การศึกษาและนวัตกรรม > เรียนพิเศษ

รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ประถมและมัธยม

(1/1)

P.Wutthipat:
รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ประถมและมัธยม

 ส.ก๊ากๆ ประวัติการสอน คณิตศาตร์ ม.2 ม.3 ม.5และ ม.6 เตรียมสอบวิชาสามัญ ส.ก๊ากๆ

ประวิติผู้สอน

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยเป็นนักเรียนทุนโครงการกาญจนาภิเษก  ส.บ๊ายบาย

099-2463597
line: markwutthipat

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version