.ย 64

ฅนสองเล

ชัดเจนแล้วเลือกตั้งครั้งต่อไปสส.เขต 400 บัญชีรายชื่อ 100 คนย้อนรอยรัฐธรรมนูญปี 40

โปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 1 พ.ศ.2564 กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกจำนวน 500 คน แบ่งเป็นจากระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขตเลือกตั้งมีสส.ได้เขตละ 1 คน และระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน โดยกำหนดบัตรเลือกตั้งมี 2 ใบ สำหรับเลือกพรรคการเมืองหรือสส.แบบบัญชีรายชื่อ และเลือกสส.เขต ส่วรายละเอียดจะกำหนดให้ใช้เบอร์เดียวกันทั้งประเทศหรือไม่นั้นต้องรอดูกฎหมายลูกว่าจะออกมาในรูปแบบใด

สภาปัจจุบัน สส.เขต 350 สส.รายชื่อ 150 คน แต่รูปแบบใหม่จะมีสส.เขต 400 ทำให้หลายจังหวัดมีสส.มากขึ้น จากการรวมรวมข้อมูลนำเสนอครั้งก่อนในส่วนของภาคใต้จะมีสส.เขตเพิ่มขึ้นจาก 50 เป็น 57 เขตเลือกตั้ง  โดยมีจังหวัดที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ นครศรีธรรมราช เพิ่มจาก 8 เป็น 9 เขต สงขลา เพิ่มจาก 8 เป็น 9 เขต นราธิวาส เพิ่มจาก 4 เป็น 5 เขตตรัง เพิ่มจาก 3 เป็น 4 เขต กระบี่ เพิ่มจาก 2 เป็น 3 เขต ภูเก็ต เพิ่มจาก 2 เป็น 3 เขต และพังงา เพิ่มจาก 1 เป็น 2 เขต หลายจังหวัดมีเค้าโครงการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ออกมาแล้วแต่ยังไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ

โดยส่วนของจังหวัดสงขลา ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะในหลายเขตเลือกตั้ง ส่วนเขตเลือกตั้งใหม่ 9 เขต ที่มีการนำมาแชร์กันอยู่ในปัจจุบันแบ่งตามพื้นที่ดังนี้ (ข้อมูลไม่เป็นทางการ)

เขต 1 อ.เมืองสงขลา พื้นที่คงเดิม
เขต 2 ต.หาดใหญ่ ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่
เขต 3 ต.คอหงส์ ทุ่งใหญ่ ท่าข้าม น้ำน้อย คูเต่า คลองแห อ.หาดใหญ่ + อ.นาหม่อม
เขต 4 อ.ระโนด+กระแสสินธุ์+สทิงพระ+ต.ม่วงงาม บางเขียต ชะแล้ วัดขนุน รำแดง อ.สิงหนคร
เขต 5 อ.รัตภูมิ+ควนเนียง+ทม.สิงหนคร ต.ทำนบ ชิงโค ปากรอ ป่าขาด อ.สิงหนคร
เขต 6 อ.สะเดา+คลองหอยโข่ง
เขต 7 อ.นาทวี+สะบ้าย้อย+ต.ลำไพล วังใหญ่ อ.เทพา
เขต 8 อ.จะนะ+เทพา ยกเว้นต.ลำไพล วังใหญ่
เขต 9 ต.บ้านพรุ พะตง ควนลัง ฉลุ่ง ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ + อ.บางกล่ำ

ส่วนการเลือกตั้งซ่อมหากสาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้นายถาวร เสนเนียม สส.เขต 6 สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ พ้นจากตำแหน่งในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 การเลือกตั้งซ่อมยังคงเป็นเขตเลือกตั้งเดิมนั่นคือ เขต 6 ประกอบด้วยพื้นที่ อ.คลองหอยโข่ง อ.สะเดา ยกเว้นต.สำนักแต้ว สำนักขาม และต.บ้านพรุ+พะตง อ.หาดใหญ่ โดยมีผู้เสนอกตัวลงเขตเลือกตั้งนี้ที่ชัดเจนมี 3 คนคือ พรรคประชาธิปัตย์ นางสาวสุภาพร กำเนิดผล พรรคพลังประชารัฐ นายอนุกูล พฤษานุศักดิ์ และพรรคกล้า นายพงศธร สุวรรณรักษา