สังคมออนไลน์ > ห้องสนทนา

เดือนธันวาคม เดือนแห่งการเฝ้าระวัง

(1/1)

คนหาดใหญ่แต่ไม่ใหญ่:
เดือนธันวาคม
เป็นเดือนแห่งการเฝ้าระวังของคนหาดใหญ่
อดีตเป็นบทเรียน
อย่าชะล่าใจเกินไปว่าจะไม่เกิดน้ำท่วม!!

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version