ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

อบจ.จัดงบเฉียด 32 ล.ปรับโฉมอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียน บ้านทุ่งโดน คอหงส์

เริ่มโดย ฅนสองเล, 08:03 น. 03 ธ.ค 64

ฅนสองเล

อบจ.จัดงบเฉียด 32 ล.ปรับโฉมอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียน บ้านทุ่งโดน คอหงส์

1 ธ.ค.64 ขับรถผ่านบริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียน บ้านทุ่งโดน เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เห็นเครื่องจักรกำลังทำงาน มีการติดป้ายโครงการก่อสร้างของอบจ.สงขลา เลยเก็บภาพมาฝากกันครับ

อ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียน อยู่ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ แต่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครหาดใหญ่ มีพื้นที่โครงการประมาณ 85 ไร่ บึงพักน้ำปริมาตร 530,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นพื้นที่เก็บกักน้ำบริเวณคลองเรียนตอนบนเพื่อให้ไหลลงสู่คลองร.6 ไปเข้าสู่คลองหวะแล้วระบายลงคลองอู่ตะเภา บริเวณประตูระบายน้ำบ้านหน้าควนต้นคลองภูมินาถดำริ (ร.1) เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการป้องกันน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่

พื้นที่รอบแก้มลิงเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านใช้ในการออกกำลังกาย พักผ่อน โดยเป็นคันดินธรรมชาติเป็นถนนลูกรัง อบจ.สงขลา จึงได้มีการขอปรับปรุงพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำภายใต้ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านทุ่งโดน ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ 31,990,000 บาท (31.9 ล้านบาท) แบ่งงวดงานเป็น 10 งวด เริ่มสัญญา 10 ก.ค.64 สิ้นสุด 5 พ.ค.65 ระยะเวลา 300 วัน ผู้รับจ้าง หจก.ฟ้ารุ่งโยธากาล งานก่อสร้างนี้สร้างด้วยภาษีของประชาชน 

จากที่สังเกตความคืบหน้าบริเวณโดยรอบมีการบดอัดผิวดิน บริเวณฝั่งตรงข้ามถนนต้นอ่างเก็บน้ำมีการก่อสร้างอาคาร ศาลาที่พัก อนาคตเราจะไปเก็บภาพความคืบหน้ามาฝากกันว่าจะปรับปรุงออกมาในรูปแบบไหนอย่างไร หรือท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถนำมาแลกเปลี่ยนกันได้ครับ